Uw zoekacties: Algemene Ned. Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid - Ned. ...
 
 
Inleiding
1.1. Algemene Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, afdeling Deventer
1.1.1. Oprichting
1.1.2. Organisatie
1.1.2.1. Algemeen
1.1.2.1.1. Afdelingen
1.1.2.1.2. Vakgroepen, districten, rayons
1.1.2.2. Afdeling Deventer
1.1.2.2.1. Bestuur
1.1.2.2.2. Leden
1.1.2.3. Taken
1.1.2.3.1. Vaststelling arbeidsvoorwaarden
1.1.2.3.2. Steun aan werklozen
1.1.2.3.3. Bevordering van werkgelegenheid
1.1.2.3.4. Verzekering tegen ziekte
1.1.2.3.5. Scholing en vorming
1.2. Met de bouwarbeidersbond gefuseerde bonden
1.2.1. Nederlandse Schildersgezellenbond, afdeling
1.2.2. Stukadoors- en granitobond, afdeling Deventer
1.3. Nederlandse Katholieke Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, afdeling Deventer
1.3.1. Organisatie
1.3.1.1. Algemeen
1.3.1.2. Afdeling Deventer
1.3.1.2.1. Bestuur
1.3.1.2.2. Leden/vakgroepen
1.4. Archief en inventarisatie
1.5. Geraadpleegde literatuur
1.6 Ledenaantallen
1.7 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1893-1981
Omvang:
3,4 m
Citeertitel lang:
NL-DvSA, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, ID 0942, Algemene Ned. Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid - Ned. Kath. Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid , inv.nr. ....
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0942, Algemene Ned. Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid - Ned. Kath. Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 0942, inv.nr. ….
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS