Uw zoekacties: Huurcommissie gemeente Groningen, 1917 - 1927
x1396 Huurcommissie gemeente Groningen, 1917 - 1927 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1396 Huurcommissie gemeente Groningen, 1917 - 1927 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting
De Huurcommissie dankt haar ontstaan aan de wet van 26 maart 1917, die ten doel had het opdrijven der huurprijzen van woningen te voorkomen. Zij is te Groningen ingesteld bij besluit van B en W d.d. 3 september1917 nr. 37. Op 3 oktober 1917 werd met het taxeren van woningen en het vergelijken der huurprijzen door het personeel, dat ter beschikking van de commissie gesteld was, aangevangen. Al spoedig was het aantal aanvragen zo groot, dat door B en W werd besloten, naast de reeds bestaande, een tweede huurcommissie in het leven te roepen.
De stad werd in twee districten verdeeld door de lijn: Friesestraatweg-Kraneweg-Westersingel-Astraat-Akerkhof-Visma rkt-Tussen beide Markten-Grote Markt-Poelestraat-Nieuweweg-hoek Oostersingel, langs het Damsterdiep, noordzijde van de brug over het verbindingskanaal Damsterdiep en Boterdiep, noordzijde Damsterdiep tot aan de gemeentegrens. In District I, ten noorden van genoemde lijn, fungeerde de oorspronkelijke commissie, die ten huize van Mr. J. Bolt gehuisvest was. De nieuwe commissie van District II had haar domicilie in het gebouw van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs aan de Popkenstraat. Beide commissies vergaderden op het raadhuis.
De commissies, die oorspronkelijk uit zes leden bestonden, werden met ingang van 17 april 1918 ieder uit twee kamers van vier leden samengesteld, n.l. een voorzitter, die voor beide kamers als zodanig fungeerde, een secretaris, een lid voor de belangen van de huurders en een lid voor de belangen van de verhuurders.
Bij de verdeling van de stad in twee districten met eigen commissies heeft men het reeds gevormde archief verdeeld. Er zijn dus twee van elkaar absoluut onafhankelijke archieven. De commissies werkten wel, de kamers niet afzonderlijk. De kamers hadden dus geen afzonderlijk gebied of speciale onderwerpen te behandelen.
De districten en de kamers kregen een zittingslijst te behandelen waarvoor ze een of meer vergaderingen konden beleggen. De districten en de kamers werden 1 februari 1924 opgeheven en vervangen door een commissie voor de gehele stad.
Voor het gemak der burgerij en ter voorkoming van verwarring zette deze ene commissie de beide administraties der voormalige commissies voort. Ook de notulen werden afzonderlijk, d.i. districtsgewijze voortgezet, waarbij als criterium diende, in welk voormalig district het perceel in kwestie gelegen was. Wat de periode van de twee districten aangaat, de notulen der kamers in District I zijn deels gescheiden, deels ongescheiden gebleven. In District II vormen de notulen der beide kamers twee aparte series.
De binnenkomende stukken werden gevoegd bij de andere stukken, hetzelfde perceel betreffende. Bij een latere behandeling van hetzelfde perceel werden de stukken van de vorige zaak betreffende dat perceel, als bijlagen bij de nieuwe stukken gevoegd, zonder dat op hun oorspronkelijke plaats een verwijsblad gelegd werd. Dit is de oorzaak der voorkomende hiaten. Van de uitspraken der commissie was hoger beroep op de kantonrechter mogelijk. Aan de Huurcommissie werd ook opgedragen de uitvoering van de Huuropzeggingswet. Deze wet trad op 28 maart 1918 in werking en had ten doel te voorkomen dat de huur werd opgezegd, ten einde het leegstaande huis tegen hoge prijs te kunnen verkopen.
Op 19 februari trad de Huuraanzeggingswet in werking die ten doel had om eigenaren van leegstaande gebouwen tot verhuren te kunnen dwingen. Ook de uit deze wet voortvloeiende werkzaamheden werden aan de commissie opgedragen. Deze zijn van zeer geringe omvang geweest; slechts over één perceel is correspondentie gevoerd, terwijl uit het archief niet blijkt of ook andere gebouwen te Groningen onder deze wet gevallen zijn. Volgens besluit van B en W van 3 september 1917 nr. 37 is er een register aangelegd van woningzoekenden. Dit deel bevond zich niet onder de bescheiden van de huurcommissies. De laatste vergadering had plaats op 18 juli 1927, waarna opheffing volgde.
Het archief is getuige de gebruikte spelling voor het eerst vrij snel na 1927 geïnventariseerd na overdracht aan het Gemeentearchief. *  Bij de herinventarisatie in 2002 zijn enkele ongeïnventariseerde bescheiden aangetroffen die voor zover van belang zijn opgenomen in de huidige inventaris die hiermee de oude vervangt. Tevens zijn enkele beschreven bestanddelen uit de oude inventaris verdwenen of voor vernietiging voorgedragen. *  Veranderde inzichten in archivering (Gemeentelijke vernietigingslijst uit 1983) hebben ertoe geleid dat o.a. de woningdossiers uit het bestand zijn verwijderd. Er is 19 meter vernietigd *  Het archief heeft nu een omvang van 3 meter en betreft de periode 1917-1927. Er gelden geen beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de huurcommissie van de gemeente Groningen
Bewerker:
B. Valkenburg
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2002
Omvang:
3 m standaardarchiefberging
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS