Uw zoekacties: Rector Magnificus en Senaat van het Athenaeum Illustre
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Onderwijsarchieven Eerste afdeling
Inventaris van de archieven van de Schoolraad, Curatoren van het Athenaeum Illustre en de Latijnse School, de Rector Magnificus en de Senaat van het Atheneum Illustre, het Studentencorps "Jungantur Gaudia" Musis" en de Dispuutgezelschappen "Daventria".
door drs. B. Woelderink.
Na de verovering van Deventer in 1591 door de Staatse troepen brak er een nieuwe periode voor de stad aan. Nog was het oorlogsgewoel niet uit het gewest Overijssel verdwenen, wel bleef het buiten de stadsmuren, zodat met het herstel begonnen kon worden. Veel van de thans in de stad aanwezige gevels dateren uit de eerste decennia van de zeventiende eeuw en zijn daarmee een treffend getuigenis van het economisch herstel van die periode. Ook op onderwijsgebied bespeuren we nieuwe activiteiten. De Latijnse School te Deventer was aan het eind van de middeleeuwen een beroemd instituut. In de jaren na 1560 liep deze school door de tijdsomstandigheden sterk terug. Nu eens moesten docenten wijken voor hun reformatische dan weer voor hun rooms-katholieke gezindheid; en de oorlogvoering legde het onderwijs stil of verhinderde de voorheen gebruikelijke toevloed van leerlingen uit de wijde omgeving.
In 1584 werd het fundament gelegd voor een belangrijke ontwikkeling. In dat jaar bepaalden Anna van Twickelo, weduwe van jonker Marten Boedeker, en haar zoon Balthasar Boedeker bij testament, dat een belangrijk deel van hun goederen bestemd zou worden voor de inrichting van een hogere school en van een internaat voor scholieren c.q. studenten. Na Boedeker's overlijden en nog bij het leven van zijn echtgenote Johanna ten Grotenhuis kon de stad hun woning in de Assenstraat tot een "Bursa" inrichten, waardoor Deventer over twee van dergelijke internaten beschikte: de Bursa Boedekeriana en de Bursa Cusana.
In het begin profiteerden van de Bursa's alleen de leerlingen van de Latijnse School, vanaf 1630 ook studenten van de Illustre School of Athenaeum, in eigentijdse stukken ook wel gymnasium genoemd, een hogere inrichting van onderwijs die in dat jaar door het stadsbestuur werd opgericht met de verdere fondsen door de familie Boedeker nagelaten. De geschiedenis van de Illustre School is beschreven door dr. J.C. van Slee in zijn in 1916 verschenen studie "De Illustre School te Deventer 1630-1878".
Aan de geschiedenis van de Latijnse School, die in 1848 in een stedelijk gymnasium werd omgezet, is een in 1948 verschenen gedenkboek gewijd.
Van Slee tenslotte heeft een apart artikel gewijd aan de geschiedenis van de Stads- of Athenaeum- Bibliotheek, dat van 1907 dateert *  .
1. De schoolraad
2. Curatoren van het athenaeum illustre en de latijnse school
3. Het athenaeum illustre
4. Interne organisatie van het athenaeum illustre
5. Huisvesting van het athenaeum illustre
6. Studentenleven
7. De lotgevallen van de archieven
8. Conclusie
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Datering:
1630-1872
Omvang:
0,5 m
Citeertitel lang:
NL-DvSA, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, ID 0806, Rector Magnificus en Senaat van het Athenaeum Illustre, inv.nr. ....
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Nadere toegangen:
J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer, 1630-1878. Register op het Album Studiosorum, 's-Gravenhage 1916
Publicaties:
J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer, 1630-1878; hare geschiedenis, hoogleraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum, 's-Gravenhage, 1916.
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0806, Rector Magnificus en Senaat van het Athenaeum Illustre, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 0806, inv.nr. ….
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS