Uw zoekacties: Algemeen Werkhuis te Groningen, 1786 - 1797
x1374 Algemeen Werkhuis te Groningen, 1786 - 1797 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1374 Algemeen Werkhuis te Groningen, 1786 - 1797 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Toelichting
In 1783 besloten burgemeester en raad van Groningen, mede naar aanleiding van een schrijven van de hervormde kerkeraad der gemeente, een commissie te benoemen ter bestudering van het plan tot stichting van een algemeen werkhuis *  . Reeds eerder in 1758 had de kerkeraad hierop aangedrongen *  . Een commissie van gecommiteerden werd daartoe op 26 april 1784 door burgemeester en raad benoemd. Bij resolutie van 11 november 1784 ging men over tot de oprichting van een werkhuis. Tot plaats van vestiging werd het stadsmagazijn in de Haddingestraat gekozen, dat na vertimmering hiervoor dienst zou kunnen doen. In 1785 dienden de gecommitteerden ter goedkeuring bij de raad in: "de articulen over de voogdyschap, beheering en bezorging van het werkhuis in Groningen" *  . De raad besloot bij resolutie van 4 februari 1786 de "articulen" te doen drukken *  . de taak van het werkhuis werd in artikel 62 van de "articulen" als volgt omschreven: "In dit huis zal gewerkt worden in het wolspinnen, vlasspinnen, wolbreiden, of touwpluizen door vier soorten van menschen, 1. door de geen die op de gereformeerde diaconie worden gealimenteerd, 2. door de geene die bij andere christelyke gezindheden worden gesubsidieerd, 3. door vrywillige werklieden gedurende de wintermaanden, 4. door bedelaars en alle, welke, zoo veel de ruimte toelaat, daarin geplaatst zullen worden". Op 1 mei 1786 vond de openstelling van het algemeen werkhuis plaats.
Bij besluit van burgemeester en raad van 5 december 1796 werd besloten het werkhuis op te heffen en de boeken af te sluiten, wegens "de geringe aftrek van het fabriekaat en de benadeeling der neringdoende ingezetenen uit deze inrigting voortvloeijende" *  ; de opheffing geschiedde op 31 maart 1797. De overgebleven gelden werden aan de diverse kerkelijke armeninstellingen geschonken *  . Bij raadsbesluit van 15 mei 1797 bestemde men het werkhuis tot kazerne.
De eerdere toegang is in 2002 herzien en hiermee vervallen. De omvang van het archief is 0.60 meter.
Openbaarheid: het archief is in zijn geheel openbaar.
1. Raadsresolutie 12 september 1783. 2. idem 6 maart 1758. 3. idem 19 februari 1785. 4. Gedrukte ordonnantiën, inventarisnummer 51a. 5. Diest Lorgoin, Geschiedkundige beschrijving van Groningen deel II, pagina 346. 6. Raadsresolutie 8 mei 1797.
Plaatsingslijst
Bijlagen:Lijsten van voogden en adsistenten van het algemeen werkhuis
1. Chronologische lijst van voogden
2. Chronologische lijst van adsistenten
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van het Algemeen Werkhuis te Groningen
Bewerker:
H. Jager
Laatste Publicatie:
2002
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Omvang:
0,6 m standaardarchiefberging
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS