Uw zoekacties: Adornispolder, 1677-1977
x3544 Adornispolder, 1677-1977 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3544 Adornispolder, 1677-1977 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Adornispolder behoort tot het afwateringsgebied Nieuwesluis. De polder lag in de gemeente Nieuwvliet. In 1830 verklaarde de overheid de Adornispolder calamiteus. Bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1871 werd het zogenaamde 'buitenbeheer' afgescheiden en ondergebracht in de daartoe ingestelde Waterkering van de calamiteuze Adornispolder. Met ingang van 1 januari 1966 werden polder en waterkering opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Groede. De polder bleef echter calamiteus en de waterkering bleef formeel intact. De facto werden tussen 1966 en 1977 de zaken door Het Vrije van Sluis geregeld.
De Adornispolder ontleende de naam aan haar bedijker, Jan van Adornis uit Brugge. Het geslacht Adornis behoorde daar in de zestiende eeuw tot de elite en het heeft veel bedijkingsaciviteiten ontplooid in wat nu West Zeeuws-Vlaanderen is. Jan van Adornis had in 1527 al aan de westzijde van het Zwarte Gat de Sint Janpolder bedijkt en had daarna het plan opgevat om een schor aan de oostzijde van het gat, het zogenaamde 's Gravenschorre, in te polderen. De Sint Felixvloed van 5 november 1530 verhinderde dat echter. In 1536 vond de bedijking alsnog haar beslag. Ruim een derde van de polder, die in die tijd 85 hectare groot was, ging weer aan de zee verloren. De resterende 55 hectare werd herdijkt in 1615.
De polder was gelegen aan de westzijde van de Baanstpolder. In de loop der eeuwen liep de polder niet meer onder, ook niet toen door het verloren gaan van de voorliggende Compagniepolder in 1797 de scheidingsdijk met de Adornispolder zeedijk werd. Voor deze dijk vond toen duinvorming plaats terwijl ook de dijk grotendeels onder het zand kwam te liggen.
De Westnol, gelegen in het verlengde van de scheidingsdijk tussen Adornis- en Baanstpolder, is waarschijnlijk een restant van een zeedijk. In het begin van de negentiende eeuw werd dit hoofd van een verdediging voorzien.
De archieven van de polder en de waterkering zijn verre van compleet. Vele oude bescheiden ontbreken. De materiële toestand is goed te noemen. De inrichting van het archief van het bestuur van de waterkering is eenvoudig. Naast de notulen van de vergaderingen van het bestuur vormt de correspondentie een belangrijk onderdeel. Vrijwel alle bescheiden zijn daarin opgenomen.
Kenmerken
Andere namen:
Polder Adornis
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van de Adornispolder, 1677-1977’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS