Uw zoekacties: Autrichepolder, (1617) 1700-1965
x3736 Autrichepolder, (1617) 1700-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3736 Autrichepolder, (1617) 1700-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Sas van Gent (tot de herindeling in 1970 in de voormalige gemeenten Westdorpe en Sas van Gent)
Kadastrale grootte : 567.61.14 ha.
Belastbare oppervlakte : 538.75.35 ha.
Hoogteligging : 0,8 M. tot 1,3 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1620.
Op 15 maart 1617 gaven Albertus en Isabella van Oostenrijk aan de deken en de kanunniken van de kathedraal van Antwerpen vergunning tot bedijking van de in de vijftiende eeuw geïnundeerde landen van Westdorpe, gelegen ten westen van de Landdijk *  . Aan de octrooigevers dankt de polder zijn franse naam. De bedijking vond plaats gedurende het Twaalfjarige Bestand in 1620. De vroegere ambachtsgerechtigden lieten na de militaire inundaties van 1586 de gronden voor wat ze waren, zodat het kapittel van Onze Lieve Vrouwe te Antwerpen vele voorrechten op de schorren ten deel viel. In 1626 verkocht het Antwerpse kapittel de ambachtsrechten aan particlieren. * 
Door de bedijking van de noordelijker gelegen polder Papeschorre in 1702 kon de polder niet meer rechtstreeks sueren in het kanaal van Sas van Gent. Al in 1700 had de polder een suatiecontract gesloten met de geïnteresseerden van het gedeelte van het Vogelschorre en de andere schorren gelegen voor de polder. *  In 1767 werd de zeesluis in de Papeschorpolder vernieuwd. Dit hield een verdubbeling van het suatiegeld voor de polder in. *  In 1772 werd de eigen sluis vernieuwd *  . Door de aanleg van de sluis bij Zwartenhoek in 1788 kon het water van beide polders daarnaartoe worden gesueerd *  . In 1806 werden zowel de zeesluis in de Papeschorpolder als de binnensluis in de Autrichepolder en de watergangen, die beide polders onderhielden, vernieuwd. Het beheer en onderhoud werd door de polders gezamenlijk uitgevoerd. * 
In 1825/26 werd het kanaal van Gent naar Terneuzen dwars door de polder aangelegd. In 1844 ging het oostelijke gedeelte van de polder meedoen aan de afwatering via de Oostelijke Rijkswaterleiding; het westelijke gedeelte sueerde naar de westelijke uitwateringssluis aan de westzijde van de buitenhaven van de nieuwe kanaalmond bij Terneuzen. *  In 1845 droeg de polder het beheer en onderhoud van de binnensluis over aan de Papeschorpolder, uitgezonderd het schof in de kast van de sluis, die de polder gebruikte bij te hoge waterstanden *  . De waterstand was was vaak te hoog, wat problemen opleverde voor de uitwatering *  .
De aard van de polder is vrij, niet-waterkerend. De 40 ha. grond, gelegen ten westen van het kanaal kwam in tegenstelling tot de rest van de polder niet bij het Waterschap Axeler Ambacht, maar bij het Waterschap De Verenigde Braakmanpolders.
Het archief is wat de stukken na 1700 betreft redelijk compleet. Er zijn enkele oude archiefinventarissen. *  In 1921 werd er een archiefverordening opgesteld voor de gezamenlijke archiefbewaarplaats van de polders Autriche, Oud en Nieuw Papeschor en Nieuw bij Sas van Gent Oostdeel en het waterschap Smids- en Koegorsschorre ca. *  .
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 4,1 M. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 1,7 M. over.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Autriche
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Autriche, (1617) 1700-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 293-306
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS