Uw zoekacties: Willem Lodewijk Gymnasium, 1920 - 1980
x1403 Willem Lodewijk Gymnasium, 1920 - 1980 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1403 Willem Lodewijk Gymnasium, 1920 - 1980 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Reeds voor het begin van de tweede helft van de negentiende eeuw had het verlangen van Protestantse zijde naar eigen Christelijke scholen geresulteerd in de stichting van de eerste bijzondere school voor lager onderwijs. De Hervormde en later ook de Gereformeerde gezindte verkregen na jarenlange strijd uiteindelijk het recht om én voldoende financiële middelen om voor hun kinderen een school naar eigen keuze en eigen richting uit te zoeken. In de Archieven van de Schoolverenigingen voor Christelijk Onderwijs te Groningen-onder archiefnummer 402 aanwezig in het Stadsarchief- vindt men de neerslag van deze negentiende eeuwse schoolstrijd in de stad Groningen.
In 1902 werd in de stad Groningen vernomen, dat de Theologische Hogeschool te Kampen het voornemen had om het Gereformeerd Gymnasium `los te koppelen' van de Hogeschool. Voor een aantal vooraanstaande leden van de Gereformeerde Kerk waren deze berichten aanleiding om te trachten een Gereformeerd gymnasium danwel een gymnasium van Protestants-Christelijke signatuur voor en in de stad Groningen te verkrijgen. Met ijver en doorzettingsvermogen en niet dan na moeizaam overleg en onderhandelingen bereikte het schoolbestuur zeven jaar later het beoogde doel: in 1909 werden de eerste leerlingen verwelkomd in het schoolgebouw aan de Oosterstraat. Pas na verloop van ongeveer een halve eeuw zou deze huisvesting ingeruild worden voor nieuwbouw aan de Verzetstrijderslaan. Na het gymnasium kwamen, ook in de eerste helft van de twintigste eeuw dus, andere vormen van Christelijk voortgezet onderwijs tot stand. Na het kleuter- en lager onderwijs wisten de Hervormde en Gereformeerde gezindte ook op het terrein van dit voortgezet onderwijs geleidelijk een soevereiniteit in eigen kring te bewerkstelligen, waarin hun emancipatie mede uitdrukking vond. Voor anderen was er sprake van een (onnodige) verzuiling. Een discussie zonder eind. Het gymnasium groeide echter snel. Was men gestart met 32 leerlingen en was in 1910 de eerste leerlinge ingeschreven, in 1971 overschreed dit leerlingenaantal de driehonderd. De in de volksmond nog steeds `Gereformeerd Gymnasium' genoemde school had zijn aanvaarding, plaats en bekendheid in de stad volkomen verworven. In het gedenkboek, dat is opgenomen in het archief onder inventarisnummer 51, wordt de geschiedenis van het Willem Lodewijk Gymnasium gedurende de jaren 1909-1984 uitvoerig en overzichtelijk weergegeven.
Bij de vorming van de archiefstukken bleek duidelijk dat er sprake was van meerdere, zelfstandige archiefvormers. Uiteraard is dit in het archiefschema, dat spreekt van vier archieven, tot uitdrukking gebracht. Waar de meeste notulenboeken en rapporten bewaard zijn gebleven, zijn de ontwikkelingen op het terrein van het Christelijk Voortgezet Onderwijs vrij nauwkeurig te volgen of te reconstrueren. De inzet en bestuurs- en daadkracht, waarvan vele archiefstukken getuigen, komen ook tot uitdrukking bij de zorg voor de huisvesting van de school. De onder inventarisnummer 23 verzamelde stukken aangaande de aankoop van percelen in de Oosterstraat zijn voorzien van retroacta, die teruggaan tot het begin van de achttiende eeuw. Bekende Groninger namen duiken in deze stukken op naast aanduidingen als 'behuisinge 't Veldhoen en 't Sarkenhuis'. Niet alleen voortvarend, maar ook nauwkeurig en degelijk werden de zaken uitgezocht en plannen uitgevoerd.
Inventaris
Bijlagen
1. Lijst van vernietigde stukken
2. Lijst van rectores tot 1985
3. Lijst van afkortingen en benamingen van het schoolbestuur
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Willem Lodewijk Gymnasium
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Omvang:
3,24 m standaardarchiefberging
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS