Uw zoekacties: Coöperatieve Tuinbouwveiling Walcheren, 1906-1986

282 Coöperatieve Tuinbouwveiling Walcheren, 1906-1986 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
De Veilingsvereeniging Walcheren werd op 8 februari 1906 in de bovenzaal van de Sociëteit De Vergenoeging aan de Grote Markt te Middelburg opgericht (inv.nr 1). De notulen van het jaar 1906 vermelden dat enige personen in Walcheren grote behoefte voelden aan een vereniging tot het veilen van groenten, fruit enz., omdat de wijze, waarop zij voorheen van hun producten afstand moesten doen hen niet bevredigde. De statuten werden erkend bij het Koninklijk Besluit van 17 september 1907, no.44 (inv.nr 13). Het doel van de vereniging was de verkoop en de verzending van tuin- en landbouwvoortbrengselen te bevorderen: a. door ten behoeve en voor rekening van individuele leden veilingen te houden; b. door toezicht te houden op de hoedanigheid, hoeveelheid en verpakking van de te veilen waren. Bij de gemeente werd een hal in huur gevraagd.
In de algemene ledenvergadering van 16 april 1918 werd besloten de veilingsvereniging op te heffen en een Coöperatieve Veilingsvereeniging Walcheren op te richten (inv.nr 5). Alle lasten en baten werden van de oude vereniging overgenomen. Voor 1918 waren kopers ook lid van de vereniging, nu was dit niet meer mogelijk. Tien jaar later, in 1928, werd besloten tot het bouwen van nieuwe veilinggebouwen op gehuurde grond van de Spoorwegen aan de Kanaalweg te Middelburg. Deze gebouwen werden in 1940 vernietigd als gevolg van het bombardement op Middelburg. De weer enigzins herstelde loodsen werden in september 1944 wederom zwaar beschadigd. Op 15 maart 1950 werd de nieuwbouw aan de Braakmanstraat 11 te Middelburg geopend (inv.nr. 29).
Tot de laatste dag van de Coöperatieve Tuinbouwveiling Walcheren, te weten op 28 februari 1986, werden hier de producten geveild. De telers waren vanaf deze datum aangewezen op de veiling Zuid-Holland-Zuid te Barendrecht. Eerdere fusieplannen met andere Zeeuwse veilingen, zoals die in 1973, mislukten (Encyclopedie van Zeeland, deel III, blz. 205).
In september 1985 heeft het Rijksarchief in Zeeland schriftelijk verzocht om het archief van de tuinbouwveiling in bewaring te mogen nemen. Het bestuur stemde hierin toe en het archief is in delen begin maart 1986 naar het Rijksarchief overgebracht. Besloten is om van de financiele administratie slechts een jaar over te nemen, te weten 1977. De overige jaren 1978-1986 zijn bij de veiling blijven berusten en later vernietigd.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Coöperatieve Tuinbouwveiling Walcheren (CTV Walcheren), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, CTV Walcheren, inv.nr(s) ...
Literatuur
Plaatsingslijst
13 Statuten van de Veilingvereniging Walcheren te Middelburg, 1907. Met wijzingen hierop, 1918, 1923-1924, 1928, 1933, 1947, 1949, 1956, 1962-1963, 1972-1974, 1976-1978. 1 pak
282 Coöperatieve Tuinbouwveiling Walcheren, 1906-1986
Plaatsingslijst
13
Statuten van de Veilingvereniging Walcheren te Middelburg, 1907. Met wijzingen hierop, 1918, 1923-1924, 1928, 1933, 1947, 1949, 1956, 1962-1963, 1972-1974, 1976-1978. 1 pak
Datering:
1907. Met wijzingen hierop, 1918, 1923-1924, 1928, 1933, 1947, 1949, 1956, 1962-1963, 1972-1974, 1976-1978
Vorm:
1 pak
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Raadpleeginformatie:
Dit nummer bevindt zich in een extern depot en kan alleen na voorafgaande afspraak worden ingezien.
Organisatie: Zeeuws Archief

Kenmerken

Datering:
1906-1986
Andere namen:
Veilingsvereeniging Walcheren, Veilingvereniging Walcheren, Coöperatieve Veilingsvereeniging Walcheren, CTV Walcheren
Omvang:
13 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Jaar bewerking:
1986
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Bijzonderheden:
Dit archief bevindt zich in een extern depot en kan alleen na voorafgaande afspraak worden ingezien.
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland