Uw zoekacties: Openbare Basisschool ‘Theo Thijssen’ te Zierikzee, 1921-2004
x5684 Openbare Basisschool ‘Theo Thijssen’ te Zierikzee, 1921-2004 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5684 Openbare Basisschool ‘Theo Thijssen’ te Zierikzee, 1921-2004 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Theo Thijssenschool komt voort uit de - vroeger aan de Nieuwe Bogerdstraat gehuisveste - Openbare Lagere School. In 1953 waren de toenmalige openbare lagere scholen A en B, die op dit adres in hetzelfde gebouw gevestigd waren, samengevoegd (archief Gemeente Zierikzee 1940-1996, inv.nr. 3914). In 1967 werd de school gesplitst in twee scholen voor lager onderwijs, waarvan er een in de Nieuwe Bogerdstraat bleef. De andere school nam in de nieuwe wijk Malta een semi-permanent schoolgebouw in gebruik, aan de De Kanterlaan. De naam Theo Thijssenschool dateert uit die tijd.
Hoofd van de school ten tijde van de verhuizing was J.G. Brugman, in 1978 opgevolgd door J.I. Goedhart, die in die hoedanigheid aan de school verbonden bleef tot 1999.
In 1983 werd definitieve huisvesting gerealiseerd: op de plaats van de openbare kleuterschool De Woelwaters (Kaersemakerstraat) werd een nieuw schoolgebouw gebouwd. De Theo Thijssenschool betrok de nieuwe school samen met de kleuters van De Woelwaters in het kader van de invoering van de basisschool in 1985. Met ingang van dat jaar is dan ook sprake van Openbare Basisschool Theo Thijssen.
De school kende een Oudercommissie, en na de invoering van de Wet medezeggenschap onderwijs is medio jaren tachtig eveneens een Medezeggenschapsraad gevormd.
Het aantal leerlingen van de school is in de loop der jaren afgenomen: van 371 leerlingen in 1963, via 171 leerlingen in 1978, tot een aantal van 78 in 2001.
De gemeente Schouwen-Duiveland vormde per 1 januari 1998 een Bovenschools Managementteam voor het openbaar basisonderwijs. Een eindverantwoordelijk bovenschools manager en een adjunct bovenschools manager traden in dienst van de gemeente. De schooldirecteuren fungeren sindsdien als locatieleiders.
Het archief werd enigszins geordend aangetroffen, verpakt in archiefdozen en ordners. Bij de selectie van de archiefbestanddelen is gebruik gemaakt van de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken", vastgesteld in 1983, en de "Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen", vastgesteld in 2005.
Dubbele exemplaren en de voor vernietiging in aanmerking komende stukken zijn verwijderd uit het archief. De laatste zijn opgenomen op een vernietigingslijst. Bij de ordening van de bestanddelen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende archiefvormers: de Theo Thijssenschool, haar voorganger de Openbare Lagere School B, de openbare kleuterschool De Woelwaters en de directeur van de Theo Thijssenschool.
Het archief van de Theo Thijssenschool is gevormd in de verschillende fasen van haar bestaan: eerst als Openbare Lagere School, daarna als Openbare Lagere School Theo Thijssen en vervolgens als Openbare Basisschool Theo Thijssen. Omdat diverse archiefbestanddelen over die verschillende fasen doorlopen, is besloten geen aparte rubrieken voor deze fasen in de ordening aan te brengen en de archiefbestanddelen intact te houden. De omvang van het archief voor de bewerking was ca. 7 strekkende meter, de omvang na bewerking is 3 meter.
Het archief van de gemeente Zierikzee over de periode 1940-1996 bevat eveneens stukken betreffende de Theo Thijssenschool.
De openbaarheid van dit archief is beperkt. De termijn is 40 jaar. De inv.nrs. 18, 20, 21, 23 en 68 kennen een afwijkende termijn van openbaarheidsbeperking; deze is 75 jaar.
Kenmerken
Andere namen:
Theo Thijssenschool
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2013
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS