Uw zoekacties: Verenigingen voor christelijk onderwijs te Utrecht
x837 Verenigingen voor christelijk onderwijs te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

837 Verenigingen voor christelijk onderwijs te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Vereeniging "De Gereformeerde School" is op 4 januari 1900 opgericht. In dat jaar opende de vereniging gereformeerde scholen op de adressen Oudegracht 222 en Bagijnenkade 19.
Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog behoorden de volgende scholen voor kleuteronderwijs (K.O.), lager onderwijs (L.O.) en uitgebreid lager onderwijs (U.L.O.) tot de Vereniging "De Gereformeerde School":
-Jhr.mr. H.M.J. van Asch van Wijckschool, Louis Couperusstraat 85
-Ds. K. Fernhoutschool, Krommerijn 33 (opgericht in 1888)
-Mr. A.J. van Beeck Calkoenschool, Havikstraat 45 (opgericht in 1888/1926).
Na de oorlog kwamen erbij:
-Ds. R.E. van Arkelschool voor K.O. en L.O., Noordse Parklaan 2 (opgericht in 1954)
-Valeriusschool voor K.O. en L.O., J. Winnubstlaan 2 (opgericht in 1957)
-Prof.mr. P.S. Gerbrandyschool voor L.O., Eisenhowerlaan 43 (opgericht in 1959)
-Ichtusschool voor L.O., Drielenborchdreef 19 (opgericht in 1965).
Op 3 oktober 1958 is de Vereniging "De Gereformeerde School" samengesmolten met de Vereniging tot oprichting en instandhouding van Gereformeerde Scholen te Utrecht (met de Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohmanschool voor K.O. en L.O., Plompetorengracht 25, opgericht in 1887). De naam werd gewijzigd in Vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke Scholen op Gereformeerde Grondslag.
Deze vereniging had in 1974/75 behalve bovengenoemde scholen ook nog kleuterscholen op de adressen Kretadreef 61 en Peltlaan 10.
Op 1 augustus 1982 besloot de vereniging het beheer over de kleuter- en lagere scholen aan de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht over te dragen.
De Vereniging "Da Costa" voor Christelijk Lager Onderwijs en Uitgebreid Lager Onderwijs is op 10 maart 1921 opgericht. De 1e Da Costaschool voor L.O. en U.L.O. werd op 20 september 1922 aan het Brederoplein 13 geopend. De 2e Da Costaschool, Waalstraat 83, volgde op 26 oktober 1927. Nadat op 22 oktober 1928 de Vereeniging voor Christelijk Fröbelonderwijs "Da Costafröbelschool" te Utrecht was opgericht, werden ook kleuterscholen geopend.
Doel van beide verenigingen was het oprichten en instandhouden van één of meer scholen voor christelijk onderwijs "op grondslag van de Heilige Schrift als Gods Woord naar de belijdenis van de kerken der reformatie". Beide verenigingen hadden leden met stemrecht. Uit en door de leden werd het bestuur gekozen. Tenminste eenmaal per jaar moest een algemene ledenvergadering worden gehouden, die de statuten en het huishoudelijk reglement mocht wijzigen, bestuursleden mocht benoemen, schorsen en ontslaan en de begroting en rekening moest goedkeuren.
De Vereniging "Da Costa" besloot met ingang van 1 augustus 1968 het MAVO-(voorheen U.L.O.-)onderwijs te staken en onder te brengen bij de "Stichting Christelijke MAVO-scholen", die op 25 september 1967 was opgericht.
In 1974/75 waren er vier Da Costascholen voor L.O.: Brederoplein 13, Waalstraat 143, Duurstedelaan 14 en Bontekoelaan 9. Er waren drie kleuterscholen: Scheldestraat 10, Wijnesteinlaan 16 en Bontekoelaan 7.
De Nederlands Hervormde Wijkvereeniging "Oranjekerk" is op 17 februari 1920 opgericht. Als onderdeel hiervan ging op 1 juli 1928 de kleuterschool "Oranjekerk" met 115 kleuters aan de Royaards van den Hamkade van start. Op 30 mei 1931 kreeg de kleuterschool een nieuwe behuizing aan de Savornin Lohmanstraat 19. Eind december 1972 is de school overgedragen aan het bestuur van de Hervormde Gemeente Scholen.
De Vereeniging voor Christelijk Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs te Utrecht is op 30 oktober 1920 opgericht. Ook van deze vereniging was het doel de oprichting en instandhouding van één of meer scholen voor christelijk lager en uitgebreid lager onderwijs "op grondslag van de Heilige Schrift als Gods Woord met verwerping van elke levens- of wereldbeschouwing die met deze onfeilbare regel niet overeenkomt". Ook deze vereniging had een bestuur dat uit en door de leden werd samengesteld.
De oudste statuten dateren van 1921. Bij de wijziging van de statuten in 1972 werd de naam van de vereniging veranderd in: Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Utrecht-Oost. Sinds 1921 had de vereniging een school voor L.O. en U.L.O. aan de Maliebaan 54-56. Later kwamen er ook de Jan Willem Gunningschool aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan 9 en de christelijke kleuterschool aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan 11.
Het Suppletiefonds was bedoeld om on- en minvermogenden te steunen in de betaling van de schoolgelden van hun kinderen, die het onderwijs volgden in een gereformeerde school.
Omstreeks 1983/84 gingen alle bovengenoemde scholen op in de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht. De stichting gaf de archieven van de opgeheven verenigingen in 1986 aan de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht in bewaring.
Met toestemming van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht is 6,60 m1 archief vernietigd.
De uiteindelijke omvang van het geïnventariseerde archief bedraagt 5 m1.
februari 1995, A.B.R. du Croo de Vries
Kenmerken
Datering:
(1878) 1900-1985
Toegangstitel:
Inventaris van archieven van verenigingen voor christelijk onderwijs te Utrecht (1878) 1900-1985
Auteur:
A.B.R. du Croo de Vries
Datering toegang:
1995
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
8,72 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS