Uw zoekacties: Vereniging van handelaren te Groningen, 1847 - 1940
x1369 Vereniging van handelaren te Groningen, 1847 - 1940 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1369 Vereniging van handelaren te Groningen, 1847 - 1940 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
De Vereniging van Handelaren te Groningen werd 29 maart 1847 opgericht met als doel bevordering van de algemene belangen der leden door middel van "een naauwere aansluiting en het daarstellen van een meer vriendschappelijke band"; de Koninklijke goedkeuring werd 26 januari 1848 verkregen. In 1847 konden als leden toetreden de winkeldoende handelaren in kruidenierswaren, tabak, sterke drank en kaarsen, in 1864 uitgebreid met kooplieden in koloniale- en kruidenierswaren, wijn en sterke dranken, sigaren, ijzer en verfwaren, en fabrikanten van tabak, sigaren, suiker, zeep, zout, likeuren, azijn, bier, stijfsel, gort, olie en cichorei en sedert 1890 aangevuld met "en aanverwante artikelen".
Belangstelling was er wel voor de vereniging, want in 1899 werden ook kooplieden in meel, cacao en chocolade, vetwaren, aardewerk en drogerijen, alsmede commissionairs en agenten als lid toegelaten. Sedert 1918 wordt volgens het reglement "ieder, die niet uitsluitend een winkelzaak drijft, doch zich op het gebied van handel en nijverheid beweegt", als lid, na ballotage, aangenomen. Op initiatief van de vereniging werd in 1868 de vereniging "Voordeel door Vertrouwen" opgericht, die ten doel had de bestrijding van de wanbetaling. In december 1884 werd genoemde vereniging overigens weer ontbonden, wegens de daling van het ledental.
De vele onderwerpdossiers, oorspronkelijk geordend volgens een code (zie inventarisnummer 44), zijn ter verkrijging van een beter overzicht intact gehouden en staan beschreven onder daarvoor in aanmerking komende rubrieken. In 1952 werd het archief van de Vereniging van Handelaren ter bewaring in het gemeentearchief opgenomen. In 1998 werd het archief van een (bestuurs)lid verworven.
Zie voor de geschiedenis en werkzaamheden van de Vereniging van Handelaren: Gedenkboek van Handelaren gevestigd te Groningen, 1847 - 1947.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Vereniging van handelaren te Groningen
Bewerker:
H. Jager
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Omvang:
2 m standaardarchiefberging
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS