Uw zoekacties: Mepschen- of Sint Annengasthuis, 1708 - 1961
x1342 Mepschen- of Sint Annengasthuis, 1708 - 1961 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1342 Mepschen- of Sint Annengasthuis, 1708 - 1961 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
N.B. Het St. Annen- of Mepschen-gasthuis is in 1479 gesticht door Siert (Syerd) Meyma, weduwe van Otto ter Hanzouwen *  . Zij bestemde daarvoor het ten zuiden harer woning in de Kijk-in-'t-Jatstraat W.z. gelegen huis. Daarin moesten 15 armen worden opgenomen, die behalve de inwoning ook de kost zouden genieten; in verband daarmede was de dotering der stichting zeer practisch gesteld. De administratie zou worden gevoerd door een vicaris der A-kerk onder toezicht van 5 "oversienres", waartoe joffer Syerd benoemde de pastoor der A-kerk (hare parochiekerk), "twee der oldesten borgemesteren in der tijt in onser stad", "een der oldesten erffgenamen van oeren geslachte bynnen onse stad Groningen", en ten slotte ook "den besitter" van haar woning ten noorden van het gasthuis.
In het midden der 19de eeuw en later is een ernstige twist gevoerd tussen leden der familie Crommelin en mr. H.O. Feith, die door de erfvoogd A.J. Storm van 's-Gravesaude tot administrateur van het gasthuis was aangesteld. De pogingen van Feith om te verhinderen, dat het gasthuis door de familie Crommelin zou worden opgegeten, zijn met goede uitslag bekroond geworden, dank zij de medewerking vooral van Groningens gemeentebestuur, dat aan de stichtingsakte reden tot inmenging kon ontlenen.
Het Mepschen-gasthuis is steeds gevestigd gebleven in hetzelfde huis; het archief stond dus niet bloot aan verhuizingen en had volledig kunnen zijn. Toch is dit niet het geval. De genoemde vicaris moest elk jaar rekening en verantwoording doen van zijn beheer; van 1479/80-1707/8 zijn alle rekeningen weg; dan komt een tijd van sporadische bewaarde rekeningen; eerst in 1790 begint een volledige serie. Slechts van 1 boekhouder bezitten wij de akte van aanstelling. Brieven en aanschrijvingen zijn op zeer enkele na alle verdwenen. Notulen van regenten missen wij geheel. Evenmin zijn koopbrieven en andere contracten bewaard gebleven. Wij mogen ons dus verheugen, dat een gerezen moeilijkheid de administrerend voogd aanleiding gaf zich om licht te wenden tot de Rijksarchivaris, en dit tengevolge heeft gehad de inbruikleengeving van het gasthuisarchief aan het Rijksarchief in Groningen.
Toelichting bij de inventaris van hetgeen nog aan archief van het Mepschen-gasthuis is overgebleven, schijnt overbodig.
Groningen, 26 januari 1920 (bewerkt 2005)
Inventaris
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Mepschen- of Sint Annengasthuis
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
1920
Omvang:
3,62 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS