Uw zoekacties: Jacobapolder, 1768-1959
x3218 Jacobapolder, 1768-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3218 Jacobapolder, 1768-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De calamiteuze Jacobapolder had in 1958 een kadastrale grootte van 296.33.08 ha, met een belastbare oppervlakte van 293.57.58 ha. Op 22 januari 1767 verleenden de Staten van Zeeland aan de ambachtsheren van Oud-Campen, Soelekerke en Campens-Nieuwland het octrooi voor de bedijking van de gronden ten noorden van het veer van Kamperland. De bedijking zou binnen de twee jaar moeten geschieden. Op 18 april 1768 kreeg men verlenging van deze termijn.
In 1768 werd tussen de geïnteresseerden in deze bedijking het bedijkingscontract gesloten, waarin o.a. de aanstelling van de dijkgraaf en gezworenen werd geregeld. De ambachtsheren van Oud-Campen en Soelekerke zouden de dijkgraaf en twee gezworenen benoemen en die van Campens-Nieuwland de derde gezworen.
De polder werd in 1769 bedijkt. Tijdens de bedijkingswerkzaamheden braken er in mei en juni onlusten onder het werkvolk uit, waardoor hier tijdelijk een detachement troepen uit Veere werd gelegerd om de rust te handhaven.
De polder werd genoemd naar de dochter van Maria van Reigersberg, weduwe van Johan Pieter van de Brande, die de grootste geïnteresseerde was.
De polder inundeerde in 1808.
De uitwatering geschiedde via de eigen suatiesluis in de Kamperlandse geul. Na de oprichting van het waterschap voor de uitwatering van de polders Heer Jansz c.a. in 1879 was de polder hierbij aangesloten. Doordat de suatie via een eigen suatiesluis geschiedde, betaalde de polder voor 3/4 van de belastbare oppervlakte uitwateringsgeld aan het waterschap.
Bij het K.B. van 23 mei 1917 nr. 186 werd de polder calamiteus verklaard met ingang van 16 juni 1917. Bij het zelfde K.B. werd de waterkering van de calamiteuze polders Onrust, Jacoba en Anna-Friso opgericht.
Het binnenbeheer van de calamiteuze polder werd in verband met de polderconcentratie op Noord-Beveland opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Het archief loopt nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken in 1959 heeft afgehandeld.
Het gedeelte van het archief uit de tweede helft van de 19e eeuw is in zeer slechte staat. De stukken uit deze tijd zijn gedeeltelijk niet meer te lezen.
De indeling van de inventaris spreekt vanzelf. Rubriek 1 bevat het archief van de bedijkers van de polder, Rubriek 2 archief voor de calamiteusverklaring en Rubriek 3 het archief van het binnenbeheer van de calamiteuze polder. Rubriek 4 bevat de varia.
Voor het archief van de waterkering van de calamiteuze polders Onrust, Jacoba en Anna-Friso, zie de desbetreffende inventaris.
Literatuur:
Provinciale almanak 1958.
De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel I, Noord-Beveland, 1961.
Kenmerken
Regio:
Noord-Beveland
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1970
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 79-92
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS