Uw zoekacties: Katholiek Vrouwengilde Gendringen, 1942-1997
x1034 Katholiek Vrouwengilde Gendringen, 1942-1997 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1034 Katholiek Vrouwengilde Gendringen, 1942-1997 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
In deze inventaris zijn archivalia beschreven die onder het Katholiek Vrouwen Gilde (K.V.G.) berustten toen deze organisatie begin 21e eeuw na een fusie met de boerinnenbond (K.P.O.) opging in 'Zijaktief'. Aan de hand van de archivalia is de oorsprong van de organisatie niet te achterhalen. De oudst aangetroffen gegevens in het archief dateren uit 1942. Deze gegevens refereren naar een bestaan van de vereniging in voorgaande jaren. De organisatie werd toen aangeduid als 'R.K. Vrouwenbond'. De vereniging was nauw verbonden met de Gendringse St. Martinusparochie. De verslagen van vergaderingen en andere bijeenkomsten maken in de jaren veertig en vijftig dan ook steevast gewag van de aanwezigheid van de 'Zeer Eerw. Heer Pastoor' als geestelijk adviseur. De in de bestuursvergaderingen besproken onderwerpen betreffen aanvankelijk veelal kerkelijke onderwerpen zoals de organisatie van bijzondere vieringen. Voorts werd door de dames steun verleend (in geld en in natura) aan hulpbehoevende gezinnen. De in 1946 opgerichte naaikrans zette zich in dit verband ook met naald en draad in. Na de jaren vijftig maakt het archief geen melding meer van het verlenen van steun. Verder werden aanvankelijk sprekers uitgenodigd die lezingen hielden met onderwerpen die vooral gericht waren op de zorg voor kind en gezin terwijl ook het geestelijk (religieuze) leven aandacht kreeg. Excursies en uitstapjes werden ondernomen naar instellingen en bedrijven. De geest van de tijd volgend, werden de activiteiten en onderwerpen die de aandacht kregen meer werelds van aard en kwam er op den duur meer ruimte voor vermaak.
Het bestuur vergaderde in het 'jeugdgebouw', in de pastorie of bij de bestuursleden thuis. Bijeenkomsten als jaarvergaderingen en lezingen werden gehouden in Gendringse gelegenheden als de zalen van Hotel Knaven ('de Pelikaan'), Hotel Van Dielen ('het Posthuis') of van Te Pas. In 1947 sloot de R.K. Vrouwenbond zich aan bij de landelijke R.K. Vrouwengemeenschap. Een paar decennia later maakte de Gendringse afdeling zich daarvan om financiƫle redenen weer los. In het jaarverslag 1957-1958 treffen we voor het eerst de duiding 'Katholiek Vrouwengilde' aan. Onder deze naam ging de organisatie begin 21e eeuw met de boerinnenbond (K.P.O.) op in 'Zijaktief'. De leden van het vrouwengilde waren overwegend afkomstig uit het middenstandsmilieu. Naast de K.P.O. en de K.V.G. bestonden in het dorp Gendringen nog twee vrouwenorganisaties: een plaatstelijke afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen (protestants) en de vrouwen van de N.K.V. Met deze zusterverenigingen werden zo af en toe gezamenlijk bijeenkomsten georganiseerd. Het archief bestaande uit vier registers en een brief werd op 20 oktober 2010 in bewaring gegeven bij het Achterhoeks Archief. De registers die verslagen bevatten van bijeenkomsten (vergaderingen, lezingen en activiteiten) van de vereniging, geven inzicht in de activiteiten van de vereniging en in de sfeer van de tijd. De omvang van het archief bedraagt 0,125 strekkende meter. Er zijn geen beperkingen op de openbaarheid.
P. Bresser oktober 2010
Kenmerken
Datering:
1942-1997
Auteur:
P. Bresser
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1034 Katholiek Vrouwengilde Gendringen, 1942-1997
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1034
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS