Uw zoekacties: Bouw- en woningtoezicht
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
De dienst Bouw- en woningtoezicht was onderdeel van de gemeente Deventer. De dienst hield zich bezig met diverse zaken betreffende bouwen en wonen. De dienst Bouw- en Woningtoezicht was nauw verbonden met de gemeentelijke dienst Openbare Werken en het Gemeentelijk Woningbedrijf. Het onderscheid tussen de verschillende archieven van deze diensten was niet altijd duidelijk. Verder onderzoek kan gedaan worden in de archieven van het gemeentebestuur van Deventer (ID 0704, 1382 en 1441) en in het archief van wethouder Th.H. Beerents (ID 1122). In het hier beschreven archief is opgenomen de aanwinst 2000/6.
Literatuur:
Jan Ten Hove, Aan knellende banden ontworsteld. De stedenbouwkundige ontwikkeling van Deventer in de 19e eeuw. (Kampen 1998)
Jaarverslagen van Burgemeester en Wethouders (1851- )
T. de Jong, F.J. van Essen, Inventaris van het secretariearchief van de Gemeente Deventer 1930-1950 (Deventer 1997)
Verslagen der handelingen van de raad der Gemeente Deventer (1866- )
S. Zeylstra-Hiddema, Historische terugblik op de stedelijke organisatie van publieke werken in Deventer (Deventer 1986)
Inventaris
1. Correspondentie
2. Uitvoering
Werkarchief Bouw- en Woningtoezicht betreffende panden
Kenmerken
Datering:
ca 1880 - ca 1970
Omvang:
5,5 m
Archiefvormers:
Bouw- en woningtoezicht, Deventer
Citeertitel lang:
NL-DvSA, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, ID 0747, Bouw- en woningtoezicht, inv.nr. ....
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0747, Bouw- en woningtoezicht, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 0747, inv.nr. ….
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS