Uw zoekacties: Weinreb, F.
x262c Weinreb, F. ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  262c Weinreb, F. ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )
  Zoek in deze inventaris
  >
  Zoektermen
  Zoektips!

  Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

  Meer zoektips vindt u hier.

   
   
  De collectie onderzoekingen
  De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. Van de 18 onderzoekingen leidden er 16 tot een publicatie in boekvorm : 11 in de reeks Monografieën van het RIOD, 1 in de reeks Bronnenpublicaties van het RIOD en 4 tot publicatie buiten deze beide reeksen, maar wel onder auspiciën van het RIOD. In de overige 2 gevallen ('Putten' en 'Dolle Dinsdag') kwam uit het onderzoek geen publicatie in boekvorm voort. Overigens dient te worden opgemerkt dat niet van alle monografieën, bronnenpublicaties en andere boekuitgaven van het RIOD daaraan ten grondslag liggend materiaal is ondergebracht in de Collectie Onderzoekingen.
  De Collectie Onderzoekingen omvat de volgende deelcollecties:
  254 Februaristaking 2,90 m. (monografie 5)
  255 April-Mei-stakingen 1,85 m. (monografie 2)
  256 Heusden 0,25 m. (monografie 3)
  257 Putten 0,15 m.
  257B Het woord als wapen 0,15 m. (bronnenpublicatie 1)
  257C Dagboekfragmenten 0,40 m.
  257D Anne Frank 0,25 m.
  257F Schoolverzet 1,15 m. (monografie 12)
  258 Razzia van Rotterdam 5,65 m. (monografie 4)
  259 Nationaal Steun Fonds 0,50 m. (monografie 9)
  260 Arbeidsinzet 2,40 m. (monografie 11)
  261 Ondergang 1,15 m. (monografie 10)
  262 Dolle Dinsdag 2,00 m.
  262A Rijden en staken 1,15 m. (monografie 8)
  262B Studies, deel 1 0,15 m.
  262C F. Weinreb 6,15 m.
  263 Ondergrondse Pers 0,90 m. (monografie 6)
  263B Zigeuners 0,50 m. (monografie 13)
  In de Collectie Onderzoekingen kunnen in grote lijnen de volgende categorieën archivalia worden aangetroffen : manuscripten, typoscripten en drukproeven van de betreffende publicatie origineel bronnenmateriaal (oorspronkelijke documenten, verslagen van vraaggesprekken, enquêteformulieren e.d.) niet-origineel bronnenmateriaal (fotokopieën, afschriften, uittreksels, fiches e.d.) aantekeningen van de onderzoeker (van summier tot zeer uitvoerig)
  Echter, deze categorieën zijn niet in iedere deelcollectie allemaal vertegenwoordigd.
  De bruikbaarheid van de Collectie Onderzoekingen ligt vooral op de volgende terreinen:
  vindplaats van origineel bronnenmateriaal;
  vindplaats van uitgebreidere versies van, en aanvullende informatie over passages in de betreffende publicatie - middel ter controle of reconstructie van de werkwijze, de visie of de uitspraken van de onderzoeker c.q. auteur.
  dr. J.L. van der Pauw, augustus 1997
  Openbaarheid
  Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
  Inleiding 1981
  Eind januari 1970 kreeg het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie van de minister van Onderwijs en Wetenschappen de opdracht om een onderzoek in te stellen naar de aktiviteiten van de heer F. Weinreb tijdens de periode van de Duitse bezetting 1940-1945.
  In oktober 1976 verscheen in twee banden het Rapport, door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van Justitie, inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien, geschreven door mr. D. Giltay Veth en A.J. van der Leeuw.
  De directeur van het RIOD bij de presentatie van het rapport, geflankeerd door de auteurs Van der Leeuw en Gilthay Veth (met de armen over elkaar).
  thumbnail
  Het door hen verzamelde materiaal en de door hen geschreven stukken vormen de collectie-Weinreb. Deze collectie wijkt in zoverre af van andere RvO-collecties dat een deel van het materiaal niet zonder toestemming (van het Ministerie van Justitie of de onderzoekers) geraadpleegd mag worden. Dit geldt in het bijzonder voor de justitiële dokumenten, voor de concept-hoofdstukken van het Rapport, (bestuurs)discussies over deze concepten, voor de interne correspondentie van de onderzoekers, maar ook voor de vastgelegde interviews die op verzoek van betrokkene(n) vertrouwelijk blijven.
  De toegang is in augustus 1981 vervaardigd door drs. D. Barnouw.
  Inleiding 1997
  De inventaris van de Collectie Weinreb is in 1981 door drs. D. Barnouw vervaardigd. Sindsdien zijn er op twee punten veranderingen opgetreden die voor de raadplegers van de inventaris en de collectie van belang zijn.
  1.
  In december 1994 zijn de stukken die door het Ministerie van Justitie ten behoeve van het onderzoek van mr. D. Giltay Veth en A.J. van der Leeuw tijdelijk bij het RIOD waren ondergebracht, teruggestuurd naar het ministerie. Daarom zijn de volgende nummers uit de inventaris geschrapt:
  doos 3, map h t/m bis a
  doos 4
  doos 5
  doos 6, map a t/m c.
  2.
  Voor het raadplegen van de Collectie Weinreb is geen speciale toestemming van de auteurs of het Ministerie van Justitie (die stukken zijn immers teruggestuurd) meer nodig. Wel dient voorafgaand aan de inzage van de stukken de archiefverklaring van het RIOD te worden ondertekend.
  Annemieke van Bockxmeer, november 1997.
  Inventaris
  aanvraaginstructie

  Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
  onder vermelding van: archief 262c, inv.no. ...
  Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
  links naast de beschrijving van de stukken
  44-46 Documentatiemateriaal
  47-48 Aanvullingen
  Kenmerken
  Datering:
  1943-1980
  over het archief:
  De Collectie Onderzoekingen bevat documenten die door RIOD-onderzoekers zijn verzameld en vervaardigd. Dit onderzoeksmateriaal heeft de basis gevormd voor een aantal wetenschappelijke publicaties die grotendeels in de jaren vijftig en zestig verschenen. De deelcollectie Weinreb bevat stukken betreffende het onderzoek dat het NIOD in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen instelde naar de activiteiten van F. Weinreb (1910-1988) tijdens de Duitse bezetting.
  Openbaarheid:
  Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
  Omvang:
  5,9 meter, 47 dozen
  Categorie:
  Archiefvormer(s)::
   
   
   
  MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
  meer informatie over MAIS-(M)DWS