Uw zoekacties: Familie Sevenstern, 1633 - 1801
x1181 Familie Sevenstern, 1633 - 1801 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1181 Familie Sevenstern, 1633 - 1801 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Bij de scheiding der archivalia beschreven in H.O. Feith's "Register van het archief van Groningen" tussen het Rijk en de gemeente Groningen werd aan het Groningse Gemeentearchief een verzameling stukken betrekking hebbende op het stad-Groningse geslacht Sevenstern en aanverwante families toegewezen; in 1952 werd deze collectie aan het Gemeentearchief overgedragen. Genoemde stukken konden worden samengevoegd, omdat zij alle in dorso een met dezelfde hand geschreven jaartal vertonen, terwijl in het merendeel er van enkele sneden zijn aangebracht. De herkomst dezer verzameling is onbekend. Drie stukken hebben deel uitgemaakt van de collecties van bekende verzamelaars van archivalia, doch behoren zonder twijfel, gezien de reeds genoemde kenmerken, tot het familie-archief Sevenstern: de onder de nrs. 19 en 31 in de navolgende inventaris beschreven stukken werden in de vorige eeuw door het Groningse Rijksarchief verkregen uit de nalatenschap door het Groningse Rijksarchief verkregen uit de nalatenschap van L.U. Rengers van Naerssen, nr. 28 bevond zich in de in 1906 door het Rijksarchief aangekochte verzameling van Mr. J. Nanninga Uitterdijk te Kampen.
Aan deze collectie zijn toegevoegd een achttal stukken - nrs. 1, 6, 10, 12, 15, 16, 44 en 47 van de navolgende inventaris -, eveneens reeds eerder beschreven in het "Register Feith". Deze stukken vertonen in dorso geen jaartal, slechts één stuk (nr. 15) is ingesneden; blijkens de inhoud en ook blijkens dorsale aantekeningen op enkele er van hebben zij evenwel mede behoord aan leden van het geslacht Sevenstern en aanverwanten. Eén dezer stukken (nr. 47) is door het Rijksarchief indertijd verkregen uit de reeds genoemde nalatenschap van L.U. Rengers van Naerssen.
De verzameling Sevenstern werd in 1954 nog uitgebreid met zeven charters, die door het Rijksarchief in de provincie Groningen aan het Gemeentearchief werden overgedragen; met andere stukken waren deze charters beschreven in de "Inventaris van de verzameling familiepapieren" (hs.-inventaris, Rijksarchief in de provincie Groningen). Deze oorkonden vertonen evenals reeds genoemde stukken in dorso een jaartal, alsmede insnijdingen. Uit de inhoud blijkt eveneens, dat zij tot het familie-archief Sevenstern hebben behoord.
In rubriek A van deze inventaris zijn de stukken betreffende de familie Sevenstern en aanverwante geslachten (zie de tabellen achter de inventaris) opgenomen. Een drietal aankomsttitels van huizen en land, waarvan het verband met het familie-archief niet kon worden vastgesteld, vindt men in rubriek B.
Achter de inventaris is een opgave van de nummers van het "Register Feith" en de "Inventaris van de verzameling familiepapieren", welke overeenstemmen met de nummers van de nieuwe inventaris, gevoegd.
Voor een uitvoeriger overzicht van de familie Sevenstern dan de tabellen achter de inventaris geven, zie men: J.T.F. Sluiter, Sevenstern, een katholiek Gronings geslacht, De Nederlandse Leeuw, 1947, 64e jrg., kol. 286-297 en 313-325.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de familie Sevenstern en verwante families
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Omvang:
0,5 m standaardarchiefberging
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS