Uw zoekacties: Sluissche Havenpolder, 1861-1939
x3532 Sluissche Havenpolder, 1861-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3532 Sluissche Havenpolder, 1861-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Sluissche Havenpolder heeft een oppervlakte van circa 14 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Cadzand. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Aardenburg.
Tot 1861 stond Sluis nog in verbinding met het Zwin via het Pas of Paswater. Dit Paswater slibde langzamerhand dicht. In het jaar 1861 was de verzanding compleet en volgde de afdamming van het Paswater. De eerste Pasdam werd in de richting van Sint Anna ter Muiden gelegd, de tweede Pasdam werd ten noorden van Sluis gelegd. Door de afdamming van deze Sluisse haventoegang ontstond de Sluissche Havenpolder (1861). De polder ligt dan ook binnen de wallen van de stad Sluis, ten westen van de eveneens daarbinnen gelegen Mariapolder. Wijziging van de scheepvaartverbinding werd vanaf 1857 mogelijk gemaakt door het kanaal van Brugge naar Sluis te verlengen tot in de oude haven van Sluis.
Op 18 december 1863 werd J. Hennequin benoemd tot beheerder van de Sluissche Havenpolder (inv.nr 3). Hoewel hij ook als dijkgraaf van de Olieslagerpolder fungeerde, zien de eigenaren A. Donnij en B. Buijsse geen bezwaren voor deze benoeming. Deze functie zal mettertijd worden omgezet in de functie van dijkgraaf. In 1873 kreeg men van Gedeputeerde Staten toestemming tegelijkertijd met de functie van dijkgraaf de functie van ontvanger-griffier uit te oefenen (inv.nr 4).
In 1862 werd de polder aangekocht van de Staat door twee eigenaren: A.C. Donnij en J.B. Buijsse (inv.nr 48). De eigendom van de gebroeders Donnij moet circa 1910 zijn overgaan naar de Cöoperatieve Beetwortelfabriek voor Zeeuwsch en West-Vlaanderen (door het ontbreken van de notulen van 1910 (inv.nr 1) is dit niet exact te verifiëren). Uit de kohieren van het dijkgeschot blijkt dat in 1933 de percelen grond in handen waren van vier nieuwe eigenaren. In 1940 is er zelfs sprake van veertien vruchtgebruikers of eigenaren. Aangezien de akten van deze transacties niet zijn overgeleverd en notulen uit deze jaren ontbreken, is het tijdstip van overdracht niet te achterhalen.
Kenmerken
Andere namen:
Polder Sluissche Haven, Sluisse Haven
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2002
Titel publicatie:
M.J. Louisse, ‘Inventaris van het archief van de Sluissche Havenpolder, 1861-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS