Uw zoekacties: Familie Keiser, 1636 - 1844
x1361 Familie Keiser, 1636 - 1844 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1361 Familie Keiser, 1636 - 1844 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting
In 1924 werd aan het toenmalige Gemeentearchief een verzameling stukken geschonken, afkomstig uit de boedel van wijlen mej. Ysbranda Tjeska Quintus, geboren te Groningen op 21 december 1828 en overleden aldaar op 21 december 1923. Bij de ordening ervan bleek dat de collectie slechts voor een gering gedeelte betrekking had op leden van het geslacht Quintus, maar voor het overgrote deel afkomstig was van leden van het geslacht Keiser, dat door huwelijk met de familie Quintus verwant was. Zoals uit de hier achtervolgende genealogische staat blijkt, was mr. J.H. Keiser gehuwd met Johanna Clara Quintus. Diens vader mr. G.J. Keiser was gehuwd met Anna Margaretha Brunsveld, dochter van Theodorus Brunsveld, secretaris van de provinciale rekenkamer, van wie zich enige bescheiden in de verzameling bevinden. Mr. G.J. Keiser (1701 - 1787) bracht de meeste nummers aan, daarop diens zoon mr. J.H. Keiser (1730 - 1800), via wiens vrouw Johanna Clara Quintus enige stukken, afkomstig van mr. J.H. Quintus, syndicus van de Ommelanden in de verzameling zijn gekomen.
Daarop vererfden de stukken op zijn derde zoon mr. Theodorus Jan Keiser (1764 - 1809), commies bij de stedelijke financiekamer te Groningen, daar de twee oudste zoons zich elders ophielden. Toen mr. Th. J. Keiser in 1809 op 45 jarige leeftijd stierf met achterlating van twee jeugdige kinderen, is zeer waarschijnlijk een der naaste verwanten van zijn moeder Johanna Clara Quintus met de afwikkeling der boedel belast geweest, nl. mr. Justus Datho Quintus (1733 - 1820) *  .
Dat genoemde mr. Justus Datho Quintus zich inderdaad over de verzameling stukken ontfermde na het verscheiden van mr. Th. J. Keiser in 1809 wordt des te waarschijnlijker, doordat zich onder de stukken een stamboom bevindt van het geslacht Alberda, met een lid waarmee mr. Justus Datho Quintus gehuwd was. Ten slotte vererfde de collectie via mr. Joh. H. Quintus (1784 - 1871), van wie een enkel stuk aanwezig is, op diens dochter, de bovengenoemde Ysebranda Tjeska Quintus.
De stukken zijn van uiteenlopende aard; naast genealogische bescheiden bevinden zich in de verzameling vele rapporten van semi-officiële aard, die door de betrokkenen in officio zijn opgemaakt; daarnaast zijn er familieboedeldossiers onder; stukken betrekking hebbende op de particuliere praktijk van leden van het geslacht Keiser; stukken betreffende het vermogensbeheer van de genoemde leden van beide geslachten Quintus en Keiser.
Stukken die in de verzameling zijn aangetroffen en die tot andere archieven behoorden, zijn daarin teruggeplaatst *  .


Het archief heeft een lengte van 1,3 meter en omvat de periode 1636 - 1844.


Openbaarheid
Aan de openbaarheid zijn geen beperkingen gesteld.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van stukken betreffende leden van de familie Keiser
Bewerker:
B. Valkenburg
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2005
Omvang:
1,3 m standaardarchiefberging
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS