Uw zoekacties: Familie Ram
x752 Familie Ram ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

752 Familie Ram ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De leden van het Utrechtse geslacht Ram stammen af van de Amersfoortse burgemeester Philips Ram Evertsz., geboren in 1475. Zijn zoon Aert treedt op als advocaat bij het Hof van Utrecht en representeert als enige persoon van wie archivalia bewaard zijn gebleven, de eerste generatie. Van zijn kinderen bekleedt zijn zoon Johan naast functies binnen de stad Utrecht het rentmeesterschap van de Abdij van Oostbroek. Een representant van de derde generatie, Philips Ram, bekleedt eveneens vele openbare ambten. Door zijn beide huwelijken, met Anna Vosch van Roelingswaart en Anna Strick, is de vierde generatie van het geslacht Ram omvangrijk en gecompliceerd. Zijn zoon Johan - geboren uit het eerste huwelijk en daarom wel aangeduid als "de oudere" - vervult zijn ambtelijke loopbaan in Rotterdam.
De oudste zoon uit het tweede huwelijk, eveneens Johan genaamd ("de jongere") dient de stad Utrecht in de hoedanigheid van lid van de Vroedschap, lid van de Schepenbank, Thesaurier en Drost van de Hoge Heerlijkheid Vreeswijk.
De verantwoordelijkheid van het geslacht Ram voor Utrechts wel en wee wordt "gecontinueerd" door Philips, zoon van Johan "de jongere". Philips' zonen Arnoud en Jan Jacob Ram zijn resp. advocaat en lid van de Vroedschap geweest. Jan Jacob was tevens schepen en burgemeester en maakte lid uit van het derde lid van de Staten van Utrecht.
Mr. Philips Ram werd in 1772 ingeschreven als student te Utrecht en promoveerde in 1774 in de rechten. Vanaf dat moment bekleedde hij een indrukwekkende hoeveelheid functies. Hij overleefde het Ancien Regime, de Franse tijd en "de nieuwe orde" en mag dan ook een van de meest invloedrijke telgen uit de geschiedenis van het geslacht Ram genoemd worden.
Door bemiddeling van de rijksarchivaris in de provincie Utrecht werden de papieren van de familie Ram en enige aanverwante geslachten in 1938 door jhr. ir. H.E. Ram aan de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht geschonken. De inventarisatie van de papieren geschiedde in drie fasen. In 1970/71 heeft mevrouw S.K. Hazemeijer in het kader van haar opleiding aan de Rijksarchiefschool, de papieren van Philips Ram (1753-1817) geïnventariseerd. In 1973/74 beschreef en ordende J.W.A. van Hengel, die de opleiding voor hoger archiefambtenaar volgde, een ander groot gedeelte van de familiepapieren. Beide inventarisaties sloten op elkaar aan en mét nog niet bewerkte stukken heeft ondergetekende getracht de werkzaamheden van mevrouw Hazemeijer en de heer Van Hengel tot één geheel te smeden.
Gegevens over de geschiedenis van de papieren van de familie Ram zijn nauwelijks voorhanden. Over de toestand van deze, voorafgaand aan en tijdens de overdracht, is niets bekend. Dorsale aantekeningen, later met potlood op veel stukken aangebracht, wijzen op een archiefzorg, die zich beperkt heeft tot het chronologisch opbergen van de stukken. Binnen deze orde waren de stukken van persoonlijke aard gescheiden van de bestuurlijke stukken.
Philips Ram, gehuwd met Jacoba Aletta Francina Grothe, drukt een groot stempel op de aanwezige archivalia. Te midden van zijn papieren bevonden zich vele stukken, die betrekking hadden op familieleden en verwanten. Omdat het de overzichtelijkheid van deze inventaris niet zou bevorderen heb ik gemeend alle stukken die betrekking hebben op een bepaald persoon, bij deze persoon te ordenen, ongeacht dus door wie deze archivalia zijn ontvangen of opgemaakt. Ik besef, dat ik zo tegen bijna alle ordeningsbeginselen zondig, maar het komt de toegankelijkheid van de archivalia pertinent (sic!) ten goede.
Per persoon/echtpaar is een scheiding gemaakt tussen stukken, betrekking hebbende op het persoonlijk, het zakelijk en het openbaar leven. Korte achtergrondinformatie over elke persoon is in een N.B. opgenomen.
De complexiteit van de familierelaties van het geslacht Ram met de 16 in deze inventaris opgevoerde aanverwante geslachten kan wellicht enigszins worden verhelderd door de 12 genealogische fragmenten, die als bijlagen bij deze inventaris zijn gevoegd. Een index op de in de inventarisbeschrijvingen voorkomende persoonsnamen completeert het geheel.
Na inventarisatie omvatten de papieren 5 strekkende kastmeter.
Mevrouw J.N. van der Meulen en mevrouw A.A. Engelaar ben ik - als vanouds -erkentelijk voor hun kritische opmerkingen resp. verzorging van de uiterlijke vorm.
Utrecht, februari 1988, J.A.C. Mathijssen
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1560-1886
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de familie Ram (1400) 1560-1886
Auteur:
S.K. Hazemeijer, J.W.A. van Hengel en J.A.C. Mathijssen
Datering toegang:
1988
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Schenking (van een niet overheidsarchief)
Omvang:
5,4 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS