Uw zoekacties: Kleine Lodijkpolder, 1850-1939
x3539 Kleine Lodijkpolder, 1850-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3539 Kleine Lodijkpolder, 1850-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Kleine Lodijkpolder heeft een oppervlakte van circa 11 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Cadzand. De polder lag in de voormalige gemeente Oostburg, begrensd door de Groote Bladelingspolder, de Groote Lodijkpolder en de Olieslagerspolder. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Groede.
In 1556 werd aan de zuidoostzijde van het eiland Cadzand de Loodijkpolder ingepolderd door Nic. van Remerswale, heer van Lodijc. Lodijke is een verdwenen dorp, ambacht en parochie ten westen van de voormalige stad Reimerswaal in het verdronken land van Zuid-Beveland. Men vermoedt dat de Kleine Lodijkpolder is ontstaan als een gedeeltelijk bedijking na een overstroming van de Loodijkpolder. Het niet overstroomde deel van de polder zou dan de tegenwoordige Groote Loodijkpolder zijn. In 1634 werd de Kleine Lodijkpolder ingepolderd, om in 1652/1653 weer te overstromen. Van der Aa geeft overigens als datum van bedijking het jaar 1700. Hij vermeldt ook dat vanaf de indijking de polder tot de familie Van Cruyningen behoort en dat het ook wel het Van-Cruyningens-poldertje wordt genoemd.
Na de herdijking (vermoedelijk 1687) moest deze polder tijdens de stormvloed van 2 januari 1767 weer aan aan de zee worden prijsgegeven. Op grond van het octrooi van 1 mei 1767 werd de polder opnieuw bedijkt door de eigenaren Pieter Hennequin en Antheunis Herny.
In 1845 vermeldt Van der Aa dat de Kleine Lodijkpolder slechts één eigenaar had en dat deze de polder bestuurde. Dit aantal was in 1870 opgelopen tot vier. Uit de correspondentie blijkt dat de polderzaken in 1870 werden geregeld door beheerder I.C. Hennequin, tevens een van de eigenaren van de polder. Op 9 september 1870 kreeg de polder een aanschrijving van Gedeputeerde Staten dat de polder niet in het bezit was van een bestuur. De polder werd verplicht alle eigenaren bijeen te roepen in een vergadering waarin de hoeveelheid hectaren moest worden bepaald die een eigenaar minimaal moest bezitten om stemgerechtigd te kunnen zijn. In diezelfde vergadering zouden een dijkgraaf, gezworenen en een ontvanger-griffier worden benoemd. A. Risseeuw werd tot dijkgraaf benoemd, J.F. Hennequin tot ontvanger-griffier (inv.nr 2, 9-9-1870, inv.nr 1).
In 1891 werd in een schrijven door het polderbestuur aan Gedeputeerde Staten van Zeeland verzocht om de stembevoegdheid voor ingelanden van de polder te bepalen op 1 hectare. Aangezien door het overlijden van één van de eigenaren, de weduwe Abr. Risseeuw, haar eigendom werd geëerfd door twee nieuwe eigenaren, waren de andere eigenaren bang voor een te grote versnippering van de gronden. Men had geen zin in eigenaren die maar een paar aren grond bezaten en evenveel stemrecht zouden verkrijgen als de eigenaren met meer eigendom. Het verzoek werd door Gedeputeerde Staten afgewezen (inv.nr 2, 10/13-2-1891).
Van der Aa vermeldt in 1846 dat het overtollige water werd afgewaterd in de Watering van Cadzand en wel in de Groote-Bladelingspolder.
Kenmerken
Andere namen:
Polder Kleine Lodijk
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2002
Titel publicatie:
M.J. Louisse, ‘Inventaris van het archief van de Kleine Lodijkpolder, 1850-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS