Uw zoekacties: Gids Admiraliteit in Zeeland, (1574) 1586-1609 (1795)

GIDS101 Gids Admiraliteit in Zeeland, (1574) 1586-1609 (1795) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
Deze gids geeft een overzicht van de documenten opgemaakt door of namens de Admiraliteit in Zeeland, voornamelijk in de periode 1586-1609. De in het Zeeuws Archief berustende documenten uit deze periode zijn in deze gids online in te zien.
Het gaat met name om de financiële administratie gevormd door de (Tresorier-) Ontvanger-Generaal van Zeeland en andere aan hem rekenplichtige ambtenaren (opgenomen in het archief van de Rekenkamer van Zeeland) en overige stukken gevormd door Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland (aanwezig in het archief 'Directe en Indirecte Belastingen in Zeeland, 1584-1810' en in het archief van de Staten van Zeeland).
Voor wat betreft de besluitvorming (resoluties en daaraan verwante stukken) geeft deze gids de beschrijvingen van het in het Nationaal Archief berustende archief van het College ter Admiraliteit in Zeeland over de periode 1586-1795, voor zover deze zijn overgezet op microfilms, die ter inzage zijn in de studiezaal van het Zeeuws Archief. Voor de periode 1584-1609 is deze besluitvorming toegankelijk gemaakt in het vijfdelige, uitsluitend op papier beschikbare Resolutiën van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland, aanwezig in de studiezaal van het Zeeuws Archief en grotere bibliotheken.
Tussen 2008 en 2013 stond deze gids bekend onder de naam "Admiraliteit in Zeeland, financiële administratie, (1574) 1586-1609" (toegang 508.2) en bestond er een afzonderlijke toegang "Admiraliteit in Zeeland, administratief archief (op microfilm) 1575-1810" (toegang 52.2). Met ingang van 2 juli 2013 zijn deze toegangen gecombineerd tot de huidige gids met de verkorte benaming "Admiraliteit in Zeeland (1574) 1586-1609 (1795)". De opname van scans van originele stukken beperkt zich nog steeds tot de periode (1574) 1586-1609.
1. Admiraliteit te Veere
2. Admiraliteit in Zeeland
3. Rechtspraak in Admiraliteitszaken
4. Overige bronnen en literatuur
5. Geschiedenis van het archief van de Admiraliteit

Kenmerken

Datering:
(1574) 1586-1609 (1795)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Gids
Jaar bewerking:
2007-2009
Opmerking:
De originele documenten uit de periode 1586-1609 die in deze gids worden beschreven zijn online in te zien.
Bij het aanvragen van en verwijzen naar de originele documenten die in deze gids worden vermeld, dient de naam van het archief (en eventueel het nummer van de toegang) waarvan de stukken onderdeel uitmaken gebruikt te worden. Deze worden specifiek vermeld aan het begin van iedere rubriek. In het algemeen gaat het om de volgende archieven:
- Zeeuws Archief, archief Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer C' [toegang 508]
- Zeeuws Archief, archief Staten van Zeeland [toegang 2]
- Zeeuws Archief, archief Directe en Indirecte Belastingen Zeeland [toegang 50]
Inzage:
Online
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Thema trefwoorden:
Categorie: