Uw zoekacties: Office of Chief of Counsel for War Crimes (Berlin Documentat...
x266 Office of Chief of Counsel for War Crimes (Berlin Documentation Center) ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  266 Office of Chief of Counsel for War Crimes (Berlin Documentation Center) ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )
  Zoek in deze inventaris
  >
  Zoektermen
  Zoektips!

  Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

  Meer zoektips vindt u hier.

   
   
  Openbaarheid
  Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
  Inleiding
  De hieronder beschreven fotocopieën zijn vervaardigd naar documenten die in Berlijn zijn aangetroffen, hoofdzakelijk in de Ministerial Document Branch (MDB, in augustus 1947 opgeheven). In dit onderdeel van het Berlin Document Center waren de stukken uit de Duitse ministeries geconcentreerd.
  Deze lijst is een aanvulling en vervanging van de lijsten 1 en 2 (bijlagen bij aanwinstenlijst 5 van 11 november 1947 en 10 van 24 februari 1948), die dus kunnen vervallen. In een NB staat vermeld of een SEA (Staff Evidence Analysis) ervan in bezit van het NIOD is.
  Het verdient aanbeveling alle stukken te citeren naar hun BBT, BB, BBH en HL nummers. De nummers van de Neurenberg-Branch van OCCWC (NG, NI) zijn, voorzover bekend, tussen haakjes toegevoegd aan de Berlijnse nummers in de derde kolom.
  Ter verduidelijking volgen hier de afkortingen die gebruikt worden voor de Duitse ministeries:
  AA = Auswärtiges Amt
  RAM = Reichsaussenministerium
  RArbM = Reichsarbeitsministerium
  RErnM = Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft
  RErzM = Reichserziehungsministerium
  RFiM = Reichsfinanzministerium
  RIM = Relchsinnenministerium
  RJuM = Reichsjustizministerium
  RK = Reichskanzlei
  RWM = Reichswirtschaftsministerium
  Inventaris
  aanvraaginstructie
  Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
  onder vermelding van: archief 266, inv.no. ...
  Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
  links naast de beschrijving van de stukken
  Nacht und Nebel
  Saatgutstelle
  Nacht und Nebel
  BBT 2342 De Vlaamse kwestie Werkme?ster (VAA-Belgien) zendt een exclusief rapport van Von Falkenhausen voor het OKW over de Vlaamse kwestie op. Daarvan hier, van blz. 24 af maatregelen door het Militair Bestuur genomen. (Nuttig evenals het volgende rapport ter vergelijking met het rapport van Seyss-Inquart en dat van Terboven). Bij de taak orde te herstellen en wederopbouw mogelijk te maken, waarbij "voorlopig" met het Vlaams Nationaal Verbond wordt samengewerkt, staat voorop: alle elementen aan te lokken die zich onvoorwaardelijk met de Duitse politiek zullen vereenzelvigen. incidenteel zal dat de Vlaamse Beweging zelf ten goede komen. "Die Militärverwaltung enthielt sich - den Befehlen des Führers entsprechend -bewusst jeder eigenen politischen Initiatieve und überlässt - gemäss der Anordnung des Stellvertreters des Führers - die nachdrückliche Förderung der Nazi-Gruppen dem späteren Eingreifen der Auslands Organisation der NSDAP". Op belangrijke posten zijn Vlamingen benoemd. Het culturele werk, waardoor Vlaanderen los gemaakt moet worden van zijn eeuwenoude Westelijke bindingen, is van het grootste belang voor het welslagen van de politieke en economische doeleinden der bezetting: de economie van België te verweven met die van het Grootduitse Rijk. (Het hierover speciaal handelende rapport "Tätigkeit der Militärverwaltung auf dem Gebiete der Kultur" bevindt zich bij de stukken van het archief Wimmer). "Entpolitisierung und ent-konfessionaliserung" van het Onderwijs is van het meeste belang, 9 Aug. '40.
  BBT 6069 (NG 4284) Brief van Schwerin von Krosigk aan: Goering, Ribbentrop, R.WiMin., OKW, OKH-hoofdkwartier, Rüstungs u. Munition (Speer), Backe (R.Ern. u. Lwrt Min), Fischböck (als commissaris voor prijsvorming) en Sauckel. Over de buitengewo?? ongunstige ontwikkeling der financiële en econ. betrekkingen van het Rijk en de bezette landen: een ernstige terugslag daarvan voor het Rijk te verwachten. Griekenland is er het ergst aan toe, staat voor een fin. debacle. Ook het Westen ziet er ongunstig uit: de Wehrmacht heeft waanzinnige aankopen gedaan; de Arbeitseinsatz kost enorm veel door de overschrijving van lonen naar verschillende landen. Het Westen is veel te snel en door te veel instanties leeggekocht; alle prijs en loonverhoudingen worden bedreigd; onrustbarende stijging der geldcirculatle. Er is nergens iets van betekenis gedaan, om hierin een verbetering te brengen; alleen de nieuwe Nederlandse belastingregelingen zijn van betekenis. De centralisering onder Goering van de Duitse aankopen op de zwarte markt zal slechts tijdelijk tot een zekere prijsdaling leiden. Noodzakelijk is een volstrekte toepassing overal van een loon- en prijsstop; de verhoging van Duitse exportprijzen, de loonoverschotten van nieuwe aantallen buitenlandse arbeiders in het Rijk zullen als tegoeden in Duitsland genoteerd worden. Wil men tenslotte geen farce, - en die bovendien ten koste van het Rijk alleen - maken van het ideaal: multilaterale clearing binnen Europa, en de RM als Eur. munteenheid, dan is het volstrekt nodig, de overige Europese valuta 's sterk te devalueren, 15 Juli '42.
  Kenmerken
  over het archief:
  De Chief of Counsel was de hoofdaanklager bij het Internationaal Militair Tribunaal en de American Military Tribunals. De collectie bevat fotokopieën van documenten uit de periode 1938-1945 die werden gebruikt bij de Neurenberg-processen met name voor processen tegen ambtenaren van ministeries en tegen grote bedrijven.
  Soort:
  Collectie
  Openbaarheid:
  Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
  Omvang:
  1,0 meter, 8 dozen
  Categorie:
  Archiefvormer(s)::
   
   
   
  MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
  meer informatie over MAIS-(M)DWS