Uw zoekacties: Tentoonstelling Kinderzorg in Zeeland. Van wezenzorg naar hu...

202.65 Tentoonstelling Kinderzorg in Zeeland. Van wezenzorg naar hulpverlening aan kind en ouders, 29 maart - 4 september 1976 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Woord vooraf
In 1976 organiseerde het Rijksarchief in Zeeland de tentoonstelling Kinderzorg in Zeeland. Van wezenzorg naar hulpverlening aan kind en ouders. De tentoonstelling was te zien in de expositieruimte van het rijksarchief van 29 maart tot en met 4 september 1976. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de Vereeniging Kinderzorg te Middelburg.
Bij de tentoonstelling verscheen een 'toelichting', een uit acht pagina's bestaand stencil dat bezoekers konden meenemen, en een 'lijst van stukken', de catalogus met daarin de beschrijvingen van alle geƫxposeerde stukken. De laatste was alleen ter inzage in de expositieruimte. Beide uitgaven zijn in deze digitale versie verwerkt.
De tentoonstelling werd samengesteld uit de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief in Zeeland (thans Zeeuws Archief) en met bruiklenen van de volgende instellingen en particulieren:
- Vereeniging Kinderzorg Middelburg, Middelburg
- Gemeentearchief Rotterdam, Rotterdam
- Gemeentearchief Hulst, Hulst
- Gemeentearchief Zierikzee, Zierikzee
- Gemeentearchief Goes, Goes
- Gemeentearchief Tholen, Sint Maartensdijk
- Gemeente Aardenburg, Aardenburg
- Stedelijk Museum, Vlissingen
- Zeeuws Museum, Middelburg
- Rijksmuseum, Afdeling Rijksprentenkabinet, Amsterdam
- Stichting Voor het Kind, Amsterdam
- Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Goes
- Rijksarchief in Drenthe (thans Drents Archief), Assen
- Algemeen Rijksarchief (thans Natonaal Archief), Den Haag
- Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
- Universiteitsbibliotheek Leiden, Leiden
- Provinciale Bibliotheek van Zeeland (thans Zeeuwse Bibliotheek), Middelburg
- Atlas van Stolk, Rotterdam
- Instelling Maatschappelijke Belangen, Goes
- Hervormde Gemeente Aardenburg, Aardenburg
- College van Regenten van het Burgerweeshuis, Zierikzee
- Dhr Braat, Zierikzee
In de catalogus wordt in de detailgegevens van ieder nummer een volledige bronvermelding gegeven. De aanduiding 'Bron:' verwijst naar een stuk uit de eigen archieven en verzamelingen van het Rijksarchief in Zeeland (thans Zeeuws Archief), de aanduiding 'Bruikleen:' verwijst naar een stuk dat in 1976 van een andere instelling of particulier tijdelijk in bruikleen was verkregen. In de detailgegevens zijn de namen van de bruikleengevers in de meeste gevallen niet gemoderniseerd, zie voor de eventuele nieuwe naam van een bruikleengever het voorgaande overzicht.
Toelichting
Wezenzorg
Armenzorg
Vereeniging Kinderzorg Middelburg

Kenmerken

Datering:
29 maart - 4 september 1976
Toegankelijk:
Tentoonstellingscatalogus
Opmerking:
De documenten die in deze tentoonstellingscatalogus worden beschreven kunnen niet via deze catalogus worden aangevraagd. Ze bevinden zich in andere archieven en verzamelingen, soms zelfs buiten het Zeeuws Archief. Ze moeten via de nummers uit de betreffende inventarissen van die archieven en verzamelingen worden aangevraagd of bij de andere instellingen ter inzage worden gevraagd. Meer informatie hierover is bij iedere beschrijving van een document te vinden in het detailscherm.
Beschrijving:
Catalogus van de tentoonstelling Kinderzorg in Zeeland. Van wezenzorg naar hulpverlening aan kind en ouders in het Rijksarchief in Zeeland van 29 maart tot en met 4 september 1976
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland