Uw zoekacties: Nederlandsche Kultuurkamer
x104 Nederlandsche Kultuurkamer ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  104 Nederlandsche Kultuurkamer ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )
  Zoek in deze inventaris
  >
  Zoektermen
  Zoektips!

  Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

  Meer zoektips vindt u hier.

  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. De inventarisnummers 178-200 zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.

  De overige inventarisnummers zijn raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD.Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, is ter plekke bij balie van de studiezaal van het NIOD een archiefverklaring verkrijgbaar. Direct na ondertekening kunt u de stukken aanvragen en inzien.
  Inleiding
  titel archief
  archiefvormer
  omvang
  citeer- en aanvraaginstructie
  periode van ontstaan
  beheersgeschiedenis/overbrenging naar het niod
  aard van de archiefbestanddelen
  ordening van de archiefbestanddelen
  selectie, vernietiging en bewerking
  aanvullingen
  wettelijke status
  reproductiebeperkingen
  taal van de archiefbescheiden
  materiële staat
  bewerking
  Geschiedenis
  Bij Verordening van 22 november 1941 (VO211/41) maakte Rijkscommissaris Seyss-Inquart het besluit tot oprichting van de Nederlandse Kultuurkamer bekend. Als president van de Kultuurkamer stelde hij de secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten prof.dr. T. Goedewaagen aan. Het kantoor was gevestigd aan de 2e v.d. Boschstraat 44 in Den Haag. In januari 1942 richtte Goedewaagen het tijdschrift "De Schouw" op als officieel orgaan van de Kultuurkamer. Het blad verscheen elke veertien dagen en was gelijktijdig de officieuze spreekbuis van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. De Kultuurkamer was geënt op de Duitse Reichskulturkammer en werd ingesteld op last van het Berlijnse ministerie voor propaganda van Joseph Göbbels. Via de Kultuurkamer wilde de Duitse bezetter het culturele leven in zijn grip krijgen. Het was Goedewaagens opdracht om het Nederlandse culturele leven in nationaal-socialistische geest om te vormen. Omdat het joden verboden was lid te zijn, was de Kultuurkamer tegelijkertijd een instrument voor de arisering van de cultuursector.
  Landelijk werden gewestelijke bureaus ingesteld "om het bijzondere culturele karakter van de verschillende gouwen van ons land tot zijn recht te laten komen". De verschillende beroepsgroepen waren vertegenwoordigd in zes Gilden met elk een Gildeleider aan het hoofd:
  Gilde voor Bouwkunst en Beeldende Kunsten: Jan Bakker (tot sep. '42), dr.ir. G.A.C. Blok (na sep. '42)
  Persgilde: Max Blokzijl (tot juni '42), mr. J.W. Huijts (na juni '42)
  Muziekgilde: Hendrik Rijnbergen
  Filmgilde: Jan Teunissen
  Gilde voor Theater en Dans: Jan C. de Vos
  Letterengilde: prof.dr. Jan de Vries
  In een plechtige inwijdingsbijeenkomst in de Haagse Stadsschouwburg op 30 mei 1942 schetste Goedewaagen zijn drie kerntaken. Allereerst moest de Kultuurkamer niet alleen de cultuur "steunen, stuwen, zuiveren, ordenen" , maar ook hoeder zijn van de zedelijkheid in kunstuitingen. Daarnaast diende de Kultuurkamer het gehele volk in aanraking te brengen met cultuur om te voorkomen dat de "zegeningen, de vreugde, de innerlijke verrijking, die cultuurgoed de mens geeft, slechts het voorrecht van enkelen zouden [...] blijven". Als instrument van de "volkse staat" moest de Kultuurkamer tenslotte grip houden op de beroepsoefenaren en hen "bewust te maken van hun verantwoordelijkheid tegenover de volksgemeenschap".
  Ieder die zich beroepshalve toelegde op cultuuruitingen was verplicht lid te worden van de Kultuurkamer. Dit gold niet alleen voor individuen maar ook voor organisaties. Een vereniging die dit zou weigeren, "onderteekent daarmede haar eigen doodvonnis", dreigde Goedewaagen in maart 1942. Leden van orkesten, zangverenigingen, fanfarekorpsen en koren hoefden zich niet individueel aan te melden. Dergelijke verenigingen dienden zich als geheel te registreren. Ook journalisten en toonkunstenaars werden via hun vakvereniging collectief lid gemaakt van de Kultuurkamer.
  Hoewel de Kultuurkamer bedoeld was om de nazificatie van Nederland te bevorderen, droeg het ook bij aan verbetering van de sociale positie van kunstenaars. Door toedoen van Goedewaagen stegen de salarissen van orkestmusici en kregen toneelspelers betere arbeidsomstandigheden. Ook verleende hij een groot aantal subsidies waardoor het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam het eerste volledig door de overheid gesubsidieerde theatergezelschap kon worden.
  Regesten
  Inventaris
  aanvraaginstructie
  Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
  onder vermelding van: archief 104, inv.no. ...
  Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
  links naast de beschrijving van de stukken
  Kenmerken
  Datering:
  [1919] 1940 - 1945 [1947]
  over het archief:
  De Kultuurkamer, opgericht op 25 november 1941, was een zelfstandige afdeling van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK). De oprichting vond gelijktijdig plaats met het adviserend orgaan, de Nederlandsche Kultuurraad. De Kultuurkamer bestond uit zes gilden die de terreinen theater, film, muziek, letteren, pers en beeldende kunst omvatten. De Kultuurkamer moest in nationaal-socialistische geest leiding geven aan het culturele leven in Nederland.
  Openbaarheid:
  Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
  Omvang:
  10 meter (862 inventarisnummers)
  Status:
  Bruikleencollectie Nationaal Archief
  Trefwoorden:
   
   
   
  MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
  meer informatie over MAIS-(M)DWS