Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten van Utrecht 1920-1954: Gedeponeerde archieven
x1203 Gedeputeerde Staten van Utrecht 1920-1954: Gedeponeerde archieven ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1203 Gedeputeerde Staten van Utrecht 1920-1954: Gedeponeerde archieven ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In onderhavige inventaris zijn zestien archieven beschreven van archiefvormers die ingesteld zijn door Gedeputeerde Staten van Utrecht en de Commissaris der Provincie in de Provincie Utrecht, of die overlegorganen betreffen waar de provinciale griffie penvoerder van was. Voorafgaand aan de inventarisatie werden criteria opgesteld voor het aanmerken van archieven als wel of niet gedeponeerd bij het provinciaal archief. Onder meer is gekeken naar de taakstelling van de betreffende commissies, beraden, stichtingen en functionarissen, of de rechten en functies van het orgaan waren overgegaan op de provincie, hoe belangrijk de inbreng van externen in verband met een extern gerichte taak was, en uiteraard of het secretariaat en /of voorzitterschap bij de provincie berustte. Alle archiefvormers zijn in de periode 1920-1954 ingesteld of opgeheven. De archieven worden derhalve beschouwd als gedeponeerde archieven bij het archief van Gedeputeerde Staten van Utrecht over de periode 1920-1954 (toegangsnr. 1201). Het betreft de navolgende archieven:
- Archief van de Commissie van advies van de Stichting het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht, 1916-1922 (0,38 m)
- Archief van de Commissie inzake den kostenden prijs voor de Krankzinnigenverpleging, 1919-1921 (0,03 m)
- Archief van de Commissie van advies inzake de grenswijziging Utrecht-Oost, 1922-1933 (0,16 m)
- Archief van het Georganiseerd Overleg van de Provincie Utrecht, 1929-1954 (0,19 m)
- Archief van de Rijkscommissie van advies voor de werkverruiming in de Provincie Utrecht, 1936-1952 (0,90 m)
- Archief van de Commissie van advies inzake de regeling van de bebouwing in de Provincie Utrecht (Provinciale Bebouwingscommissie), 1936-1943 (0,90 m)
- Archief van de Streekplan(studie)commissie voor Utrecht en omstreken, 1939-1948 (0,15)
- Archief van Stichting De Grebbecommissie, 1940-1948 (1959) (1,5 m)
- Archief van Stichting Herstel Provincie Utrecht 1940, 1940-1951 (3,13 m)
- Archief van den Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnijverheid, 1940-1943 (1945) (2,37 m)
- Archief van de Stichting Centraal Bureau voor wederopbouw in de Provincie Utrecht, 1940-1943 (1950) (1,75 m)
- Archief van het Secretariaat van den Commissaris der Provincie, 1941-1945 (2,06 m)
- Archief van de Commissie van advies voor de oorlogs- of vredesgedenkteekens in de Provincie Utrecht, (1945) 1946-1961 (0,38 m)
- Archief van de Provinciale demobilisatiecommissie, 1947-1949 (1951) (0,03 m)
- Archief van de Commissie ter bestudering van het vraagstuk van het buitengewoon lager onderwijs in de provincie Utrecht, 1948-1954 (0,19 m)
- Archief van de Commissie van onderzoek inzake de vervening en drooglegging van de Vinkeveense plassen, 1949-1954 (0,06 m)
Gezamenlijk beslaan de archieven de periode 1916-1961.
In 2003 zijn de archieven door provinciaal archivaris A.N. Beets geïnventariseerd. In zijn inventaris is elk archief onder een eigen rubriek beschreven, in volgorde van het jaar van instelling. In een bij de rubriek behorende notabene zijn institutionele gegevens over de archiefvormer en over het betreffende archief opgenomen.
In 2012 werden de archieven door Gedeputeerde Staten overgebracht naar Het Utrechts Archief. In 2017 is de inventaris van Beets enigszins bewerkt.
De omvang van de archieven bedraagt 14,5 m. De archieven zijn volledig openbaar.
In 2002 is door archiefbewerkingsbureau Voorzee een aantal archieven beschreven die als gedeponeerde archieven bij het archief van Gedeputeerde Staten van Utrecht 1955-1988 zijn te beschouwen. In 2007 zijn deze door A.N. Beets voorzien van inleidingen. Die gedeponeerde archieven beslaan de periode 1921-1995 en zijn opgenomen in toegangsnr. 1207.
Utrecht, 2017
Inventaris
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1916-1961
Toegangstitel:
Inventaris van de gedeponeerde archieven bij het archief van Gedeputeerde Staten van Utrecht 1920-1954, 1916-1961
Auteur:
A.N. Beets
Datering toegang:
2003
Datering bewerking:
2017
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
14,5 m
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS