Uw zoekacties: Sint Willibrordus scholenstichting te Utrecht
x805-11 Sint Willibrordus scholenstichting te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

805-11 Sint Willibrordus scholenstichting te Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De St.Willibrordus-Vereeniging werd op 1 februari 1896 opgericht met als doel "het bevorderen van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs voor jongens uit den burgerstand in de stad Utrecht". Men wilde dit doel bereiken door rooms-katholieke bijzondere scholen te stichten voor lager en uitgebreid lager onderwijs. De statuten werden bij K.B. van 10 juli 1896 goedgekeurd. De gewone leden en donateurs van de vereniging hadden vóór anderen het recht hun kinderen op de scholen van de vereniging te plaatsen. Het bestuur werd gevormd door de pastoors van de verschillende rooms-katholieke parochies van de stad Utrecht en per parochie één leek. Het bestuur koos uit zijn midden een dagelijks bestuur. Er was ook een Raad van Bijstand, die oorspronkelijk gevormd werd door degenen van de 17 stichters die niet in het bestuur zitting namen. De Raad van Bijstand had als doel het werk en het streven van de vereniging "door raad en daad te steunen" en "den gezelligen omgang der Leden onderling te bevorderen".
In de bestuursvergadering van 16 april 1896 werd besloten het pand Runnebaan (= Nieuwegracht) 19 aan te kopen. In dit pand werd op 1 september 1896 de school van de vereniging geopend. In januari 1898 werd in de bestuursvergadering gemeld dat het aantal leerlingen 91 bedroeg. Acht jaar later was dit aantal reeds gestegen tot 130. In 1910 vond een daling plaats van 130 naar 109 leerlingen, wat vermoedelijk te wijten was aan de opening van een fraterschool aan de Kromme Nieuwegracht. In 1916 waren er echter al weer 143 leerlingen en in 1921 zelfs 219. Het werd noodzakelijk het schoolgebouw uit te breiden, wat gebeurde in 1921 en 1939. Hoewel niet alleen lager onderwijs, maar ook uitgebreid lager onderwijs werd gegeven, had de school geen officiële ULO. Pas in 1943 werd de ULO-erkenning aangevraagd en verkregen.
De St.Willibrordusschool bleef gedurende bijna 70 jaar een jongensschool, maar vanaf 1965 werden ook meisjes toegelaten. In 1967 waren er op de lagere school 119 jongens en 50 meisjes en op de ULO-school 149 jongens en 53 meisjes. In dat jaar werden in verband met ruimte-gebrek vier klassen ondergebracht in het gebouw van de openbare lagere school aan de Hamburgerstraat. Met ingang van het schooljaar 1969/70 werd de huur van deze lokalen opgezegd en bood de gemeente in plaats daarvan zeven leslokalen aan in het gebouw van de openbare school aan de Poortstraat (nr. 73). Er werd besloten de gehele lagere school tijdelijk naar de Poortstraat te verplaatsen, wat wel tot gevolg had dat het vervoer van leerlingen geregeld moest worden; de ULO bleef gevestigd in het pand aan de Nieuwegracht. Men wilde dit pand grondig verbouwen en uitbreiden, waarna het weer ingericht zou kunnen worden voor zowel lagere school als ULO. In 1966 had het bestuur reeds het aangrenzende pand Nieuwegracht 21 aangekocht, dat men bij de verbouwings-plannen wilde betrekken. In 1972 werd het bestuur ook nog eigenaar van het pand Hamburgerstraat 38 (het geboortehuis van Alphons Ariëns). Dit gebouw werd echter in 1978 weer van de hand gedaan. Het was toen duidelijk geworden, dat de grootscheepse bouwplannen niet gereali-seerd konden worden. De lagere school vierde zelfs het 121/2-jarig bestaan van haar "tijdelijke" vestiging aan de Poortstraat.
Met ingang van 1 augustus 1968 werd de ULO omgezet in MAVO. Naar aanleiding daarvan werd de naam van de school gewijzigd van St.Willibrordusschool voor LO en MULO in R.K. Scholengemeenschap "St.Willibrordus", LO en MAVO. In 1978 werd de St.Willibrordus-Vereeniging omgezet in de Sint Willibrordus Scholenstichting. In de nieuwe statuten werd het doel als volgt geformuleerd: "bevor-dering van het lager en voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht". Vanaf 1980 vonden in verband met het dalende leerlingtal van de MAVO onderhandelingen plaats met andere scholen om tot een fusie te komen. Toen deze onderhandelingen op niets uitliepen, zag het bestuur zich genoodzaakt de MAVO met ingang van 1 augustus 1983 op te heffen.
Met ingang van 1 januari 1984 werd de Sint Willibrordus Scholenstichting opgeheven en samen met de "Katholieke Scholenstichting Buiten Wittevrouwen" en de "Katholieke Scholenstichting Utrecht-Oost" overgenomen door de R.K. Scholenstichting Heilige Joseph te Utrecht. De lagere school bleef-onder beheer van de R.K. Scholenstichting Heilige Joseph-gevestigd aan de Poortstraat.
Het archief van de Sint Willibrordus Scholenstichting werd op 18 december 1985 door de voormalige voorzitter, de heer H.F. Kemper, aan de Gemeentelijke Archiefdienst van Utrecht in eigendom overgedragen. Op 19 november van dat jaar waren reeds retroacta betreffende percelen aan de Nieuwegracht en de Hamburgerstraat door de heer Kamper aan de Archiefdienst geschonken.
Het archief bevat slechts stukken van bestuurlijke aard. Archivalia over bijvoorbeeld leerlingen en onderwijs werden in het schoolgebouw bewaard en bleven daar na de opheffing van de stichting.
De omvang van het archief bedraagt 0,25 m.
januari 1991, J.N. van der Meulen
Naar aanleiding van een aanvulling uit 2009 door K.W.J. van Rossum te Nijmegen (omvang 0,02 m) zijn inv.nrs. 1-a en 27 toegevoegd en inv.nrs. 21 en 26 aangevuld. De stukken zijn afkomstig uit de nalatenschap van Joh. van Rossum, lid van de Raad van Bijstand.
Utrecht, 2012
Inventaris
1. Bestuur
2. Raad van bijstand
thumbnail
Kenmerken
Datering:
(1629) 1896-1984
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de St. Willibrordus-vereeniging, na 1978 Sint Willibrordus scholenstichting (1629) 1896-1984
Auteur:
J.N. van der Meulen
Datering toegang:
1991
Datering bewerking:
2012
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Schenking (van een niet overheidsarchief)
Omvang:
0,24 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS