Uw zoekacties: Waterschap Bloois en Oud-Bommenede, 1794-1958 (1959)

3312 Waterschap Bloois en Oud-Bommenede, 1794-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
Het in 1412 aan Jan van IJsselstein ter bedijking uitgegeven Bommenede was een leen van de heren van Voorne, zelf leenmannen van Holland. Deze omstandigheid vormde de oorzaak van het tot ver in de 17e eeuw onder Holland ressorteren van de Bommenedepolders, waartoe naast Borrenbrood, Kijkuit, Nataars en Bommenede ook het in 1425 bedijkte Bloois behoorde *  . Bloois viel dan ook onder de hoge heerlijkheid Bommenede, wat inhield dat baljuw en schepenen de hoge jurisdictie uitoefenden, terwijl er een eigen lagere rechtbank was, aangesteld door de ambachtsheer *  . Deze heerlijkheid bleef na 1686, het overgeven van Bommenede aan Zeeland, leenroerig aan Holland.
Rond 1750 was de Delftse regent Nicolaas Adriaan Boogerd ambachtsheer, in 1840 Adriaan Moens te Zierikzee en in 1950 ds. J. Matzer te Groningen *  . Wanneer de dijk tussen Oud- en Nieuw-Bommenede gelegd is, is niet bekend. Vermoedelijk dateert deze -en mitsdien het waterschap Bloois en Oud-Bommenede-van vóór 1530, omdat bij de vloed in dat jaar Oud-Bommenede niet en Nieuw-Bommenede wel werd overstroomd *  . Sindsdien is deze polder tweemaal overstroomd: in 1682 door het breken van de dijk ten noorden van het huidige gehucht Nieuw-Bommenede (het wiel resteert daarvan); in 1953 door een bres in de dijk met de Groot-St. Jacobspolder en overstort over de Schenkeldijk *  . Bloois en Oud-Bommenede waterde af via Zuidernieuwland bij Brouwershaven op Schouwen *  . Het waterschap werd bestuurd door een dijkgraaf en twee gezworenen. Het archief meet 1.35 strekkende meter.

Kenmerken

Datering:
1794-1958 (1959)
Andere namen:
Blooispolder, Oud-Bommenedepolder, Polder Bloois en Oud-Bommenede
Regio:
Schouwen
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Schouwen-Duiveland (toegang 3300)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1984
Titel publicatie:
F. Cossee-de Wijs, L.J. Moerland, H. Uil, Gebundelde inventarissen van de archieven van het Waterschap Schouwen-Duiveland [Deel I] (Zierikzee 1984) 21-24 en ... [Deel II:] Kaarten, tekeningen en foto's (Zierikzee 1985) 13-14
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen