Uw zoekacties: Polderdistrict Rijn en IJssel, 1982-1996
x1453 Polderdistrict Rijn en IJssel, 1982-1996 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1453 Polderdistrict Rijn en IJssel, 1982-1996 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding:
Polderdistrict Rijn en IJssel kwam in 1982 tot stand na een fusie tussen de polderdistricten Rijn en IJssel en Oude Rijn. De zetel van het bestuur was gevestigd op Huis Aerdt te Aerdt (gemeente Rijnwaarden). De belangrijkste taak van het waterschap was zorgen voor veilige waterkeringen. Daarnaast moest het schap ook zorgen voor een goede waterbeheersing in zijn gebied.
In 1991 betrok het polderdistrict het gloednieuwe Districtshuis aan de Reisenakker in Zevenaar. Daar bleef het waterschap gevestigd tot zijn opheffing in 1996.
Het hoogste orgaan van het polderdistrict was het Gecombineerd College (Algemeen Bestuur) waarvan de dijkgraaf voorzitter was. De dijkstoel (Dagelijks Bestuur) werd gevormd door de dijkgraaf met de heemraden. De leden van het Gecombineerd College heetten hoofdgeƫrfden.
In 1997 fuseerden de waterschappen De Schipbeek, Van de Berkel, IJsselland-Baakse Beek, Oude IJssel, Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland en het Polderdistrict Rijn en IJssel tot Waterschap Rijn en IJssel. Doetinchem werd de plaats van vestiging.
In 2016 heeft DOCFactory in opdracht van het Erfgoedcentrum Archterhoek Liemersaan het archief van het Polderdistrict Rijn en IJssel 1982-1996 stukken toegevoegd. Dit betreft akten
1. Archief
2. Dijkgraven
3. Secretarissen
4. Hoofden technische dienst
Inventaris
Waterschapswet
Bestuurlijke (re)organisatie
Grondgebied en grenzen
Bestemmingsplannen
Samenwerking
Eigendommen
Grondverwerving en aankopen
Verkopen
Ruilingen
Huur en pacht
Verhuur en verpachting
Gebruik en ingebruikgeving
Beheer van eigendommen
Begroting
Rekening
Belastingen
Belegging van gelden
Automatisering
Informatiebeheer
Publiciteit en voorlichting
Polderdistrictshuis
Bedrijfsgebouwen
Managementteam
Verkiezingen
Gecombineerd College
Dijkstoel
Heemraden
Dijkgraaf
Secretaris
Delegatie van bevoegdheden
Privacybescherming
Personeel
Milieubeheer
Lozingsvergunningen
Regelgeving
Waterhuishouding
Integraal waterbeheer
Grondwater
Watergangen
Verbetering watergangen
Onderhoud
Waterstand
Gemalen
Stuw in de Zevenaarse Wetering
Toezicht
Uiterwaarden
Dijkverbetering
Instandhouding
Hoogwaterbeveiliging
Rioolpersleiding
Ontgrondingen
Ruilverkaveling
Landinrichtingsplan
Wegen
Zorg voor wegen
Instandhouding
Weggebruik
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1982-1996
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de 'reactie-knop' bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078
Toegang:
Inventaris
Omvang:
32,25
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1453 Polderdistrict Rijn en IJssel, 1982-1996
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1453
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS