Uw zoekacties: RK Limburgse Bond van Muziekgezelschappen te Roermond
 
 
Inventaris
De Weledelgeleerde heer Drs A. Pierey
Caumerbeeklaan 44
Heerlen


Maastricht, 30 mei 1979

Zeer geachte heer Pierey,

In januari van dit jaar zond ik U enkele voorbeelden van contracten ter regeling van de overdracht van archieven. Inmiddels is een voorlopige beschrijving en ordening van het archief van de Federatie van Limburgse Muziekgezelschappen afgerond. Graag zou ik met U nog eens een aantal zaken bespreken zoals het vernietigen van een aantal stukken, het bewaren van boekhoudkundige
bescheiden en de regeling van de overdracht middels een contract.
Zelf kom ik regelmatig in Heerlen en wellicht dat ik bij een van de komende reizen een afspraak met U kan regelen.

In afwachting van Uw bericht, verblijf ik met de meeste hoogachting,

(W.A.A. Mes)
Archivaris
De Weledelgestrenge heer Mr J.H.J. Drijkoningen
Hambeek 8
6041 NG Roermond


Maastricht, 4 december 1979

Zeer geachte heer Drijkoningen,

De definitieve regeling van de overdracht van het archief van de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen is door allerlei werkzaamheden vertraagd.
Bijgaand zend ik U een concept-bruikleenovereenkomst, waar het bestuur zijn gedachten over kan laten gaan.
Wanneer U kan instemmen met de genoemde bepalingen, dan verzoek ik U mij het concept te retourneren met
vermelding van de juiste en volledige naam van de bond en de namen en functies van de bestuursleden, die tot tekening bevoegd zijn.

Inmiddels verblijf ik met de meeste hoogachting,

(W.A.A. Mes)
Archivaris
Rubriek 1
Rubriek 2
Rubriek 3
Rubriek 4
Rubriek 5
Rubriek 6
Rubriek 7
Fictieve toegang
Kenmerken
Datering:
1939 - 2013
Inventaris:
Plaatsingslijst van het archief van de RK Limburgse Bond van Muziekgezelschappen te Roermond
Inventaristitel:
Plaatsingslijst van het archief van de RK Limburgse Bond van Muziekgezelschappen te Roermond
Omvang:
20 meter
Opmerking:
Gedeeltelijk toegankelijk i.v.v. plaatsingslijst, gedeeltelijk niet toegankelijk
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS