Uw zoekacties: Gemeentebestuur Wisch, (1833) 1922-2004 (2009)
x1053 Gemeentebestuur Wisch, (1833) 1922-2004 (2009) ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1053 Gemeentebestuur Wisch, (1833) 1922-2004 (2009) ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van Wisch
Geschiedenis van de archieven
Verantwoording van de bewerking
Handleiding voor de gebruiker
Beperking van de openbaarheid
Inventaris
-1.711 Eigendom en bezit
-1.711.15 Onteigening, vordering
-1.712 Openbare werken
-1.712.3 Wederopbouw
-1.714 Belastingen
-1.714 Belastingen, retributies
-1.731 Ruimtelijke ordening
-1.731.2 Planologische regelingen
-1.731.2 Uitbreidingsplannen
-1.731.211 Structuurplannen
-1.731.212 Bestemmingsplan
-1.731.212 Bestemmingsplannen
-1.733 Volkshuisvesting
-1.733.1 Volkhuisvesting
-1.733.1 Volkshuisvesting
-1.733.12 Woningvoorraad
-1.733.31 Gebruik van woningen
-1.733.323 Afbraak
-1.733.323 Afbraak van gebouwen
-1.733.34 Huur, verhuur
-1.733.4 Stichten van woningen
-1.733.431 Kredietfaciliteiten
-1.75 Openbare orde
-1.751.2 Drukpersvrijheid
-1.752.1 Samenwerkingsverbanden
-1.752.1 Samenwerkingsverbanden
-1.754.212 Woonwagens
-1.754.254 Voertuigen
-1.754.3 Ordeverstoring
-1.754.912 Venten
-1.755.2 Bevolkingsregister
-1.755.2 Burgerlijke stand
-1.755.3 Bevolkingsregisters
-1.755.3 Bevolkingsregistratie
-1.755.33 Bevolkingsregisters
-1.755.33 Persoonskaarten
-1.755.36 Bevolkingsstatistiek
-1.755.4 Identiteit, signalering
-1.755.41 Naturalisatie
-1.755.43 Reisdocumenten
-1.758.3 Bioscopen
-1.758.5 Drank en horeca
-1.761.11 Drank en horeca
-1.761.3 Drugsbestrijding
-1.762.1 Kansspelen
-1.763.2 Prostitutie
-1.764.5 Godslastering
-1.765 Dierenbescherming
-1.771 Algemene gezondheidszorg
-1.773.1 Voedselvoorziening
-1.773.2 Vlees en vleeswaren
-1.773.221 Keuring van waren
-1.773.31 Drinkwatervoorziening
-1.776.1 Lijkbezorging
-1.776.11 Begraafplaatsen
-1.777 Milieuhygiëne
-1.777.212 Hygiëne van de bodem
-1.777.321 Riolering
-1.777.35 Straling
-1.777.4 Geluidhinder
-1.779 Hygiëne van de dieren
-1.78 Openbare veiligheid
-1.781 Watersnood
-1.784 Brandweerorganisatie
-1.784.1 Beveiliging tegen brand
-1.784.13 Voorkomen van brand
-1.784.3 Brandbestrijding
-1.784.3 Brandweergebouwen
-1.784.31 Brandweergebouwen
-1.784.38 Brandweerorganisatie
-1.791 Wateren, watergangen
-1.795 Waterhuishouding
-1.798 Ontgrondingen
-1.811.111 Zorg voor wegen
-1.811.111.1 Aanleg van wegen
-1.811.111.1 Opheffing van wegen
-1.811.111.2 Onderhoud van wegen
-1.811.111.3 Straatverlichting
-1.811.111.5 Bijkomende werken
-1.811.112. Spoorwegovergangen
-1.811.112.1 Waterovergangen
-1.811.121.1 Toezicht op wegen
-1.811.21 Openbaar vervoer
-1.811.31 Verkeersveiligheid
-1.811.32 Verkeersmaatregelen
-1.811.33 Bewegwijzering
-1.815 Posterijen
-1.815 Posterijen en telefonie
-1.816 Telecommunicatie
-1.822.1 Geldwezen
-1.822.2 Bank- en kredietwezen
-1.823.1 Landbouw en tuinbouw
-1.823.13 Ruilverkaveling
-1.823.2 Bosbouw
-1.823.5 Dierenteelt
-1.824.1 Industrie
-1.824.2 Energievoorziening
-1.824.21 Gasvoorziening
-1.824.511.2 Markten en kermissen
-1.831.1 Verplichte arbeid
-1.831.1 Vrijwilligerswerk
-1.832.23 Arbeidstijden
-1.833 Werkgelegenheid
-1.833.4 Werkverschaffing
-1.841.4 Welzijn- accommodaties
-1.841.41 Welzijn - instellingen
-1.842 Maatschappelijke zorg
-1.843.113 Verslavingen
-1.843.3 Club- en buurthuiswerk
-1.843.31 Club- en buurthuiswerk
-1.843.32 Jeugd en jongerenwerk
-1.843.32 Jeugd- en jongerenwerk
-1.843.34 Emancipatie
-1.844 Jongeren, jeugdigen
-1.844.1 Jongeren, jeugdigen
-1.844.21 Vrouwen
-1.844.22 Bejaarden
-1.844.3 Gehandicapten
-1.844.5 Bijstandsbehoevenden
-1.844.6 Werklozen
-1.844.711 Kunstenaars
-1.844.843 Vreemdelingen
-1.844.911 Militairen
-1.844.92 Minderheden
-1.851.01 Leerkrachten
-1.851.02 Onderwijsorganisatie
-1.851.02.3 Vakken van onderwijs
-1.851.06 Schoolmeubilair
-1.851.1 Basisonderwijs
-1.851.1 Lager Onderwijs
-1.851.1A 02.5 Schoolplannen
1.851.2 Voortgezet onderwijs
-1.851.2 Voortgezet onderwijs
-1.851.3 Beroepsonderwijs
-1.852 Educatie
-1.853 Cultuur
-1.853..1 Kunst
-1.853.1 Kunst
-1.853.11 Kunst
-1.853.14 Historie
-1.853.21 Bibliotheken
-1.853.22 Musea, oudheidskamer
-1.853.22 Museum
-1.853.23 Verzamelingen
-1.853.3 Monumenten
-1.853.4 Archeologie
-1.854.1 Natuurschoon
-1.854.2 Landschapsschoon
-1.854.21 Parken en plantsoenen
-1.854.22 Molens
-1.854.3 Stedelijk schoon
-1.855.3 Gemeenschapsbevordering
-1.856 Religie
-1.857.1 Sport en spel
-1.857.211 Kamperen
-1.86 Landsverdediging
-1.87 Justitie
1.871.1 Strafverordeningen
-1.888 Ontwikkelingssamenwerking
-2.07.1 Het orgaan
-2.07.11 Opheffing van het orgaan
-2.07.13 Voorrechten, kenmerken
-2.07.15 Grondgebied
-2.07.155.2 Namen en aanduidingen
-2.07.23 Samenwerking
-2.07.281 Financiële verhouding
-2.07.351 Eigendom en bezit
-2.07.351.11 Aankoop
-2.07.351.11 Aankopen
-2.07.351.12 Verkoop
-2.07.351.13 Ruiling
-2.07.351.14 Schenking
-2.07.351.15 Onteigening
-2.07.351.2 Zakelijke rechten
-2.07.351.21 Erfpacht
-2.07.351.22 Rechten van opstal
-2.07.351.23 Erfdienstbaarheden
-2.07.351.23 Erfdienstbaarheid
-2.07.351.31 Huur
-2.07.351.34 Gebruik
-2.07.351.52 Verzekering
-2.07.351.54 Grondexploitatie
-2.07.352.11 Begrotingen
-2.07.352.112 Kasboek
-2.07.352.112 Kasboeken
-2.07.352.114 Grootboek
-2.07.352.115 Hulp- en bijboeken
-2.07.352.18 Rekeningen
-2.07.352.6 Financieel beheer
-2.07.352.71 Geldlening
-2.07.352.71 Geldleningen
-2.07.353.2 Archief
-2.07.353.22 Informatiebeheer
-2.07.353.3 Publiciteit
-2.07.354 Dienstgebouwen
-2.07.355.1 Dienstvoorschriften
-2.07.355.52 Automatisering
-2.07.358.8 Hulpmiddelen
-2.07.36 Belastingen
-2.07.4 Verkiezingen
-2.07.51 Gemeenteraad
-2.07.515 Raadscommissie
-2.07.515 Raadscommissies
-2.07.526 Wethouders
-2.07.533 Secretaris
-2.07.54 Adviserende organen
-2.07.551 Raadsgriffier
-2.07.58 Delegatie en mandaat
-2.07.6 Plichten en bevoegdheden
-2.07.72 Inspraak
-2.07.76 Verordeningen
-2.07.77 Vastlegging handelingen
-2.07.8 Bestuurlijke integriteit
-2.07.8 Openbaarheid van bestuur
-2.07.85 Financiële steun
-2.08 Personeel
-2.08 Personeelsdossiers
-2.08.16 Ambtskenteken
-2.08.17 Rechtspositie personeel
-2.08.172 Georganiseerd overleg
-2.08.173 Ondernemingsraad
-2.08.23 Benoeming personeel
-2.08.23 Stagiaires
-2.08.244 Bevordering personeel
-2.08.351 Ziekte, ongevallen
-2.08.354 Vakantie en verlof
-2.08.394 Verboden handelingen
-2.08.741 Loon, bezoldiging
-2.08.741.2 Functiewaardering
-2.08.742.5 Ziektekosten
-2.08.743 Pensioen
-2.08.82 Arbeidsomstandigheden
-2.08.833 Huisvesting personeel
-2.08.84 Ontspanning
-4.07.531 Koninklijk Huis
-4.07.55 Politie
-4.07.55 Politieteam Wisch
Kenmerken
Datering:
1922-2004
Auteur:
Afd. DIV gemeente Oude IJsselstreek
Toegang:
Dossierinventaris
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
133,375
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1053 Gemeentebestuur Wisch, (1833) 1922-2004 (2009)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1053
Trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS