Uw zoekacties: Vrouw Wilsoors- of Aeffien Olthoffsgasthuis, (1658) 1721 - 1956 (1993)
x1234 Vrouw Wilsoors- of Aeffien Olthoffsgasthuis, (1658) 1721 - 1956 (1993) ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1234 Vrouw Wilsoors- of Aeffien Olthoffsgasthuis, (1658) 1721 - 1956 (1993) ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Stichting van het gasthuis
2. Staat en verantwoording van de inventarisatie
Bijlage lijst met verklaringen van enige woorden en uitdrukkingen
aanbesturen-door erfenis verkrijgen
accorderen-overeenkomen; overeenstemmen
admissie-toelating, toestemming
admitteren-toelaten
ample-ruim
apostille-kantbeschikking
approbatie-goedkeuring
attestatie-verklaring; getuigschrift
attesteren-getuigen, verklaren in rechte
authoriseren-machtigen
beneficiaire aanvaarding-aanvaarding (van een erfenis) onder voorrecht van boedelbeschrijving (zodat nadelig saldo niet ten laste van de erfgenamen kan komen)
beneficium-voorrecht
beneficium authenticae, si qua mulier-verweer als vrouw niet gehouden te zijn aan borgtocht en andere vermogensrechtelijke handelingen
beneficium inventariï-zie beneficiaire aanvaarding
beneficium Senatus Consulti Vellejani-verweer als vrouw niet gehouden te zijn aan verleende borgtocht (zie beneficium authenticae, si qua mulier)
borderel-uittreksel uit rekening (vaak inliggend)
caveren-zorgen voor; vertegenwoordigen
cederen-afstaan, overdragen
codicil-bijvoegsel bij testament, veelal eigenhandig geschreven met nadere schikkingen
comparant-persoon, die verschenen is (bij het gerecht, notaris of vergadering)
compromis-overeenkomst om bestaand verschil aan scheidslieden ofwel compromissarissen voor te leggen
compromissarissen-zie compromis
compromittenten-partijen, die een geschil voorleggen aan compromissarissen
comptoir-kantoor, rekenkamer
confirmeren-bevestigen
constitueren-benoemen; instellen
convent-gemeenschap van kloosterlingen, gasthuisbewoners e.d.; gasthuis, klooster
conventualin-bewoonster van een gasthuis
décharge-ontheffing van aansprakelijkheid na het zien van de rekening
decisie-besluit, beslissing
dedomagement-schadeloosstelling
desisteren-afstaan
devolveren-ontbinden
different-geschil
dispositie-beschikking
dissensie-meningsverschil
donatio mortis causa-gift bij overlijden
douarière-weduwe van adellijke of aanzienlijke huize
douceur-geschenk (in geld)
evictie-uitwinning (uit bezit, eigendom)
exceptie-verweer
exceptio discussionis-verweer (van borg) om eerst schuldenaar aan te spreken
exceptio divisionis-verweer van schuldsplitsing (omslag van schuld over solvente borgen)
exceptio excussionis-zie exceptio discussionis
exceptio ordinis-,, ,, ,,
exempt-uitgezonderd
fine-doel; ten einde
fournissement-betaling; verschaffing
holografisch-eigenhandig geschreven (testament)
hovelinck-bezitter van een borg (steenhuis); sommige aanzienlijken onder deze bezitters voerden de titel van jonker
impost-heffing, accijns, belasting
insereren-invoegen
jonker-zie hovelinck
jouissen -genieten
journaal-dagboek; register met chronologisch geboekte ontvangsten en uitgaven
kasstuk-stuk waarmee een post (in de jaarrekening) verantwoord kan worden
libereren-vrijwaren; bevrijden
lijfstoebehoren-in Groningen: kleding en opschik
lijftugt-vruchtgebruik, levenslang gebruik
mande(lig)-gemeenschappelijk
mark-kenteken
ni fallor-als ik me niet vergis
notel-geschrift, notitie
occasie-gelegenheid; ter gelegenheid van
occuperen-bezetten; vertegenwoordigen
onderzetting-zekerheidstelling door hypotheek of pand
parate executie-beslaglegging buiten de rechter om
perfecteren-voltooien; uitvoeren
pieus-vroom
posses-bezit
presentibus testibus-met als getuigen
pretensie-vordering, eis
proflueren-voortvloeien; opbrengen
provisioneel-voorlopig, tijdelijk
qlte-in hoedanigheid van, uit hoofde van funktie, als funktionaris of ambtenaar
rescriptie-geschrift, waardepapier; antwoord
renuntiatie-afstand, afwijzing
requireren-vorderen, verlangen; onderzoeken
sct Vellej. authent. -Senatus Consulti Vellejani authenticae (zie beneficium Senatus Consulti Vellejani of beneficium authenticae, si qua mulier)
servituut-erfdienstbaarheid (last, zoals recht van overweg, als zakelijk recht rustend op dienend erf ten behoeve van heersend erf)
spiker (spijcker)-korenschuur, pakhuis
staatboek-boek met staat van bezittingen
strijkgeld-geldbedrag als premie voor diegene die als niet-koper het hoogste bod heeft gedaan bij een openbare verkoping
submissie-onderwerping
succederen-opvolgen
sustentatie-ondersteuning
testatrice-erflaatster
teste me-met mij als getuige
tresorier-ontvanger, penningmeester
veralieneren-vervreemden
vo(o)rstander-voogd, beschermer
wachtinge en waeringe-vrijwaring 81. Lijst met verklaringen van enige woorden en uitdrukkingenBijlagen
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Vrouw Wilsoors- of Aeffien Olthoffsgasthuis
Bewerker:
T.T. Boekema en P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
1997
Omvang:
0,92 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS