Uw zoekacties: A. Heinink, grofsmid, ’s-Heerenberg, 1884-1886
x0848 A. Heinink, grofsmid, ’s-Heerenberg, 1884-1886 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0848 A. Heinink, grofsmid, ’s-Heerenberg, 1884-1886 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Het in deze inventaris beschreven bestanddeel werd aangetroffen bij de inventarisatie van het gemeentearchief 1821-1941 van de gemeente Bergh. Het feit dat dit stuk, dat geen verband houdt met het gemeentearchief, bij de gemeentelijke stukken verzeild is geraakt, is mogelijk te verklaren doordat de vermoedelijke eigenaar, de grofsmid A. Heinink (wiens naam- A. Heinink –’s-Heerenberg- in potlood op het bord achterin het register vermeld staat), mogelijk de persoon betreft van Antonius Martinus Heinink (geb. 12-11-1848), die later als ‘gemeenteontvanger’ fungeerde. Het enige van deze persoon aangetroffen eigendom bij het gemeentearchief betreft dit debiteurenboek ‘winkelboek’ over de periode 1884-1886. De posten staan nagenoeg alle in verband met het werk van Heinink als grofsmid en betreffen geleverde ijzerwaren ( beslag, hang- en sluitwerk, grafkruizen, nagels, kachels ‘nachtpotten’, gereedschappen, onderhoudswerk, ondermeer aan paardentuig en –beslag). Als werkzaamheden is behalve allerlei reparaties ook ‘het kimmelen’ van varkens vermeld (= neuzen voorzien van een kram tegen het wroeten). Het register (16,5 x 21 x 0,7 cm) geeft een overzicht van de werkzaamheden en de klantenkring van Heinink waaronder instanties als de Hervormde bewaarschool, de ambachtsschool, de marktcommissie, het gasthuis, Huis Bergh, ‘Klooster te ’s-Heerenberg’, ‘Eerw. Zusters’, ‘de buurtpomp’ en verder tal van in- en omwonenden van de stad ‘s-Heerenberg.
Ten behoeve van een aangelegde lijst (zie bijlage) van in het register vermelde debiteuren (klanten), zijn de bladzijden (totaal 92) met potlood genummerd. In de bijlage zijn de debiteuren per bladzijde vermeld in de volgorde zoals zij in het debiteurenboek zijn opgenomen. Sommige instanties of personen zijn vaker vermeld. De voor de bijlage gebruikte schrijfwijzen werden exact uit het debiteurenboek overgenomen en niet aangepast aan de spelling volgens de burgerlijke stand en of het bevolkingsregister zodat op dit punt sprake is van afwijkingen van de ‘juist geachte schrijfwijze’ van familienamen. In de bijlage zijn achter de namen van de debiteuren tevens de verschuldigde/voldane totaalbedragen vermeld. In het origineel zijn deze bedragen gespecificeerd per geleverd product of dienst.
Februari 2011, P. Bresser
Inventaris
Inhoudsopgave
Debiteuren (klanten) van grofsmid A. Heinink zoals vermeld in het debiteurenboek, met vermelding van de bladzijdennummers en de verschuldigde/voldane totaalbedragen. Het register dat de periode 1884-1886 betreft. Begint met augustus 1866 en op blz. 9 met 1844. Aanvankelijk heeft Heinink de eerste bladzijden voor een ander doel gereserveerd doch is, toen hij met zijn boekhouding de laatste bladzijde benut had, voorin begonnen met het vervolg.
Blz.1-6 Opgave van ‘Winkelprijzen’ (in- en verkoop) van producten
1886 (aug)
Blz. 2 H. Brienen f.16,63 Straus f. 0,90 Zusters f. 0,12
Blz. 3,4 Gasthuis f.24,92
Blz. 5 H. Derksen (Hz.) f.4,73 Rijnt Roding f.0,51 H. Kok f.2,15
Blz. 6 Jan Heijltjes f.4,49 Wed. Mutter f.14,28
Blz. 7 Dientje Bosman f. 8.52 P. van Uum (Stokkum) f.1,85
Blz. 8 Aug. Liesens f. 5,16 Courtois f. 3,47
1884
Blz. 9 Klooster te ’s-Heerenberg f. 20,25 Eerw. Zusters f. 5,74
Blz. 11 Hugenpoth f.24,19
Blz. 12 Wed. Kalden f. 11,00 Mevrouw Gefken f. 9,55
Blz. 13, 14 Jan Berends (schoenmaker) f.26,74
Blz. 15 Rijnt Roding f. 23,67
Blz. 16-18 Hend. Diekman f.23,67
Blz. 19 Jan Kok (Zeddam) f.14,34 Cohen f. 1,90
Blz. 20 Huis Bergh f. 11,60 De Wit (Notaris) f. 10,16
Blz. 21 Kouwenberg f. 10,94
Blz. 22 Jan Burgemeester f. 16,85
Blz. 23-25 Wed. H. Straatman f.60,87
Blz. 25 Wilmes f.2,62 Marktcommissie f. 4,30
Blz. 26 B. Hulst f. 38,20 Jan Thuis f. 18,75
Blz. 27 Jan Derksen (Jz) f. 8,15 Manus Meijer f. 1,00
Blz. 28 Hafkenscheid f. 1,24 Straus f. 17,30 Wed. C. Rademaker f.52,96
Blz. 29 L. Meijer (op het slot) f.10,46
Blz. 30 Willem Evers f.11,11 Thijs Booms f. 23,68 (blz. 30-32)
Blz. 33 Jan Beumer (Kroesen) f. 7,29 Grotenhuis f. 1,35
Blz. 34 Bart Botzen f. 13,21
Blz. 35 Wed. H. Meijer f.4,00 Geldorp f.1,66
Blz. 36 Dr. Hajenius f.18,00
Blz. 37 Willem Ernst f. 7,87
Blz. 38 Bartje Poort f. 7,47
Blz. 39 Jan Spekking f. 10,51
Blz. 40 Lourens Meijer f. 5,75 Antoon Bosch f. 8,63
Blz. 41 Wed. Beumer (Hanzen) f.2,36 Wenzel van Halteren f. 1,20 Van Ewijk f. 1,92 Knelis Kracht f. 0,70
Blz. 42 Hend. Van Halteren f. 5,10 Gradus Burgemeester f. 1,85 Antoon van Uum f, 1,60
Blz. 43 Riek Hulst f. 5,32 Hervormde Gemeente f. 4,57
Blz. 44 Paul Weijers f. 4,72 Wed. P. Pennards f. 3,06 Arn. Geurts f. 3,47
Blz. 45 Frans Beenen f. 10,22 Derk Geurts f. 0,30
Blz. 46 Wed. H. Derksen f. 0,60 Moonen f. 3,06 Hend. Derksen (Jz.) f. 1,52 Willem Booms f. 5,83
Blz. 47 Thiele f. 11,13 Jan van Uum (plum) f. 2,75 Peter Daals f.0,25
Blz. 48 Hendrik van der Eem f.2,52 Hoogland f.0,84 Jan Giezenaar f.5,34
Blz. 49 Gasthuis f. 0,36 Piet Meurs f. 1,90 Vrouw van Embden f. 1,40 Bart van Hal f. 1,27
Blz. 50 Buurtpomp f. 3,60 Bart Gunsing f. 15,00 Hendrik Tempel f. 2,75 Willem Kok f. 3,62
Blz. 51 Hend. Booms f. 4,70 Jan ten Have f. 0,90 Willem Rozendaal f. 0,75 Hend. Menting f. 2,94
Blz. 52 Hend. Kok f. 1,58 Wed. E. van Halteren f. 0,80 Wed. J. van Halteren f. 0,40 Hendrikkus Verhoeven f. 6,00 Mevr. van Alphen f. 1,00 Frans Heuvel f. 1,50
Blz. 53 Willem Lenzen f. 0,96 Bernard Seggelink f. 0,98 Pastoor Nales f. 0,30 Kobus Giezenaar f. 1,12 Willem ter Voert f. 0,24 Hend. Derksen (Hz.) f. 2,30
Blz. 54 Reint Welling f. 1,00 Herzog f. 0.90 Van Maanen f. 2,80 Bernard Gartsen f. 1,55 Ant. Ten Haaf f. 5,58 Jan Polman f. 0,45
Blz. 55 Wed. van den Bos f. 0,24
1855
Blz. 55-58 Hendrik Brienen f. 33,46
Blz. 59, 60 W. Wilmesf.13,20
Blz. 61, 62 Jan Booms (Jz.) f.15,40
Blz. 63 H. Derksen (Jz.) f. 9,96
Blz. 64, 65 G. Boesveld f.17,66
Blz. 66 Bart Botzen f. 6,43
Blz. 67 Willem Ernst f. 1,05 Noestheden f. 1,71 Th. Medze f. 0,30
Blz. 68 Wed. Mutter f. 5,03 Thiele f. 4,85 Frans Beenen f. 1,63
Blz. 69 Jan Thuis f. 3,10 Wed. Th. Thuis f. 1,80 Wed. H. Beumer f. 1,80 Straus f. 1,00
Blz. 70 Hend. Menting f. 3,30 Van der Eem f. 2,86
Blz. 71 Hoogland f. 7,38 Karel Kok f. 15,04 Jan Kok f. 1,50 Ant. Vink f. 0,54
Blz. 72 Arn. Menting f. 3,11 Jan Berends f. 4,55 W. ter Voert f. 1,88
Blz. 73 Jan Sliepenbeek f. 14,16 Hugenpoth f. 1,10 Verwaijen f. 0,70 Wed. B. Hakfoort f. 2,68
Blz. 74 Huis Berg f. 0,96 Meijer op het slot f. 2,24 Reint Roording f. 4,12 Bartje Poort f. 0,30
Blz. 75 Jan Spekking f. 18,83 Bart Bergervoert f. 3,98 Gez. Bergervoert f. 0,97
Blz. 76 Wed. Bosman f. 4,77 P. Bosman (Snr.) f. 0,78 P.Bosman (Jnr.) f. 0,09 Herv. Bewaarschool f. 0,60
Blz. 77 Ant. Ten Haaf f. 15,20 Benoit f. 3,15 Van Maanen f. 3,50 Van Erven f. 5,86 Egging f. 1,80
Blz. 78 Dr. Dammann f. 3,50 Straeger f. 2,50 Knelis Kracht f. 0,50 W. Evers f. 0,54 H. Kniest f. 1,10 Kobus Giezenaar f. 1,54
Blz. 79 Bern. Seggelink f. 0,84 H. Derksen (Hz.) f. 1,35 Ant. Bosch f. 1,00 Jan Böhmer f. 0,60 Hafkenscheid f. 0,85 Levenslust f. 0,66
1886
Blz. 80 Ambachtsschool f. 66,20 Caspar Messing f. 0,65
Blz. 81 Gasthuis f. 1,68
Blz. 82 Noestheden f. 9,25
Blz. 83 Karel Kok f. 15,09 Bart Botzen f. 13,98 (blz. 83-85)
Blz. 86 Jan Berndsen f. 3,20 H. Derksen (timmerman) f. 14,33 (blz. 86-88)
Blz. 88 W. Ernst f. 2,20
Blz. 89 Casper Messing f. 20,60
Blz. 90 Bart Bergervoert f. 14,06 Jan Sliepenbeek f. 38,49 (blz. 90, 91)
Blz. 92 H. Brienen f. 11,54
Kenmerken
Datering:
1884-1886
Gemeente:
Montferland
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0848 A. Heinink, grofsmid, ’s-Heerenberg, 1884-1886
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0848
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS