Uw zoekacties: Gemeentelijk Gasbedrijf te Haarlemmerliede en Spaarnwoude
x1030 Gemeentelijk Gasbedrijf te Haarlemmerliede en Spaarnwoude ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1030 Gemeentelijk Gasbedrijf te Haarlemmerliede en Spaarnwoude ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De financiële gegevens worden in Amstelveen op microfiche bewaard. Tot 31-12-1990 zaten de CAI (kabeltelevisie) en het gasbedrijf administratief gezien met elkaar verweven. Aangezien het gasbedrijf met ingang van 1 januari 1991 is opgegaan in het regionaal Energiebedrijf Zuid-Kennemerland zijn de administraties van het gasbedrijf en de CAI per die datum gesplitst.
Voor 1990 was het archief verdeeld in twee delen: een administratief en een technisch gedeelte. Het technisch gedeelte zat tot 1-9-1990 bij gemeentewerken, het administratief gedeelte bij financiën. Alle dossiers bij gemeente werken hadden als kenmerk V.
Tenzij anders vermeld is de omvang van elk dossier die in deze plaatsingslijst is opgenomen één omslag.
Aangezien alle beschrijvingen vooraf gegaan zouden moeten worden door de woorden "stukken betreffende" is dit bij alle beschrijvingen weggelaten.
Na de opheffing zijn alle stukken van het gasbedrijf, zowel de technische als de administratieve, overgebracht naar het Gemeentearchief in Haarlem. Ook de te vernietigen stukken zijn overgebracht, in verband met ruimtegebrek bij gemeentewerken. In 1994 is een groot gedeelte van het vernietigbare, administratieve gedeelte vernietigd. Een lijst van vernietigde stukken is opgenomen achter de inventaris.
Plaatsingslijst
25 Gasleidingen tekeningen. Te vernieuwen gasleiding Wilhelminastraat door gem. werken, 10-3-1979, G22. Gasleiding Haarlemmermeerstraat, Prins Hendrikkade Straatweg en Julianastraat door gem. werken, z.d. (doos B) G1. Gasleiding Halfweg, z.d. Situatie gasleiding nabij spoorwegovergang in Halfweg door gem. werken, z.d. (door B) G18-1. Gasleiding Beatrixstraat, Oranje Nassaustraat, Ringvaart en omgeving door gem. werken, z.d. (door B) G6. Overzicht gasleiding te Halfweg (ten westen zijkanaal F) door gem. werken, 30-10-1978 G-0-2. Gasleiding Oranje Nassaustraat, Polanenkade, Rijksstraatweg, Julianastraat, door gem werken, z.d. (door B) G4. Gasleiding Rijksweg, Dubbele buurt, dr. Baumanplein; situatie met toekomstige wegverbetering, z.d. (door B) G13. Situatietekening ten behoeve van verleggen gasdistributieleiding in verband met verbetering Rijksweg te Halfweg door Gemeentewerken, jan. 1969 G15. Tekening: gasleiding Burg. Simonsstraat, Min. Cort vd Lindenstraat, Rijksstraatweg Houtrijkstraat door Gemeentewerken, z.d. (door B) G8. Tekening: gasleiding Mientekade door Gemeentewerken, 8-11-1972, gewijzigd 7-5-1973 G7 (11?). Tekening: gasleiding Irenestraat, Julianastraat, Oranje Nassaustraat door gem. werken, z.d. G. Tekening: gasleiding Dillenburg en omgeving door gem. werken, z.d. (door B) G2 . Tekening: situatie gasleiding Prins Bernardkade door Gemeentewerken, 9-3-1972. Tekening: bebouwing zuidzijde Rijksstraatweg ten westen van Zijkanaal F tot aan de Rijksstraatweg en Phoenix door Gemeentewerken, z.d. (door B) G16. Tekening: gasleiding Min. Cort vd Lindenstraat, Oranje Nassaustraat, Rijksstraatweg, Julianastraat door Gemeentewerken, z.d. (door B) G9, 1969-1979
26 Gasleidingen tekeningen. Situatietekening gasleiding Halfweg door gem. werken, 4-2-1957. Lijst van fakkelpunten in Halfweg, in verband met overschakeling op aardgas; met tekening, 21-8-1967. Aanvraag voor vergunning tot wijziging tracé gasleiding ter plaatse van de sluizen in Halfweg in verband met reconstructie Rijksweg 5, 1969; met brieven hierover. Wegverbetering tussen km 4.700 H en km 8.800 ah door Rijkswaterstaat, 1-10-1963. Situatie gasleiding nabij spoorwegovergang in Halfweg door Gemeentewerken, 1966 (zelfde als in 25!); met correspondentie, 1965, 1966. Intekenen gasleidingnet verzwaring leidingnet door PWN, 4-8-1952. Situatietekening gasleiding IJsteeg door gem. werken, z.d. Gasleiding Dillenburg en omgeving, 1961. Correspondentie met M.C. Enthoven, Haarlemmerstraatweg 63 in Halfweg, vanwege klachten over het gasbedrijf tijdens een gaslek in de Haarlemmerstraat, 1978. Gedeeltelijk dwarsprofiel Rijksstraatweg voor nr. 16 door PWN, 10-6-1960. Gasleiding bebouwde kom ten westen van Zijkanaal F door Gemeentewerken, z.d. (door B) BLAD 1. Regelkast koffiebranderij Halfweg door het GEB Haarlem, 16-1-1969. Situatie gasleidingen aan de Dubbele Buurt door Gemeentewerken, z.d. Aansluiting suikerfabriek Halfweg door NV Ned. Gasunie, 12-9-1968. Situatie met lengte- en dwarsprofielen wegverbetering tussen km 0962 Hh en 8500 ah van Rijksweg 5 door Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, 4-7-1967. Gasleiding Kanaalweg, Teding van Berkhoutweg en Dubbele Buurt (gedeeltelijk) door Gemeentewerken, z.d. (door B). Gasleiding Dubbele Buurt door Rijkswaterstaat Noord-Holland Rijksweg 5, z.d. Te vernieuwen gasleiding Wilhelminastraat te Halfweg door Gemeentewerken, 10-3-1979. Tracé hogedruk gasleiding Spaarndam-Hoofddorp door gasvoorziening Zuid Kennemerland bv, 3-10-1977, blad I en II. Hogedruk gasleiding Rijksweg V door gasvoorziening Zuid-Kennemerland, 11-11-1977. , 1965-1984
27 Gasleidingen oude tekeningen. Situatie van gasleidingen in Halfweg ten zuiden van Rijksweg V door Gemeentewerken, 4-2-1957, gewijzigd januari 1961. Gasleidingnet nabij Houtrakpolder, 1937; in tweevoud. Gasleidingnet Halfweg, z.d. Persleiding A, bijlage bij G ovo 1/57. (5x): installatie meter en regulateur gebouw te Halfweg door Gemeentelijk Gasbedrijf Haarlem, maart 1933; met bestek en voorwaarden voor de bouw van het verdeelhuisje, 1933. Geprojecteerde gasleiding te Halfweg door Gemeentelijk Gasbedrijf Haarlem, z.d. (2x); Dwarsprofielen kabel, waterleiding pijp en gasleiding in Halfweg ten behoeve van de gasvoorziening, z.d. Situatie nieuwe toegangsweg naar de Houtrakpolder door Gemeentelijk Gasbedrijf Haarlemmerliede, 1935. Hoofdbuizennet afdeling Zwanenburg van de gasvoorziening van de gemeente Haarlemmermeer, z.d. Bestek en voorwaarden voor het leggen van gasleidingen en het maken van huisaansluitingen in Halfweg, 1933. Bestek en voorwaarden voor het opruimen van het noordelijk riool en het maken van een nieuw riool met bijkomende werken in het plein te Halfweg, 1933; met aanvullingen 1933. Akte van overeenkomst inzake de levering van gas door de gemeente Haarlem aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; behoort bij raadsbesluit dd 22 februari 1933, niet getekend, met een eerdere brief met voorgestelde wijzigingen in de akte, 1932. Concept-rapport van de technische commissie gasvoorziening in het rayon Haarlem over de capaciteit van de gasleidingen en de mogelijkheid tot wijziging in de leveringsvoorwaarden, 1951, 1932-1957
Kenmerken
Datering:
1933-1990
Omvang in meters:
1,10
Periode documenten:
(1932) 1933-1990 (1992)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-63. Een gedeelte van het archief is niet geïnventariseerd. Nrs. 1, 31, 33-34, 40, 43, 46-47, 49-51, 57-60 zijn vervallen.
Gemeente:
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS