Uw zoekacties: R.K. parochie van de H. Bonifatius en de H. Ludger te Lichte...
x0647 R.K. parochie van de H. Bonifatius en de H. Ludger te Lichtenvoorde, 1811-2000 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0647 R.K. parochie van de H. Bonifatius en de H. Ludger te Lichtenvoorde, 1811-2000 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De Rooms Katholieke Parochie Lichtenvoorde, ca. 1811-2000 (de periode die het archief beslaat)
Kleine bibliografie kerkelijke geschiedenis
Het archief
Openbaarheid
Bijlage, lijst van archivistische termen
Akte:
Archiefstuk opgemaakt om als bewijs van het daarin gestelde te dienen.
Archief:
Geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een persoon, groep personen of organisatie.
Archiefinventaris:
Systematisch ingedeelde toegang op een archief of in de tijd begrensd deel ervan, uitgaande van de ordening toegepast door de archiefvormer, voorzien van een inleiding die tenminste omvat een overzicht van de geschiedenis van de archiefvormer over de periode dat er archiefbescheiden aanwezig zijn, van taken en competentie in relatie tot andere archiefvormers, van de archiefvorming, van de ordening, van de archiefbewerkingen en van de omvang.
Archiefstuk:
Document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.
Band:
Aantal in boekvorm samengevoegde stukken, die afzonderlijk zijn ontstaan.
Begroting:
Staat die een specificatie bevat van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor een toekomstig dienst-of kalenderjaar of voor een project.
Bestek:
Document dat gedetailleerde specificaties geeft van een te leveren prestatie.
Bijlage:
Document dat ter ondersteuning, toelichting of kennisgeving aan een ander document is toegevoegd.
Blanco nummer:
Beschrijving van een archiefbestanddeel op een plaats in de archiefinventaris waar deze volgens de systematiek van de archiefinventaris behoort te worden vermeld, onder opgave van de vindplaats ervan elders in of buiten de archiefinventaris.
Deel:
Aantal katernen in boekvorm, waarin gegevens zijn vastgelegd
Document:
Geheel van samenhangende gegevens, vastgelegd op een of meer gegevensdragers.
Kaartsysteem
Zie: register
Katern:
Aantal in elkaar gevouwen en genaaide vellen papier of perkament.
Legger:
(a) Staat van te ontvangen vaste inkomsten; (b) Staat of register van voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens betreffende onroerende goederen.
Notulen:
Officieel verslag van een vergadering.
Omslag:
Beperkt aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier.
Pak:
Omvangrijk aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier of karton.
Proces-verbaal:
Akte waarbij een bevoegde functionaris verslag doet.
Register:
(a) Staat waarin gegevens betreffende personen, organisaties of goederen zijn vastgelegd;
(b) Archiefstuk waarin afschriften en uittreksels van andere documenten zijn opgenomen.
Een register op kaarten is een kaartsysteem. Een register in digitale vorm is een gegevensbank of database.
Rekening:
Staat waarin een bestuursorgaan of functionaris verantwoording aflegt van zijn financiƫle handelingen over een bepaalde periode.
Staat:
Document waarin gegevens in horizontale en verticale rijen zijn weergegeven.
Stuk:
Document op papier of perkament. 1 16
Kenmerken
Datering:
1811-2000
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
inventaris
Beperking:
Stukken, jonger dan 50 jaar kunnen alleen worden ingezien na schriftelijke toestemming van de bewaargever
Gemeente:
Oost Gelre
Omvang:
8,375
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0647 R.K. parochie van de H. Bonifatius en de H. Ludger te Lichtenvoorde, 1811-2000
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0647
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS