Uw zoekacties: Documentatiemateriaal over het Rooms-katholieke dagblad Het Centrum
x1316 Documentatiemateriaal over het Rooms-katholieke dagblad Het Centrum ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1316 Documentatiemateriaal over het Rooms-katholieke dagblad Het Centrum ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De documentatie over het R.K. Dagblad Het Centrum is door R.H.M. van Breukelen gevormd als werkmateriaal voor de samenstelling van diens boek "Het Centrum - tussen kromstaf en publiek schandaal 1884-1932. Een perskwestie in het centrum des lands met aanzienlijke verliezers en verliezen", verschenen bij Bosch & Keuning in Baarn, december 1993. De heer Van Breukelen heeft tevens in het voorjaar van 1994 in het Gemeentearchief van Utrecht een tentoonstelling over Het Centrum ingericht Bij die gelegenheid is met hem afgesproken dat hij de door hem verzamelde stukken betreffende de krant tezijnertijd aan het Gemeentearchief zou aanbieden.
Het Centrum verscheen van 1884 tot 1971, aanvankelijk als katholiek landelijk dagblad, later als (provinciaal) Utrechtse krant. De krant werd een twistappel tussen de katholieke bisschoppen, die clericale zeggenschap wilden en de meer 'al denkende' katholieken, die een brede volkskrant nastreefden. Naast ideologische verschillen speelde mee òf en hoe de krant zou professionaliseren en renderen ten koste van de religieuze zuiverheid. Met het op het eind lopen van de verzuiling verdween Het Centrum: in 1971 werd de krant door het Utrechts Nieuwsblad overgenomen. De vestigingsplaats van Het Centrum was achtereenvolgens Utrecht, Amsterdam en weer Utrecht. Het archief van de krant is tot en met de beschreven periode als zodanig verloren gegaan. De leggers van de krant zijn nog wel grotendeels bewaard.
De bronnen die Van Breukelen in verschillende archieven voor zijn boek heeft geraadpleegd, heeft hij grotendeels gekopieerd. Voor een deel gaat het om openbare, voor een deel om particuliere archieven. Belangrijkste vindplaatsen waren de (aarts)bisschoppelijke archieven, het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, het Persmuseum in Amsterdam en het Gemeentearchief Utrecht. Hij heeft ook originelen gekregen, onder andere van een lid van de familie Van Rossum, die enige tijd (mede)eigenaar was van de krant, en van oud-medewerkers van de krant en uit het Neerlandia-archief. Ook heeft hij andere publicaties toegevoegd over Het Centrum, evenals een aantal exemplaren van de krant en foto's en documenten, gebruikt voor zijn boek en voor de tentoonstelling. De bronvermeldingen van de documenten staan op de stukken bijgeschreven. Het geheel is dus te beschouwen als een collectie kopieën van documenten, die weliswaar elders (nog) in origineel aanwezig zijn, maar die aldus bijeengebracht nuttig zijn ter documentatie van een Utrechts onderwerp. Een door R.H.M. van Breukelen geschreven toelichting tot de documentatie is als bijlage bij deze inventaris gevoegd.
De stukken over Het Centrum zijn in december 2004 door R.H.M. van Breukelen geschonken aan Het Utrechts Archief. Er zijn geen beperkingen aan de openbaarheid gesteld. Voor de openbaarmaking van de stukken heeft hij in een aantal gevallen toestemming gevraagd en gekregen. In een aparte verklaring wordt door de schenker Het Utrechts Archief gevrijwaard ingeval van onterechte openbaarmaking van zijn bronnen. De omvang van het documentatiemateriaal bedraagt 0,60 cm.
januari 2004 / november 2009 Marjanne Kok / G.J. Röhner
Inventaris
Bijlage
Toelichting tot de documentatie, geschreven door R.H.M. van Breukelen
Kenmerken
Datering:
1884-1995
Toegangstitel:
Inventaris van het documentatiemateriaal over het Rooms-Katholieke Dagblad Het Centrum 1885-1997
Auteur:
R.H.M. van Breukelen, bewerkt door G.J. Röhner
Datering toegang:
2004 / 2009
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
0,59 m oude verpakking
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS