Uw zoekacties: Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt te Groni...
x1219 Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt te Groningen, 1806 - 1865 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1219 Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt te Groningen, 1806 - 1865 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting
Bij artikel 1 van de 'Verordeningen omtrent het Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt binnen de Bataafsche Republiek' meegedeeld in de publikatie van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek van 20 maart 1804, werd bepaald dat in elk Departement van de Republiek zou worden opgericht een 'Departementale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt'. Artikel 4 van deze verordening somde op, dat de werkzaamheden van deze Commissies zouden bestaan: '1- In het onderzoek en de beoordeeling van de bekwaamheid of bevoegdheid der geenen, welke zich tot de exercitie van eenigen Tak der Geneeskunde, in haar Departement etablisseeren. 2- In het toevoorzigt, binnen hetzelve, op de richtige en goede exercitie van de Practyk der Geneeskundige Wetenschappen, door reeds geëtablisseerden. 3- In eene behoorlijke waakzaamheid ,bij het onverhoopt ontstaan van Epidemische Ziekten binnen haar Departement, gelyk mede omtrent alles, wat de verbetering der Geneeskundige Practyk, in derzelver geheelen omvang, als ook de bevoordering van de Geezondheid der Ingezetenen, het algemeen, aanbelangt.'.
Bovendien zouden deze Commissies, bij uitsluiting van alle andere colleges of personen, het recht hebben hen, die zich als 'Heel, Vroedmeester, Apothecar of Vroedvrouw, in Steden, of ten Platten Lande, wenschen neder te zetten' te examineren (art. 5). Onder elk der departementale Commissies ressorteerde één Departement; in het Departement Holland echter zouden drie zodanige Commissiën fungeren; aan ieder van deze drie werd het 'opzicht over een bepaald District toevertrouwd'. 'Ten einde, in de Plaatsen, alwaar zulks mogelijk is, een meer onmiddellijk Toevoorzicht op de uitoeffening van alle takken der Geneeskunde plaats hebbe, zullen overal, waar gewoonlyk vier of meer Medicinae Doctoren geëtablisseerd zyn, en de Practyk uitoeffenen, en wyders de Plaatselyke omstandigheden zulks gedogen, door de Gemeente-Bestuuren opgericht, en in werking gebragt worden Plaatselyke Commissiën van Geneeskundig Toevoorzigt, bestaande uit een geschikt getal Genees-, Heel-, Verlos- en Arteny-mengkundigen'(art. 27). Een dergelijke plaatselijke Commissie werd ook te Groningen opgericht overeenkomstig de resolutie van Burgemeesteren en Raad van 9 mei 1806; deze Commissie verving het in 1728 opgerichte en in 1806 nog fungerende Collegium Medicum; de nieuwe Commissie bestond aanvankelijk uit 4, weldra uit 6 leden; dit getal werd in 1839 nog met één vermeerderd. De commissie bleef werken tot 1865; op 1 juni van dat jaar kwamen belangrijke wetten, de geneeskunde betreffende, af. Eén van deze wetten, n.l. die 'regelende het geneeskundig Staatstoezigt', bepaalde dat de 'provinciale commissiën (de vroegere departementale) van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt' en de 'plaatselijke commissiën van geneeskundig toevoorzigt' zouden ophouden te bestaan en voerde 'geneeskundig Staatstoezigt' in.
Zo kwam op 1 november 1865 een einde aan het bestaan en de werkzaamheden van de plaatselijke Commissie te Groningen. Bij resolutie van B en W van 11 februari 1839 werd aan de 'Plaatselyke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt' op haar verzoek, toegezegd, dat voor het opbergen van het archief van de Commissie een kast op het raadhuis zou worden ingeruimd. In 1865, bij het beëindigen van haar werkzaamheden, werd de Commissie in overweging gegeven, de stukken, behorend tot het archief bij B en W in te zenden, ten einde in het archief van de gemeente te worden bewaard, 'opdat niet te eeniger tijd die stukken in het ongerede zouden kunnen geraken'. Aan dit verzoek is gehoor gegeven, hoewel er wel hiaten aanwezig zijn.
Het archief heeft een lengte van 0.75 meter en beslaat de periode 1806-1865. De eerdere toegang (????) is in 2002 herzien en is hiermee vervallen. Er zijn geen beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de 'Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt' te Groningen
Bewerker:
B. Valkenburg
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2002
Omvang:
0,75 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Betreft herziening van een eerdere versie
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS