Uw zoekacties: Ondergang
x261 Ondergang ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  261 Ondergang ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )
  Zoek in deze inventaris
  >
  Zoektermen
  Zoektips!

  Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

  Meer zoektips vindt u hier.

   
   
  De collectie onderzoekingen
  De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. Van de 18 onderzoekingen leidden er 16 tot een publicatie in boekvorm : 11 in de reeks Monografieën van het RIOD, 1 in de reeks Bronnenpublicaties van het RIOD en 4 tot publicatie buiten deze beide reeksen, maar wel onder auspiciën van het RIOD. In de overige 2 gevallen ('Putten' en 'Dolle Dinsdag') kwam uit het onderzoek geen publicatie in boekvorm voort. Overigens dient te worden opgemerkt dat niet van alle monografieën, bronnenpublicaties en andere boekuitgaven van het RIOD daaraan ten grondslag liggend materiaal is ondergebracht in de Collectie Onderzoekingen.
  De Collectie Onderzoekingen omvat de volgende deelcollecties:
  254 Februaristaking 2,90 m. (monografie 5)
  255 April-Mei-stakingen 1,85 m. (monografie 2)
  256 Heusden 0,25 m. (monografie 3)
  257 Putten 0,15 m.
  257B Het woord als wapen 0,15 m. (bronnenpublicatie 1)
  257C Dagboekfragmenten 0,40 m.
  257D Anne Frank 0,25 m.
  257F Schoolverzet 1,15 m. (monografie 12)
  258 Razzia van Rotterdam 5,65 m. (monografie 4)
  259 Nationaal Steun Fonds 0,50 m. (monografie 9)
  260 Arbeidsinzet 2,40 m. (monografie 11)
  261 Ondergang 1,15 m. (monografie 10)
  262 Dolle Dinsdag 2,00 m.
  262A Rijden en staken 1,15 m. (monografie 8)
  262B Studies, deel 1 0,15 m.
  262C F. Weinreb 6,15 m.
  263 Ondergrondse Pers 0,90 m. (monografie 6)
  263B Zigeuners 0,50 m. (monografie 13)
  In de Collectie Onderzoekingen kunnen in grote lijnen de volgende categorieën archivalia worden aangetroffen : manuscripten, typoscripten en drukproeven van de betreffende publicatie origineel bronnenmateriaal (oorspronkelijke documenten, verslagen van vraaggesprekken, enquêteformulieren e.d.) niet-origineel bronnenmateriaal (fotokopieën, afschriften, uittreksels, fiches e.d.) aantekeningen van de onderzoeker (van summier tot zeer uitvoerig)
  Echter, deze categorieën zijn niet in iedere deelcollectie allemaal vertegenwoordigd.
  De bruikbaarheid van de Collectie Onderzoekingen ligt vooral op de volgende terreinen:
  vindplaats van origineel bronnenmateriaal;
  vindplaats van uitgebreidere versies van, en aanvullende informatie over passages in de betreffende publicatie - middel ter controle of reconstructie van de werkwijze, de visie of de uitspraken van de onderzoeker c.q. auteur.
  dr. J.L. van der Pauw, augustus 1997
  Openbaarheid
  Het archief is in zijn geheel openbaar.
  Inleiding
  omvang: 1,15 m.
  datering materiaal: 1950-1962
  publicatie: J.Presser, Ondergang - de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945 ('s-Gravenhage 1965) 2 delen
  De auteur bekijkt een exemplaar van de vijfde - goedkope - editie die in in november 1965 werd gepresenteerd.
  thumbnail
  Jacob (Jacques) Presser (1899-1970) werd geboren in de Amsterdamse Jodenhoek als eerste van vier kinderen in een joods gezin. Zijn vader was diamantbewerker. Jacques Presser studeerde geschiedenis en Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde daar in 1926 zijn doctoraat. In dat jaar werd hij leraar geschiedenis aan het Vossiusgymnasium te Amsterdam, totdat hij hier in de herfst van 1940 als jood op last van de bezetter werd ontslagen. Van oktober 1941 tot zijn onderduik in mei 1943 gaf hij les aan het Joods Lyceum te Amsterdam. In maart 1943 werd Pressers joodse vrouw opgepakt en op transport gesteld naar het vernietigingskamp Sobibor, waar zij vermoedelijk kort na aankomst is omgebracht. Deze slag heeft zijn verdere leven en werken getekend.
  Na de oorlog was Presser als lector (vanaf 1946), buitengewoon hoogleraar (vanaf 1949) en gewoon hoogleraar (vanaf 1952) verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In 1950 aanvaardde hij de opdracht van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie tot het schrijven van een geschiedenis van de joden in Nederland in de periode 1940-1945. Dit resulteerde in 1965 in wat algemeen als zijn belangrijkste boek beschouwd wordt: Ondergang - de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945. Naast werken van historisch-wetenschappelijke aard heeft Presser proza en poëzie gepubliceerd, alsmede enkele detectives. Jacques Presser nam in 1969 afscheid als hoogleraar, maar bleef actief tot kort voor zijn dood in 1970.
  Het verdient aanbeveling deze collectie in combinatie met de publicatie te raadplegen. De toegang is in maart 1997 vervaardigd door dr. J.L. van der Pauw.
  Inventaris
  Kenmerken
  Datering:
  1950-1962
  over het archief:
  De Collectie Onderzoekingen bevat documenten die door RIOD-onderzoekers zijn verzameld en vervaardigd. Dit onderzoeksmateriaal heeft de basis gevormd voor een aantal wetenschappelijke publicaties die grotendeels in de jaren vijftig en zestig verschenen. De deelcollectie Ondergang bevat typoscripts, manuscripten, correspondentie en aantekeningen.
  Soort:
  Collectie
  Openbaarheid:
  Volledig openbaar
  Omvang:
  1,0 meter, 8 dozen
  Categorie:
  Archiefvormer(s)::
   
   
   
  MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
  meer informatie over MAIS-(M)DWS