Uw zoekacties: Kleine Huissenspolder, 1822-1965
x3730 Kleine Huissenspolder, 1822-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3730 Kleine Huissenspolder, 1822-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Terneuzen (tot de herindeling in 1970 in de voormalige gemeente Zaamslag) Kadastrale grootte : 161.81.50 ha. Belastbare oppervlakte : 156.12.96 ha. Hoogteligging : ca. 1,4 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1713.
Op 17 februari 1713 verleende de Staten-Generaal aan Johan Hieronymus Huyssen van Kattendijke octrooi tot bedijking van een schorrengebied aan de noordwestzijde van de Groote Huissenspolder. Hij was als ambachtsheer van Zaamslag één van de grondeigenaren in de door zijn vader bedijkte polder Groote Huissens. * 
Door de stormvloed van 14/15 januari 1808 overstroomde de polder. De wiel bij het buurtschap de Val herinnert nog aan de gevolgen van de stormvloed. In de negentiende eeuw werd de oever van de polder ondermijnd door de sterke stroomgeul langs de kust. Over de periode 1826-1896 zijn er 21 oevervallen geregistreerd. Een zestal drongen door tot in de zeedijk; de val van 1859 bleef slechts 6 meter uit de teen van de zeedijk verwijderd. Onder het Frans bestuur en in 1855 waren ter plaatse reeds inlaagdijken gelegd. Nadat op 8 december 1926 nog een kleine onderzeese afschuiving was ontdekt is er sindsdien geen sprake meer geweest van enige ontgronding. *  In 1871 ging het buitenbeheer, de zorg voor de zeewering en vooroevers, over naar de in dat jaar opgerichte waterkering van de calamiteuze polders Margaretha, Kleine Huissens en Eendragt. De polder had twee vertegenwoordigers in de dijkraad van de waterkering. * 
Vanaf 1830 tot 1978 was de aard van de polder calamiteus.
Een oude archiefinventaris is niet aangetroffen.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 4,0 M. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 3,0 M. over.
Kenmerken
Andere namen:
Polder Kleine Huissens
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Kleine Huissens, 1822-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 230-238
Opmerking:
Voor het archief van de waterkering zie toegangen 3735 (1871-1965) en 3703 (1965-1977)
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS