Uw zoekacties: Tentoonstelling Er zit muziek in geschiedenis! Zeeuwse muzie...
x202.111 Tentoonstelling Er zit muziek in geschiedenis! Zeeuwse muziekgeschiedenis 16e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

202.111 Tentoonstelling Er zit muziek in geschiedenis! Zeeuwse muziekgeschiedenis 16e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Aankondiging
Van 25 maart tot en met 22 juni 2002 exposeert het Zeeuws Archief te Middelburg documenten en voorwerpen die getuigen van het opmerkelijke muziekverleden van Zeeland. De tentoonstelling is van maandag tot en met zaterdag van 09.00-17.00 uur te zien in de historische keldergewelven van het Zeeuws Archief aan het Hofplein, die eens deel uitmaakten van het woonhuis van Zeelands bekende muziekliefhebber mr. Johan Adriaan van de Perre.
Zeeland kende tijden waarin men gedurende grote delen van het jaar in de herberg op vioolmuziek danste en komische 'ballets-pantomimes' en openluchtconcerten met vuurwerk bijwoonde. Zangers en zangeressen brachten geestelijke Nederlandstalige oratoria met uitgebreide bezetting ten gehore en namen deel aan belangwekkende provinciale koormanifestaties. Op een van de grootste Nederlandse orgels, het Bätz-orgel in de Grote Kerk in Zierikzee, werden memorabele orgelconcerten uitgevoerd.
In de tentoonstelling in het Zeeuws Archief betreedt de bezoeker een woonvertrek, dè plaats waar sinds mensenheugenis gemusiceerd werd. Instrumenten en muziekliteratuur in huiselijke kring is een onderwerp dat nog nauwelijks werd onderzocht. Bijzonder is een kinderdicht dat door een in 1870 in Middelburg werkzame belastingambtenaar werd gekopieerd. Speciaal voor de tentoonstelling 'Er zit muziek in geschiedenis!' werd een melodie gemaakt bij dit ontroerende negentiende-eeuwse gedicht.
Een curieus voorwerp in de tentoonstelling is een stukje lint afkomstig van prinses Louise. Zij bracht in 1786 met haar vader, stadhouder-prins Willem V, moeder en broertjes een bezoek aan Zeeland. Te gast bij Daniël Radermacher op zijn buitenplaats Poppenroede-Ambacht speelde het prinsesje op diens klavecimbel en gaf de gastheer ter nagedachtenis een stukje van het lint waarmee haar muziek was samengebonden.
Tijdens de Gouden Eeuw kwam het musiceren in verenigingsverband als liefhebberij in zwang. De opkomst van de militaire muziekkorpsen geschiedde in de Bataafs-Franse Tijd. Een bekend voorbeeld is het Middelburgs Muziekkorps dat omstreeks 1900 onder de bezielende leiding van Jan Morks grote furore maakte. Van hem zijn onder meer te zien zijn dirigeerstokken en zijn in druk verschenen Zeeuws Volkslied. De negentiende en twintigste eeuw brachten de Zeeuwen grootse uitvoeringen in concertzalen en kerken.
Aan de hand van onder meer composities van in het verleden in de provincie werkzame en hoorbare toonkunstenaars, verklankingen van enkele composities, muziekinstrumenten, portretten en archiefstukken, geeft de tentoonstelling een impressie van de actieve en passieve muzikale belangstelling in de werelden van muziekcolleges van de Zeeuwse steden, privé-personen, organisten en concertbezoekers van de zestiende tot in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Tien componisten staan centraal in de tentoonstelling in de kelders van het Van de Perrehuis: Ghiselin Danckerts, Johan Snep, Pieter Bustijn, Ernst Christian Graf, Willem Lootens, Christian Friedrich Ruppe, Charles Hofmann, Samuel Samehtini, Gerardus von Brücken Fock en Jan Morks. Zij gaven het muzikale leven van de provincie een eigen klank, die tot op de dag van vandaag in de landelijke muziekhistorie doorklinkt.
De archiefstukken en voorwerpen in deze expositie zijn uiteraard niet te koop. Maar de Archiefwinkel van het Zeeuws Archief biedt (in samenwerking met het Antiquariaat De Boekenbeurs) wel een aantal bijzondere boeken aan die als thema muziek hebben. Zoals bijvoorbeeld Oude liedjes van toen door P. van Rooyen, Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland door E.J. van den Broecke-de Man en Historische orgels in Zeeland door J.H. Kluiver.
De expositie werd op donderdag 4 april 2002 officieel geopend door Prinses Louise van Oranje Nassau, de enige dochter van stadhouder Willem V, die tijdens een staatsiebezoek van de familie aan Zeeland in de zomer van 1786 op het klavecimbel van Daniël Rademacher speelde. Na afloop schonk de prinses haar gastheer een stukje van het lint waarmee haar muziek was samengebonden. Deze scène werd tijdens de opening nagespeeld in het Zeeuws Archief. Een verslag van de opening is te vinden in de PZC van 5 april 2002.
Toelichting
Met de tentoonstelling 'Er zit muziek in geschiedenis!' in de oude keldergewelven van het Middelburgse Van de Perrehuis (onderdeel van het gebouwencomplex van het Zeeuws Archief) wordt een poging gedaan de muziekgeschiedenis van Zeeland te documenteren. Verdeeld over de drie met oranje vanen aangegeven afdelingen 'Muziek in huis', 'Muziek in uitvoering' en 'Muziek in verenigingsverband' vertellen archiefstukken, drukwerk, beeldmateriaal en muziekinstrumenten van binnen en buiten de provincie het verhaal. We vernemen over muzikale belangstelling van onder anderen verstrooiingzoekenden, vromen en vaderlandslievenden, muzikale schutters, kinderen en uiteraard over de Muziekfeesten die in de negentiende eeuw in de drie Zeeuwse muziekcentra zijn gehouden. Waaraan kunnen we zoal denken bij het thema 'De Zeeuwse muziekgeschiedenis zestiende - twintigste eeuw'? Dit informatieblad biedt allereerst een selectie van wetenswaardigheden uit deze geschiedenis.
Muzikale feiten
Muziek en het Van de Perrehuis
Muziek voor iedereen
Magistraatsmuziek
Verboden muziek
Grootse gelegenheidsmuziek
Oude en nieuwe muziek
Muziekinstrumenten
Kenmerken
Datering:
25 maart - 22 juni 2002
Toegankelijk:
Tentoonstellingscatalogus
Jaar bewerking:
2002
Opmerking:
De documenten die in deze tentoonstellingscatalogus worden beschreven kunnen niet via deze catalogus worden aangevraagd. Ze bevinden zich in andere archieven en verzamelingen, soms zelfs buiten het Zeeuws Archief. Ze moeten via de nummers uit de betreffende inventarissen van die archieven en verzamelingen worden aangevraagd of bij de andere instellingen ter inzage worden gevraagd. Meer informatie hierover is bij iedere beschrijving van een document te vinden in het detailscherm.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS