Uw zoekacties: Afdelingsraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij to...
x3782 Afdelingsraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), afdeling Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3782 Afdelingsraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), afdeling Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De oprichting wan de afdelingsraad is blijkens het oudste jaarverslag november 1904.
In de statuten en het huishoudelijk reglement van de Maatschappij en van de afdeling Haarlem is onder het hoofdstuk "van de afdelingsraad" de samenstelling en de taakstelling omschreven. De taken waren:
- het houden van toezicht op de handelingen en gedragingen van de leden zowel onderling als jegens derden
- het geven van advies aan de afdeling en aan de Raad van Beroep inzake de gedragsleer (ethiek)
- het verlenen van bemiddeling en het uitoefenen van rechtspraak met uitzondering van de zaken van de burgerlijke rechtspraak.
Jaarlijks werd verslag onder geheimhouding aan de afdeling en aan de Raad van Beroep uitgebracht. Verder hield de afdelingsraad een lijst bij van namen van leden die door de Raad van Beroep als lid waren geschrapt (de zwarte lijst). De onkosten werden door de kas der afdeling gedragen. Tuchtmiddelen konden zijn: een waarschuwing, een berisping, een boete of schorsing van het lidmaatschap voor ten hoogste een jaar. Tegen elke uitspraak kon beroep worden aangetekend bij de secretaris van de Raad van Beroep. Verder kon de afdelingsraad gebruik maken van een jurist die door het Hoofdbestuur werd benoemd.
Volgens de reglementen was de secretaris verplicht van elke zaak de stukken in een gesloten omslag te bewaren. Hiernaast moest hij een register bijhouden met vermelding van de jaartallen en het karakter van de zaak.
Bij inventarisatie van de dossiers bleken vrij veel klachten betrekking te hebben op de honorering en lijkt het aantal beroepszaken niet groot geweest te zijn. Het aantal zaken waarbij het na een persoonlijk gesprek niet tot behandeling kwam was redelijk groot. Wat betreft de adviserende taak vinden wij voor 1930 meer zaken dan erna.
Enkele voorbeelden uit de recente periode: 1956 enquête onder huisartsen en controlerende geneesheren, 1964 inventarisatie van nacht-, weekend- en vakantiewaarneming, 1964 werkwijze psychiatrische dienst GG en GD.
Op 1 april 1970 werden bij de reorganisatie de afdelingsraden opgeheven en gingen hun taken over op de districtsraden.
Het archief van de Haarlemse afdelingsraad berustte bij de archivaris van de Maatschappij te Utrecht maar is in 1986 in het gemeentearchief Haarlem geplaatst bij het afdelingsarchief, onder voorwaarde dat de stukken pas 100 jaar na dato openbaar zullen zijn. Voor raadpleging van deze stukken is schriftelijke machtiging van het bestuur van de afdeling vereist.
Kenmerken
Datering:
1923-1970
Omvang in meters:
0,90
Periode documenten:
1923-1970
Openbaarheid:
niet openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archiefvormer
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 44.8 inv. nrs. 1-67. Stukken jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar.
Gemeente:
Haarlem
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS