Uw zoekacties: Familie Van Gruithuisen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Archiefvormer en archief
Regestenlijst
18 Philips, koning van Castilliën etc. oorkondt dat hij op advies van de tresorier generaal en de gecommitteerden van de domeinen en financiën, Pelgrum van de Gruythuys benoemd heeft tot richter van Arnhem en Veluwenzoom, 1572 juni 22.
N.B. Oorspronkelijk; stuk is zwaar beschadigd, zegels zijn verloren.
In dorso staat: "Nachrichtung dass Pilgram van Gruithuisen alss Richter zu Arnhem und Velowenzoom den aidt abgelegt anno 73 den 12 februari."
In andere hand: "Op huyden den vierden dach January 1573 stilo communi heefft Pelgrum van den Gruythuyss int witte und op dander zijde van desen benoempt in handen des edelen und waelgeboren banner und vrijheeren tho hyerges. etc. stattholders und capiteyns generaels tot dyen eynde gecommitteert in bywesen heeren Arnolts Sasbout cantzlers deser furstendombs Gelre und graeffschaps Zutphen gedaen den behoirlicken eedt van id richterampt van Arnhem ende van Veluwenzoom, oick op dander zijde van desen geruert wel ende getrouwelick te bedienen ende sich te quijten na behoiren. Actum binnen die stad Nymmegen ten daege ende jaere voirss."
"Op huyden den 12 february 1573 stilo communi heeft Pelgrum van den Gruythuys ghenoempt op dander zijde int witte van desen den behoorlyckheyteedt gedaen vant richterampt deser stadt Arnhem ende van Veluwenzoem 't selve wel ende getrouwelijck excerceren ende bedienen naer inhalt van dese zyne commissie ende dat in handen van de luyden van den Rekeningh ons heeren des Conincx in Gelrelant. Actum inde camere van der Rekenmeester t' Arnhem ten bureele ten dage ende jare als boven.
Kenmerken
Datering:
1357-1849
Auteur:
F.A. de Vroom
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS