Uw zoekacties: Vrouwenraad SAMVRO Velsen
x3410 Vrouwenraad SAMVRO Velsen ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3410 Vrouwenraad SAMVRO Velsen ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Raad van Samenwerkende Vrouwenorganisaties (afgekort: SAMVRO) werd opgericht op 19 oktober 1955. De aanleiding hiertoe was een verzoek van de organisatie Bescherming Bevolking (B.B.), dat als één van de onderdelen de Dienst Sociale Verzorging kende, waarvoor men de hulp van vrouwen onmisbaar achtte.
De B.B. had tot taak de bevolking, haar bezittingen en de bezittingen van de openbare lichamen, te beschermen tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld en natuurrampen. De oprichting van de B.B. had plaats in 1952 en door de Watersnoodramp van 1 februari 1953 werd de noodzaak van georganiseerde hulpverlening onderstreept. Voor de vrouwen had men o.a. hulp aan vluchtelingen en verstrekking van kleding en voeding in gedachten. Dit leidde tot de oprichting van de landelijke Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. Zowel provinciaal als plaatselijk zouden afdelingen worden opgezet. In Velsen voerde dit tot de stichting van de SAMVRO. De eerste leden van het dagelijks bestuur werden benoemd door de B.B.
In de SAMVRO verenigden zich vrouwenorganisaties, welke op politiek, godsdienstig, humanistisch of algemeen terrein werkzaam waren en die zich bereid verklaard hadden aan de opzet mede te werken. Elk van de aangesloten organisaties had één afgevaardigde in het bestuur, waaruit een dagelijks bestuur werd gekozen. Van dit laatste bestuur zijn alleen de notulen van 1955 tot mei 1977 aangetroffen.
Al spoedig bleek, dat de leden van de SAMVRO het werkgebied niet wensten te beperken tot dat voor de B.B., doch te trachten als samenwerkingsorgaan tevens actief te zijn op het gebied van reclassering, gezinshulp en huishoudelijke voorlichting. In de loop van de jaren raakte het oorspronkelijke doel steeds meer op de achtergrond. Men ging zich inzetten om inspraak te krijgen bij woningbouwaangelegenheden en het werk onder bejaarden, invaliden en zieken. Men begon met het schoonmaken van fruit en het verzorgen van planten en bloemen in het Sint Antonius- later Zeewegziekenhuis; nog weer later kreeg hier het Rijdend Winkeltje, waar aan de patiënten kaarten, postzegels en versnaperingen verkocht werden, grote bekendheid. Het genoot alom waardering en werd de trots van de organisatie; bij dit onderdeel waren zo'n 60 vrijwilligsters actief betrokken.
Toen de U.V.V., Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, die overigens ook bij de SAMVRO was aangesloten, door middel van een advertentie vrijwilligers opriep voor werk in het Zeewegziekenhuis, leidde dat tot verhitte discussies: "Het Zeeweg is van òns", verklaarde het bestuur van de SAMVRO.
Verder werd omgezien naar de patiënten in de verpleeghuizen en mochten buitenlandse patiënten - meest zeelieden - die in het ziekenhuis verpleegd werden en geen bezoek kregen, op hun aandacht rekenen.
Langzamerhand ging de SAMVRO een aanspreekpunt vormen voor de plaatselijke overheid en omgekeerd. Talloos zijn de verzoeken om verbetering van de verkeersveiligheid op plaatselijke punten, betere toegangsmogelijkheden van openbare gebouwen voor invaliden, het plaatsen van glascontainers, de verbetering van de straatverlichting en het (ver)plaatsen van abri's op bepaalde punten. Veel waarde hechtte men ook aan de Vrouwen Advies Commissie (afgekort de V.A.C.) voor de woonruimteverdeling; de woningnood in Velsen bleef nog lang na de Tweede Wereldoorlog hoog. Deze commissie zou later een gemeentelijk orgaan worden. Opmerkelijk was, dat indien één van de aangesloten organisaties zich niet kon verenigen met een door de SAMVRO te organiseren activiteit, hiervan werd afgezien. Men achtte zich a-politiek en a-religieus.
Toen landelijk en provinciaal de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening verder ging als Nederlandse respectievelijk Provinciale Vrouwenraad, werd in 1976 de naam gewijzigd in Vrouwenraad SAMVRO Velsen. In het begin van de jaren tachtig kende men 23 aangesloten organisaties met in totaal ca. 1700 leden. Men ging aandacht besteden aan de politieke vorming van vrouwen nadat al eerder een werkgroep emancipatie actief was geweest. Teneinde de maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen te stimuleren, werden gedurende de laatste decennia van het bestaan van de vereniging gastspreeksters en -sprekers uitgenodigd om tijdens de vergaderingen maatschappelijke onderwerpen toe te lichten. Allengs werd echter duidelijk dat de betrokkenheid van de leden verminderde; veel van de doelstellingen achtte men bereikt of werden door professionele organisaties overgenomen, het ledenbestand vergrijsde en aan het begin van de 21ste eeuw viel het besluit de Vrouwenraad SAMVRO Velsen op te heffen.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1955-2001
Omvang in meters:
0,50
Periode documenten:
(1954) 1955-2001
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 711.2 nrs. 1-29.
Gemeente:
Velsen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS