Uw zoekacties: Provinciaal Werkhuis van Zeeland, Veere, 1820-1829

187 Provinciaal Werkhuis van Zeeland, Veere, 1820-1829 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
Het Provinciaal Werkhuis van Zeeland, gevestigd te Veere, werd opgericht bij K.B. van 16 juni 1818 nr 41; het provisionele reglement goedgekeurd bij K.B. van 17 oktober 1820 nr 102; de opening vond plaats op 1 oktober 1822, bij dispositie van de Gouverneur van de Provincie Zeeland van 18 september. Bij K.B. van 12 oktober 1825 vond een reorganisatie plaats, die echter niet van grote invloed is geweest. Het bedelaarswerkhuis werd tenslotte opgeheven bij K.B. van 17 augustus 1827 nr 125 en de Grote Kerk, waarin het gevestigd was geweest, werd bij besluit van 27 januari 1829 aan de kerkelijke administratie teruggegeven.
Uit het reglement van 17 oktober 1820 blijkt, dat het bestuur van het werkhuis werd gevormd door een commissie van vijf leden, Commissie van Bestuur genaamd, gekozen uit de meest notabele ingezetenen van het eiland Walcheren en benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken, op voordracht van Gedeputeerde Staten. Een van de leden fungeerde als president.
Aan het werkhuis waren verbonden: een directeur, onder oppertoezicht van de Commissie van Bestuur, benoemd door Gedeputeerde Staten, uit een dubbeltal door die commissie opgesteld; een secretaris bij de Commissie van Bestuur, tevens belast met het doen van ontvangsten en uitgaven, amanuensis geheten; suppoosten en een portier. Het oppertoezicht berustte bij de Gouverneur.
In het werkhuis werden opgenomen: alle personen die binnen Zeeland bedelend of 'vagebonderend' waren, sedert 1825 echter alleen die bedelaars die om hun jaren of lichaamsgebreken voor veldarbeid ongeschikt waren. De gedetineerden moesten blijven tot zij konden aantonen tot een eerlijke kostwinning in staat te zijn en tot dat zij hun verplegingskosten hadden betaald.
Het instituut werd gefinancierd uit de fondsen, bij de wet van 12 juli 1821 ter beschikking van de Provinciale Staten gesteld, uit eigen winsten en uit bijdragen van plaatselijke besturen, directies van armenhuizen en particuliere personen.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Provinciaal Werkhuis van Zeeland (Prov. Werkhuis), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Prov. Werkhuis, inv.nr(s) ...

Kenmerken

Datering:
1820-1829
Omvang:
2 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1948
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland