Uw zoekacties: Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer C’, (1573) 1597-1805 (1808)
508 Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer C’, (1573) 1597-1805 (1808) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
De afdeling ‘Rekenkamer C’ van het archief van de Rekenkamer van Zeeland bevat de rekeningen en bijlagen van de na de Opstand in Zeeland nieuw aangestelde functionarissen: de Tresorier-Generaal, vanaf 1603 Ontvanger-Generaal van Zeeland, zowel van zijn administratie ‘te lande’ als ‘te water’, de rentmeester der Staten, de muntmeester, diverse functionarissen die te maken hadden met de oorlogsvoering te land en te water en van een deel van de ontvangers der gewestelijke belastingen.
Voor achtergronden bij diverse onderdelen van deze inventaris is de volgende publicatie van belang: W. Veenstra, Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel VII, Zeeland (1573-1795). Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP). Kleine Serie 110 (’s-Gravenhage 2009) [online versie].
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer C' (Rkk C), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Rkk C, inv.nr(s) ...

Kenmerken

Datering:
(1573) 1597-1805 (1808)
Omvang:
500 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1992-2012
Opmerking:
De rekeningen te lande van Ontvanger-Generaal van Zeeland Johan van der Stringe over de periode 1667-1693 (inv.nrs 1270-1770) zijn via deze inventaris online te raadplegen. De stukken opgemaakt door of namens de Admiraliteit in Zeeland in de periode 1586-1609, met name de financiële administratie gevormd door de (Tresorier-) Ontvanger-Generaal van Zeeland en andere aan hem rekenplichtige ambtenaren zijn online te raadplegen via de gids Admiraliteit in Zeeland, financiële administratie.
Inzage:
Studiezaal; deels online (zie opmerking)
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Provincie Zeeland
Categorie: