Uw zoekacties: Vereniging voor de medische dienst op het zendingsterrein de...
x839-7 Vereniging voor de medische dienst op het zendingsterrein der gereformeerde kerken in de provincie Utrecht, afdeling Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

839-7 Vereniging voor de medische dienst op het zendingsterrein der gereformeerde kerken in de provincie Utrecht, afdeling Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 31 oktober 1906 werd door een aantal dames de "Vereeniging voor den Medischen Dienst op het Zendingsterrein der Gereformeerde Kerken van Utrecht en Gelderland" opgericht, met als doel om als vrouwen te werken voor vrouwen in Indië (later Indonesië). De oprichting was voorbereid door het Zeister Zendingscomité.
De Gereformeerde Kerken in de provincies Utrecht en Gelderland hadden sinds 1904 een samenwerkingsovereenkomst voor de zendingsarbeid op Midden-Java. De Gereformeerde Kerk van Utrecht was de "zendende kerk", de andere kerken hadden medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid. Medische hulp op het zendingsterrein werd verleend in het hospitaal van Poerworedjo (later Purworejo).
In de statuten van de vereniging uit 1908 werd het doel als volgt omschreven: "1. gelden te verzamelen voor den medischen dienst der Gereformeerde Kerk van Utrecht; 2. te zorgen voor de noodige kleedingstukken, linnen goederen en dergelijke." Iedere persoon of corporatie die zich bereid verklaarde mee te werken aan dit doel, was lid van de vereniging; degenen die de vereniging geldelijk steunden, waren begunstigers. De vereniging was gevestigd in Utrecht, maar de leden woonden in verschillende plaatsen van Utrecht en Gelderland. De leden uit één plaats of twee dicht bij elkaar gelegen plaatsen, vormden een afdeling van de vereniging.
De afdeling Utrecht werd opgericht in 1918. In de eerste vergadering, die gehouden werd op 29 mei 1918, werd het afdelingsbestuur gekozen, bestaande uit een presidente, een secretaresse en een penningmeesteresse. Er werd besloten eens in de twee maanden te vergaderen. Later kwamen de dames over het algemeen twee of drie maal per jaar bijeen. Daarnaast werden jaarvergaderingen van het afdelingsbestuur gehouden, waarin de jaarverslagen uitgebracht werden. Er vonden ook jaarvergaderingen van de vereniging plaats en men bezocht trouw de Zendingsdagen te Zeist.
Het doel van de vereniging was niet om zelf op het zendingsterrein werkzaam te zijn; er werden alleen gelden afgedragen aan de kerk en goederen verstuurd naar Poerworedjo ten behoeve van de linnenkast van het hospitaal. De kledingstukken en linnen goederen werden vervaardigd op naaikransen. In Utrecht was ook een speciale knipcommissie actief. Het textiel werd in kisten naar Indië verstuurd, later met bemiddeling van de Nederlandse vereniging "Simavi". Onder de Japanse bezetting werd het ziekenhuis in beslag genomen en werd de zendingsarbeid onmogelijk gemaakt.
In 1950 eindigde de samenwerking tussen de beide provincies. Gelderland kreeg Poerworedjo als zendingsgebied en Utrecht ging haar missionaire taak vervullen in Semarang. De Medische Dienst kreeg de kraamkliniek "Panti Wilasa" (Huis van Barmhartigheid) toegewezen. Het gevolg was, dat de vereniging nu hoofdzakelijk baby- en kinderkleding ging maken. In verband met het loskoppelen van Gelderland werd in de nieuwe statuten van 1958 de naam van de vereniging gewijzigd in "Vereniging voor de Medische Dienst op het zendingsterrein der Gereformeerde Kerken in de provincie Utrecht".
In 1960 werd de vereniging, met behoud van eigen zelfstandigheid, opgenomen in het Vrouwen Zendings Thuisfront (VZT). De vereniging bleef haar eigen taak vervullen, namelijk het bevoorraden van de linnenkast van de kraamkliniek "Panti Wilasa" in Semarang. Er werd nu echter door de dames vooral geld ingezameld, waarmee men in Indonesië zelf goederen kon kopen. Alleen de goederen die in Indonesië niet verkrijgbaar waren, stuurde men nog op. Twaalf medewerksters van de afdeling Utrecht haalden in de stad geld op en de penningmeesteresse zorgde voor doorzending van dit geld naar het VZT. In 1987 waren er nog 164 donateurs en werd een bedrag van ƒ 990,- overgemaakt.
In 1987 werd met het provinciale VZT overeengekomen de Utrechtse vereniging op te heffen, omdat het geld niet meer gebruikt werd voor het doel waarvoor de vereniging opgericht was. Op 27 oktober 1987 vond de laatste vergadering plaats.
Het archief van de afdeling Utrecht werd op 1 februari 1988 aan de Gemeentelijke Archiefdienst geschonken door de voormalige secretaresse. De omvang bedraagt 0,15 m.
maart 1996, J.N. van der Meulen
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1906) 1918-1987
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de afdeling Utrecht van de vereniging voor de medische dienst op het zendingsterrein der gereformeerde kerken in de provincie Utrecht (1906) 1918-1987
Auteur:
J.N. van der Meulen
Datering toegang:
1996
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
0,12 m oude verpakking
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS