Uw zoekacties: Gereformeerde Kerk van IJmuiden-Oost
x1174 Gereformeerde Kerk van IJmuiden-Oost ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1174 Gereformeerde Kerk van IJmuiden-Oost ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Na de doleantie te Velsen zijn op 29 februari 1888 de ambten ingesteld in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Velsen (vanaf 1892 genoemd: Gereformeerde Kerk van Velsen). Een voorlopige kerkruimte werd gevonden in een opgeknapte geitenstal in Velseroord.
In 1903 was het aantal leden van de Gereformeerde Kerk van Velsen dat in IJmuiden woonde, zo groot geworden dat in IJmuiden een zelfstandige kerk kon worden gevormd naast de Gereformeerde Kerk van Velsen. Onder de laatste bleven ressorteren: het oude dorp Velsen, Wijkeroog (dat later Velsen-Noord genoemd werd), Driehuis en de polder ten oosten daarvan. Velseroord ressorteerde vanaf 1903 onder IJmuiden.
Reeds spoedig daarna wilden de leden die in Velseroord woonden ook tot zelfstandige kerkvorming overgaan, omdat Velseroord een geheel apart deel van Velsen was dat op enige afstand van IJmuiden lag. Na meerdere vergeefse pogingen lukte dat en kon op 10 januari 1917 de Gereformeerde Kerk van Velseroord (vanaf 1926: IJmuiden-Oost) geïnstitueerd worden.
Na de Tweede Wereldoorlog waren de omstandigheden totaal anders geworden. De ruimte tussen IJmuiden en IJmuiden-Oost was volgebouwd en die beide gemeentedelen vormden nu een geheel. Verder was de bevolking van de twee oorspronkelijk wat verschillende delen van de gemeente Velsen door de industrialisatie en door de evacuatie van de bewoners en de afbraak van huizen op last van de bezetter, zo vermengd dat men al spoedig tot de conclusie kwam dat de beide zelfstandige kerken beter samengesmolten konden worden. Dit ondanks de in die tijd steeds sterker wordende tendens om grote kerken juist te splitsen in kleinere zelfstandige eenheden.
De fusie van de Gereformeerde Kerk van IJmuiden met die van IJmuiden-Oost kwam uiteindelijk tot stand op 1 april 1952. Enkele maanden daarvoor, nl. op 1 januari 1952, werd Driehuis dat tot die datum onder de Gereformeerde Kerk van Velsen ressorteerde, bij de Gereformeerde Kerk van IJmuiden-Oost gevoegd.
Uit het vorenstaande zal blijken dat deze inventaris betrekking heeft op het archief dat gevormd werd in de periode van 10 januari 1917 tot 1 april 1952.
De meeste documenten die op die tijd betrekking hebben, werden gevonden in een kast in de Bethelkerk aan de Zeeweg te IJmuiden-Oost. Na een oproep in het Kerkblad werden verder interessante documenten en foto's ontvangen van (vroegere) gemeenteleden. De in de kast gevonden bescheiden waren in het verleden al eens geordend, vermoedelijk kort na de Tweede Wereldoorlog. Dit was te zien aan een nummering van de mappen. Helaas werd een inventaris van die nummers niet gevonden.
Hoewel de Gereformeerde Kerk van Velseroord op 10 januari 1917 werd geïnstitueerd, beginnen de notulen van de kerkenraad (inventarisnr. 1) reeds op 15 maart 1916. Voor de instituering stelde de Gereformeerde Kerk van IJmuiden namelijk al een commissie in van te Velseroord wonende leden, die vooruitlopend op de instituering, daar verschillende zaken regelde en voorbereidde.
De bijeen gebrachte boeken en documenten werden geordend volgens de 'Aanwijzingen voor het inventariseren van Gereformeerde Kerkelijke Archieven' uitgegeven door het Algemeen Secretariaat (Archiefdienst) van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Leusden (december 1982).
Verder werd dankbaar gebruik gemaakt van de waardevolle en praktische aanbevelingen die gegeven werden door het Gemeentearchief van Velsen.
De Gereformeerde Kerk van Velseroord (IJmuiden-Oost) werd gediend door de volgende predikanten.
1. ds G.J. Wissink, geb. 1875; bevestigd op 3-8-1919 komende van Vorden, op 22-3-1925 vertrokken naar Zwammerdam. Overleden 1939.
2. dr H. Holtrop, geb. 1899; bevestigd op 4-5-1930, Velseroord was zijn eerste gemeente; op 29-12-1929 vertrokken naar Batavia (N.O.I.). Overleden 1965.
3. ds C.J.W. Teeuwen, geb. 1898, bevestigd op 4-5-1930, IJmuiden-Oost als zijn eerste gemeente; op 21-4-1934 vertrokken naar Heerde. Overleden 1964.
4. ds E.G. van Teijlingen, geb. 1903; bevestigd op 9-9-1934 komende van Oostwold (Old.); op 1-10-1946 vertrokken naar Amsterdam. Overleden 1980.
5. ds J. van Buuren, geb. 1911; bevestigd op 10-11-1946 komende van Abcoude, op 15-4-1951 vertrokken naar Amsterdam.
6. ds J.A. Tiemens, geb. 1908; bevestigd op 21-10-1951 na dienst als legerpredikant. Overleden 1970.
Hopelijk zal deze inventaris bijdragen tot een betere ontsluiting van het archief en een breder inzicht in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Velseroord (IJmuiden-Oost).
Driehuis NH, oktober 1984
Bij de 2e editie.
Na de eerste uitgave van deze inventaris zijn reeds drie aanvullingsbladen verschenen en een vierde zou al gemaakt moeten worden. Daardoor wordt het geheel steeds minder overzichtelijk. Daarom heb ik ervoor gekozen om een geheel bijgewerkte editie te maken en om bij eventuele verdere nieuwe gegevens of aanwinsten steeds een volledige, geheel bijgewerkte afdruk te maken.
Driehuis NH, juli 1994.
Bij de 3e editie:
Ter gelegenheid van het overbrengen van onze archieven van het Gemeentearchief van Velsen in IJmuiden naar de Archiefdienst voor Kennemerland in Haarlem (thans Noord-Hollands Archief geheten) is deze nieuwe afdruk van de inventaris gemaakt. In deze derde editie zijn nog enkele aanvullingen en wijzigingen verwerkt.
Driehuis NH, 8 augustus 1997.
1. Aanwijzingen voor het gebruik
Kenmerken
Datering:
1917-1952
Omvang in meters:
1,40
Periode documenten:
(1916) 1917-1952
Openbaarheid:
niet openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archiefvormer
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-132. Stukken jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar. Lijst van predikanten, 1919-1952, in band 703.7.
Gemeente:
Velsen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS