Uw zoekacties: Recreatieschap Groengebied Amstelland te Haarlem
x821 Recreatieschap Groengebied Amstelland te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

821 Recreatieschap Groengebied Amstelland te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Om het gebied ten zuidoosten van Amsterdam zo goed mogelijk ruimtelijk in te richten, werd in 1958 een overleg gestart tussen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Weesperkarspel. Onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de Provinciale Planologische Dienst werd dit overleg gevoerd in de intergemeentelijke Stadsrandcommissie. Deze commissie had als taak een structuurplan (beleidsplan voor de ruimtelijke ontwikkeling) op te stellen voor het gebied van de deelnemende randgemeenten. Dit plan was al in 1959 gereed en regelde onder meer de planologische ruimteverdeling voor woningbouw, wegen, industrie, recreatie en dergelijke.
Voor het ontwikkelen van een recreatieplan werd een nieuwe ambtelijke commissie, Groencommissie genaamd, ingesteld. Haar opdracht was, één totaalplan te maken voor het gebied dat de Stadsrandcommissie een recreatieve functie had toebedacht. In 1961 kwam een schetsplan gereed, dat werd uitgewerkt tot een brede voorstudie.
De Groencommissie voelde zich in haar werk geremd door het ontbreken van een bestuurlijk kader. Op 11 februari 1975 besloten de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, de Stichting Groengebied Amstelland, in het leven te roepen. De doelstelling van de Stichting was: het voorbereiden van een vorm van samenwerking op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ter zake van de recreatieve ontwikkeling en het landschapsschoon van het binnen de deelnemende gemeenten gelegen gebied. Haar belangrijkste taak was het opstellen van een basisplan voor het werkgebied. In het basisplan is vastgelegd hoe Groengebied Amstelland ingericht en beheerd zou moeten worden. In hoofdlijnen betreft het de inrichting van 700 ha recreatiegebied in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal en de bevordering van natuur, landschapsbehoud en recreatief medegebruik in de agrarische gebieden.
De uitwerking van het basisplan gebeurt in deel- en objectplannen. Geografische deelplannen hebben betrekking op een geografisch begrensd, min of meer aaneengesloten deel van het plangebied. Voorbeelden daarvan zijn Elsenhove, Ouderkerkerplas en De Hoge Dijk. Functionele deelplannen daarentegen gaan over de ontwikkeling van een bepaalde recreatieve functie in het gehele plangebied, zoals de deelplannen Recreatieve Routes, Waterrecreatie en Natuur- en landschapsbeheer in agrarische gebieden. Objectplannen tenslotte richten zich op de realisering van de recreatieve voorzieningen.
Het Algemeen Bestuur heeft in 1995 de nota 'Kiezen voor Amstelland' vastgesteld. Deze nota is een aanpassing van het Basisplan Amstelland uit 1980.
Op 1 januari 1982 trad in werking de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland. Als opvolger van de Stichting Groengebied Amstelland stelt Groengebied Amstelland, waarin naast de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel ook de provincie Noord-Holland participeert, zich ten doel:
a. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig milieu;
b. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
c. het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap dat is afgestemd op het onder a. en b. geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Het bestuur berust bij de volgende drie organen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De Technische Adviescommissie had tot taak het dagelijks bestuur te adviseren over alle zaken die de inrichting en het beheer van het werkgebied betroffen. De Financiële Adviescommissie adviseerde over alle zaken die met de financiële positie van het schap verband hielden. In 1994 zijn beide commissies samengevoegd.
Als eindjaar van het archief is gekozen voor het jaar 1998, omdat op 1 januari 1999 een reorganisatie bij de provincie Noord-Holland plaats had.
Kenmerken
Datering:
1970-1998
Periode documenten:
1970-1998 (2004)
Omvang:
8,10
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 821 inv. nrs. 1-241.
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS