Uw zoekacties: Sint-Jacobuskerk te Winterswijk
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Algemeen
3. De vicarie van de H. Maagd Maria en de H. Catherina in de Sint-Jacobuskerk te Winterswijk
Inventaris
1 Henricus Romer, deken der oude kerk van St.-Paulus, zegelbewaarder en vicaris-generaal in spiritualibus van heer Henricus de Swartzenborch, bisschop van Monasterium, keurt goed, dat heer Hermannus Drehuys en eenige andere geestelijken als executeurs-testamentair van wijlen heer Reynerus Huisschenn, vicaris der kerk te Monasterium, een vicarie stichten ter eere van de H. Maagd Maria en de H. Katherina, maagd en martelares, te Wenterswick, waarvan de pastoor ter plaatse collator zal zijn en waartoe de hoeven Hagedorn en Tyedinck geschonken worden, en staat toe, dat de tot het rectoraat voorgedragen heer Reynerus Huissche bij het bereiken zijner jaren het ambt zal aanvaarden, 1471 [datum anno Domini]. 1 charter
N.B. De zegels van den oorkonder en van heer Bruno ten Thoerne, pastoor te Winterswijk, zijn verloren.
Het stuk is zeer geschonden; de datum en eenige gedeelten van den text zijn onleesbaar.
Blijkens B. Stegeman, "Het oude Kerspel Winterswijk", 1927, blz. 176, berust in het furstlich Salm-Salmsche Archiv te Anholt een acte, welker inhoud gelijk is aan het bovenstaande (waarschijnlijk een afschrift), d.d. 1471. De namen van den erflater en van den voorgedragen vicaris luiden aldaar beide Reinir Huische.
De datering luidt volgens een afschrift, hetwelk werd aangetroffen in het Archief van Gedeputeerde Staten van Zutphen, aanwinst 1930, portefeuille nr. 49, "Datum anno Domini millesimo quadragen tesimo septargesimo forimo", terwijl de erflater Reinerus Huisschenn en de voorgedragen vicaris eveneens Reynerus Huissche heet.
Kenmerken
Datering:
1471
Auteur:
A.J. Maris
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS