Uw zoekacties: Plaatselijk bestuur van Ruurlo, 1779-1818
x0547 Plaatselijk bestuur van Ruurlo, 1779-1818 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0547 Plaatselijk bestuur van Ruurlo, 1779-1818 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De tegenwoordige gemeente Ruurlo omvat het gebied van het voormalige richterambt van die naam, dat een onderdeel vormde van het vroegere landdrostambt Zutphen. De archivalia, die hieronder beschreven zijn, zijn afkomstig van de ambtenaren die hun functie binnen dit richterambt hebben uitgeoefend.
Deze stukken zijn indertijd, met de archieven, afkomstig van de in 1811 opgeheven rechtbanken in het kwartier van Zutphen, volgens besluit van de Gouverneur der provincie Gelderland van 13 april 1817, door de arrondissementsrechtbank te Zutphen in bewaring genomen en in het begin van de 20e eeuw, volgens Koninklijk Besluit van 28 augustus 1919, staatsblad no. 547, aan het Rijksarchief in Gelderland overgedragen. Bij de inventarisatie van de rechterlijke archieven van de landdrostambt Zutphen zijn de stukken van administratieve aard daarvan afgescheiden en door het Rijk aan de gemeente Ruurlo teruggegeven.
De taak van de richter (want deze was de ambtenaar van wie onderstaande stukken afkomstig zijn) was in hoofdzaak van justitiële aard. *  Hij was hulpofficier van de landdrost en als zodanig was hij ook uitvoerder van diens bevelen tot handhaving van orde en veiligheid, het onderhouden van de grote heerwegen, en andere zaken van algemeen belang, alsmede had hij zorg te dragen voor de publicatie van de besluiten der hoge overheid in zijn ambt. *  De neerslag van deze bemoeiïngen vindt men in de hieronder beschreven archivalia. Een volledig beeld van het bestuur van een richterambt geven deze stukken uiteraard niet; op het grondgebied van de tegenwoordige gemeente bevond zich de marke Ruurlo, waarvan het bewaard gebleven archief te raadplegen is op het Rijksarchief in Gelderland (later: Gelders Archief) te Arnhem. In dit markearchief kan men bijzonderheden vinden over kerk en school, onderhoud van andere wegen dan de heerwegen, onderhoud van bruggen e.d. De richter had als zodanig niet met het markebestuur te maken, hoewel hij, indien hij geërfde in de marke was, uiteraard wel aan het bestuur dier marke kon deelnemen.
In de Graafschap Zutphen treden met ingang van de revolutie van 1795 plaatselijke regenten op onder de naam "municipaliteit", *  doch de richter bleef echter zijn oude functie uitoefenen volgens het Reglement van de organisatie van het platteland des quartiers van Zutphen d.d. 15 oktober 1796. *  Het blijkt nu uit enkele van de hieronder beschreven stukken, dat de toenmalige richter tevens secretaris van de municipaliteit is geweest. Van het archief dat deze municipaliteit mogelijk gevormd heeft, is verder niets te vinden. De staatsregeling van 1798 heeft trouwens de municipaliteiten op het platteland weer doen verdwijnen en de richter heeft na 1798 het bewind in feite alleen uitgeoefend. Er is dus geen reden geweest een afzonderlijke afdeling "Archief van de municipaliteit Ruurlo" te vormen.
In 1811 kreeg het richterambt Ruurlo de naam "mairie", de richter werd echter geen maire doch heeft de betrekking van assessor vervuld, ook toen in 1814 de naam "mairie" veranderd werd in "gemeente" en in 1817 in "schoutambt". Aan het slot van deze beschrijving vindt men enkele stukken van de toenmalige oud-richter die niet tot het gemeentearchief behoren, doch wél over gemeentezaken handelen en bij toeval in dit archief geraakt zijn.
Het richterambt was in de 18e eeuw in Ruurlo erfelijk in de familie Aberson. In het begin van het tijdvak waarover deze beschrijving handelt, was richter Evert Jan Benjamin Aberson, kleinzoon van Louis Aberson, richter in de eerste helft van de 18e eeuw. Deze eerstgenoemde werd na zijn dood vervangen door zijn 22 jaar jongere broer Arnoldus Coenraad Aberson, die, toen hij op middelbare leeftijd in 1808 stierf, op zijn beurt vervangen werd door zijn 16 jaar oudere broer Mr. Adam Aberson, welke tot 1811 richter was en daarna optrad als assessor. Van deze drie broers vindt men hieronder de archivalia beschreven.
Oktober 1957, Z[ondervan]
Kenmerken
Datering:
1779-1818
Auteur:
W. Zondervan
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Berkelland
Omvang:
1,375
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0547 Plaatselijk bestuur van Ruurlo, 1779-1818
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0547
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS